Unfair Contract Terms Directive (93/13) - Malta

Liġi Nazzjonali

1-10 minn 27 dokumenti  Għal-“Liġijiet Nazzjonali”

riżultati f’kull paġna, issortjati skont 
 • Kodiċi tal-Kummerċ
  • Data tal-adozzjoni għal-liġijiet nazzjonali: 02/10/1857
  • Id-data tad-dħul fis-seħħ: 12/12/2007
Kodiċi tal-Kummerċ 02/10/1857 12/12/2007
 • Att dwar Kuntratti fuq l-Għatba tal-Bieb
  • Data tal-adozzjoni għal-liġijiet nazzjonali: 04/02/1987
  • Id-data tad-dħul fis-seħħ: 11/02/1987
Att dwar Kuntratti fuq l-Għatba tal-Bieb 04/02/1987 11/02/1987
 • Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur
  • Data tal-adozzjoni għal-liġijiet nazzjonali: 02/12/1994
  • Id-data tad-dħul fis-seħħ: 23/01/1996
Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur 02/12/1994 23/01/1996
 • Att dwar Servizzi tal-Ivvjaġġar u tat-Turiżmu għal Malta
  • Data tal-adozzjoni għal-liġijiet nazzjonali: 13/07/1999
  • Id-data tad-dħul fis-seħħ: 01/09/1999
Att dwar Servizzi tal-Ivvjaġġar u tat-Turiżmu għal Malta 13/07/1999 01/09/1999
 • Regolamenti Dwar Bejgħ Mill-Bogħod (378.08)
  • Data tal-adozzjoni għal-liġijiet nazzjonali: 17/08/2001
  • Id-data tad-dħul fis-seħħ: 04/09/2001
Regolamenti Dwar Bejgħ Mill-Bogħod (378.08) 17/08/2001 04/09/2001
 • Regolamenti dwar Pakkett ta' l-Ivvjaġġar, Pakkett Vaganzi u Pakkett ta' Tours
  • Data tal-adozzjoni għal-liġijiet nazzjonali: 01/11/2001
  • Id-data tad-dħul fis-seħħ: 01/11/2001
Regolamenti dwar Pakkett ta' l-Ivvjaġġar, Pakkett Vaganzi u Pakkett ta' Tours 01/11/2001 01/11/2001
 • Regolamenti dwar Prezzijiet Indikati skond l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumaturi
  • Data tal-adozzjoni għal-liġijiet nazzjonali: 27/09/2002
  • Id-data tad-dħul fis-seħħ: 01/10/2002
  • PDF: legislation238_mt.pdf
Regolamenti dwar Prezzijiet Indikati skond l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumaturi 27/09/2002 01/10/2002
 • Regolamenti Dwar Distance Selling (Retail Financial Services) (330.07)
  • Data tal-adozzjoni għal-liġijiet nazzjonali: 04/02/2005
  • Id-data tad-dħul fis-seħħ: 04/02/2005
Regolamenti Dwar Distance Selling (Retail Financial Services) (330.07) 04/02/2005 04/02/2005
 • Regolamenti ta' l-2006 dwar il-Komunikazzjonijiet u Transazzjonijiet Elettronici (generali)
  • Data tal-adozzjoni għal-liġijiet nazzjonali: 24/10/2006
  • Id-data tad-dħul fis-seħħ: 24/10/2006
Regolamenti ta' l-2006 dwar il-Komunikazzjonijiet u Transazzjonijiet Elettronici (generali) 24/10/2006 24/10/2006
 • Regolamenti ta' l-2006 dwar Ingunzjonijiet ghall-Harisien ta' l-Interessi tal-Konsumaturi (Pakkett ta' l-Ivjaggar u Protezzjoni ta' Xerrejja f'Kuntratti ta' Time Sharing fi Proprjetà Immobbli)
  • Data tal-adozzjoni għal-liġijiet nazzjonali: 24/11/2006
  • Id-data tad-dħul fis-seħħ: 24/11/2006
Regolamenti ta' l-2006 dwar Ingunzjonijiet ghall-Harisien ta' l-Interessi tal-Konsumaturi (Pakkett ta' l-Ivjaggar u Protezzjoni ta' Xerrejja f'Kuntratti ta' Time Sharing fi Proprjetà Immobbli) 24/11/2006 24/11/2006

1-10 minn 27 dokumenti  Għal-“Liġijiet Nazzjonali”


Sistema ta’ Infurzar

Ebda riżultat disponibbli


Każijiet

1-10 minn 22 dokumenti  għall-“Każijiet”

riżultati f’kull paġna, issortjati skont 
 • Carmelo Grima noe vs Carmel Vella Brincat noe
Carmelo Grima noe vs Carmel Vella Brincat noe N/A ANNEX I, 1. Article 1, 1." Oħrajn" 22/11/1985
 • Mario Bezzinavs Albert Mizzi et noe
Mario Bezzinavs Albert Mizzi et noe N/A ANNEX I, 1." Oħrajn" 22/01/1992
 • Albert Bartolo vs Victor Calleja noe
Albert Bartolo vs Victor Calleja noe N/A Article 3, 1. Article 2" Oħrajn" 09/01/1995
Silvana wife of Raymond Camillerivs.Alfred Pisani noe et N/A Article 3, 1. Article 2" Oħrajn" 13/11/1995
 • 4/2008
  • ID Nazzjonali: 4/2008
  • Isem Komuni: Grech Pia vs Mondial Travel
  • Parti tad-Direttiva: Article 4, 2. Article 3, 1. Article 2
  • Tip ta’ deċiżjoni: Oħrajn
  • Data tad-Deċiżjoni: 07/11/2008
4/2008 Grech Pia vs Mondial Travel Article 4, 2. Article 3, 1. Article 2" Oħrajn" 07/11/2008
 • Appell Civil Numru 15/2008
  • ID Nazzjonali: Appell Civil Numru 15/2008
  • Isem Komuni: Maria Geraldine Attard Vs Go Mobisle Communications Ltd.
  • Parti tad-Direttiva: Article 5 Article 4, 2. Article 4, 1. Article 3, 3. Article 3, 2. Article 3, 1. Article 2
  • Tip ta’ deċiżjoni: Oħrajn
  • Data tad-Deċiżjoni: 24/04/2009
Appell Civil Numru 15/2008 Maria Geraldine Attard Vs Go Mobisle Communications Ltd. Article 5 Article 4, 2. Article 4, 1. Article 3, 3. Article 3, 2. Article 3, 1. Article 2" Oħrajn" 24/04/2009
 • 1/2010
  • ID Nazzjonali: 1/2010
  • Isem Komuni: Renato u Janice Vidal vs U.C.I.M. Co. Ltd.
  • Parti tad-Direttiva: Article 3, 3. Article 3, 2. Article 3, 1. Article 6, 2. Article 2 Article 6, 1.
  • Tip ta’ deċiżjoni: Oħrajn
  • Data tad-Deċiżjoni: 11/06/2010
1/2010 Renato u Janice Vidal vs U.C.I.M. Co. Ltd. Article 3, 3. Article 3, 2. Article 3, 1. Article 6, 2. Article 2 Article 6, 1." Oħrajn" 11/06/2010
 • 240/2008/1
  • ID Nazzjonali: 240/2008/1
  • Isem Komuni: Raymond Camilleri u martu Redenta Camilleri versus Touring Mediterraneo Ltd
  • Parti tad-Direttiva: Article 4, 1.
  • Tip ta’ deċiżjoni: Oħrajn
  • Data tad-Deċiżjoni: 06/12/2010
240/2008/1 Raymond Camilleri u martu Redenta Camilleri versus Touring Mediterraneo Ltd Article 4, 1." Oħrajn" 06/12/2010
 • 1004/2009
  • ID Nazzjonali: 1004/2009
  • Isem Komuni: Edmund Barbara u Steve Barbara ezercenti l-kummerce taht l-isem Barbara Music Sh. v J. u M. Formosa
  • Parti tad-Direttiva: Article 4, 1. Article 3, 1. Article 2
  • Tip ta’ deċiżjoni: Oħrajn
  • Data tad-Deċiżjoni: 04/04/2011
1004/2009 Edmund Barbara u Steve Barbara ezercenti l-kummerce taht l-isem Barbara Music Sh. v J. u M. Formosa Article 4, 1. Article 3, 1. Article 2" Oħrajn" 04/04/2011
 • 897/2009
  • ID Nazzjonali: 897/2009
  • Isem Komuni: Gasan Mamo Insurance Limited kif surrogata tal-assigurati taghha Nicholas Curmi et Vs Ryan Air Ltd.
  • Parti tad-Direttiva: Article 4, 1. Article 3, 1. Article 2
  • Tip ta’ deċiżjoni: Oħrajn
  • Data tad-Deċiżjoni: 20/06/2011
897/2009 Gasan Mamo Insurance Limited kif surrogata tal-assigurati taghha Nicholas Curmi et Vs Ryan Air Ltd. Article 4, 1. Article 3, 1. Article 2" Oħrajn" 20/06/2011

1-10 minn 22 dokumenti  għall-“Każijiet”


Letteratura Legali

Instab(u) 8 dokumenti . Qed jintwerew kollha  Għal-“Letteratura Legali”

riżultati f’kull paġna, issortjati skont 
University of Malta Doctor of Laws thesis (LL.D.), 1997 A Study of Unfair Terms in Consumer Transactions Tzeitel Muscat 01/01/1970
Revue europeenne de droit de la consommation, 2002, pages 43-60 ‘Les clauses abusives dans les contracts conclus par des consommateurs – le point de vue maltais’ Paul Edgar Micallef 01/01/1970
 • University of Malta Doctor of Laws thesis (LL.D.), 2002
University of Malta Doctor of Laws thesis (LL.D.), 2002 Online Consumer Contracts concerning goods and services: The response of the European Union to ensure Consumer Protection Jonathan Zammit 01/01/1970
 • University of Malta Doctor of Laws thesis (LL.D.), 2002
University of Malta Doctor of Laws thesis (LL.D.), 2002 The Effects of the Consumer Affairs (Amendment) Act (XXVI of 2000) on some aspects of the Law of Obligations Claudine Zarb 01/01/1970
 • 2005, University of Malta, publishers:
2005, University of Malta, publishers: Unfair Terms in Standard Form Contracts under Maltese Law Ian Vella Galea 01/01/1970
2006, p. x, University of Malta – Faculty of Law – LL.D. thesis The concept of ‘unfairness’ in commercial transactions under EC consumer law Isabella Grixti 01/01/1970
 • 2008, publisher: Ashgate
  • Referenza: 2008, publisher: Ashgate
  • Titolu: The Impact of the European Union on Consumer Policy in Malta: a Mixed Blessing?
  • Awtur: Paul Edgar Micallef
  • Sena tal-Pubblikazzjoni: 2008
2008, publisher: Ashgate The Impact of the European Union on Consumer Policy in Malta: a Mixed Blessing? Paul Edgar Micallef 01/01/1970
2010, p. x, Magister Juris in European and Comparative Law University of Malta Maximum harmonization of EU Consumer Protection legislation : the way forward Hugh Beale 01/01/1970

Instab(u) 8 dokumenti . Qed jintwerew kollha  Għal-“Letteratura Legali”


Materjal ieħor

Ebda riżultat disponibbli