Unfair Contract Terms Directive (93/13) - Slovensko

Vnútroštátne právo

1-10 z/zo 34 dokumenty  pre „Vnútroštátne predpisy“

výsledkov na strane zoradených podľa 
 • Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 04/12/1963
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 16/12/1963
Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 04/12/1963 16/12/1963
 • Zákon č.40/1964 Zb.
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 26/02/1964
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 05/03/1964
Zákon č.40/1964 Zb. 26/02/1964 05/03/1964
 • Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 05/01/1991
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/01/1992
Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 05/01/1991 01/01/1992
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 05/11/1991
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/01/1992
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 05/11/1991 01/01/1992
 • Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 15/11/1995
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 09/12/1995
Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky 15/11/1995 09/12/1995
 • Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 16/03/2000
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/04/2000
  • PDF: legislation155_sk.pdf
Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji 16/03/2000 01/04/2000
 • Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 05/04/2001
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/05/2001
Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 05/04/2001 01/05/2001
 • Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 05/04/2001
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/05/2001
Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov 05/04/2001 01/05/2001
 • Zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 14/06/2001
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/10/2001
Zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr 14/06/2001 01/10/2001
 • Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 12/12/2001
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/01/2002
Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 12/12/2001 01/01/2002

1-10 z/zo 34 dokumenty  pre „Vnútroštátne predpisy“


Systém výkonu

Nie sú k dispozícii žiadne výsledky


Veci

1-10 z/zo 21 dokumenty  pre „Veci“

výsledkov na strane zoradených podľa 
 • 21Er/1390/2009-7
  • Národný identifikačný prvok: 21Er/1390/2009-7
  • Všeobecný názov: link
  • Časť smernice: ANNEX I, 1. Article 3, 3. Article 3, 2. Article 3, 1. Article 6, 2. Article 2 Article 6, 1.
  • Typ rozhodnutia: Iný
  • Dátum rozhodnutia: 08/04/2010
21Er/1390/2009-7 link ANNEX I, 1. Article 3, 3. Article 3, 2. Article 3, 1. Article 6, 2. Article 2 Article 6, 1." Iný" 08/04/2010
 • P/0221/06/10
  • Národný identifikačný prvok: P/0221/06/10
  • Všeobecný názov: link
  • Časť smernice: Article 3, 3. Article 3, 2. Article 3, 1. Article 2
  • Typ rozhodnutia: Iný
  • Dátum rozhodnutia: 28/07/2010
P/0221/06/10 link Article 3, 3. Article 3, 2. Article 3, 1. Article 2" Iný" 28/07/2010
 • 17C/113/2010
  • Národný identifikačný prvok: 17C/113/2010
  • Všeobecný názov: N/A
  • Časť smernice: Article 4, 2. Article 4, 1., (h) Article 5, 1. Article 2, (2) Article 3, (a) Article 3, (b) Article 6, 1. Article 4, 1., (c)
  • Typ rozhodnutia: Súdne rozhodnutie, prvý stupeň
  • Dátum rozhodnutia: 20/12/2011
17C/113/2010 N/A Article 4, 2. Article 4, 1., (h) Article 5, 1. Article 2, (2) Article 3, (a) Article 3, (b) Article 6, 1. Article 4, 1., (c)" Súdne rozhodnutie, prvý stupeň" 20/12/2011
 • 17CoE/44/2012 (Pohotovost)
  • Národný identifikačný prvok: 17CoE/44/2012 (Pohotovost)
  • Všeobecný názov: link
  • Časť smernice: ANNEX I, 1. Article 3, 3. Article 3, 2. Article 3, 1. Article 6, 2. Article 2 Article 6, 1.
  • Typ rozhodnutia: Iný
  • Dátum rozhodnutia: 08/08/2012
17CoE/44/2012 (Pohotovost) link ANNEX I, 1. Article 3, 3. Article 3, 2. Article 3, 1. Article 6, 2. Article 2 Article 6, 1." Iný" 08/08/2012
 • Case 1Sžr/150/2012
  • Národný identifikačný prvok: Case 1Sžr/150/2012
  • Všeobecný názov: N/A
  • Časť smernice: Chapter 1, Article 2, (d) Article 6, 1.
  • Typ rozhodnutia: Rozhodnutie Najvyššieho súdu
  • Dátum rozhodnutia: 11/06/2013
Case 1Sžr/150/2012 N/A Chapter 1, Article 2, (d) Article 6, 1." Rozhodnutie Najvyššieho súdu" 11/06/2013
 • II. ÚS 412/2014
  • Národný identifikačný prvok: II. ÚS 412/2014
  • Všeobecný názov: N/A
  • Časť smernice: Article 1, 2. Article 4, 1. Article 4, 3. Article 3, (a) Article 3, (b) Article 3, 1. Article 3 Article 7, 1. Article 6, 1.
  • Typ rozhodnutia: Súdne rozhodnutie, prvý stupeň
  • Dátum rozhodnutia: 24/07/2014
II. ÚS 412/2014 N/A Article 1, 2. Article 4, 1. Article 4, 3. Article 3, (a) Article 3, (b) Article 3, 1. Article 3 Article 7, 1. Article 6, 1." Súdne rozhodnutie, prvý stupeň" 24/07/2014
 • Case II. ÚS 812/2014-15
  • Národný identifikačný prvok: Case II. ÚS 812/2014-15
  • Všeobecný názov: N/A
  • Časť smernice: Article 3, 2. Article 7, 1. Article 6, 1.
  • Typ rozhodnutia: Súdne rozhodnutie v odvolacom konaní
  • Dátum rozhodnutia: 25/11/2014
Case II. ÚS 812/2014-15 N/A Article 3, 2. Article 7, 1. Article 6, 1." Súdne rozhodnutie v odvolacom konaní" 25/11/2014
 • Case 2Cob/40/2014
  • Národný identifikačný prvok: Case 2Cob/40/2014
  • Všeobecný názov: N/A
  • Časť smernice: link Article 2, (e)
  • Typ rozhodnutia: Súdne rozhodnutie v odvolacom konaní
  • Dátum rozhodnutia: 11/12/2014
Case 2Cob/40/2014 N/A link Article 2, (e)" Súdne rozhodnutie v odvolacom konaní" 11/12/2014
 • 7C/817/2014
  • Národný identifikačný prvok: 7C/817/2014
  • Všeobecný názov: N/A
  • Časť smernice: Article 3, 2. Article 1, 2., (a)
  • Typ rozhodnutia: Súdne rozhodnutie, prvý stupeň
  • Dátum rozhodnutia: 24/02/2015
7C/817/2014 N/A Article 3, 2. Article 1, 2., (a)" Súdne rozhodnutie, prvý stupeň" 24/02/2015
 • Case 8 MCdo 6/2014
  • Národný identifikačný prvok: Case 8 MCdo 6/2014
  • Všeobecný názov: N/A
  • Časť smernice: Article 7, 2. Article 6, 1.
  • Typ rozhodnutia: Rozhodnutie Najvyššieho súdu
  • Dátum rozhodnutia: 10/03/2015
Case 8 MCdo 6/2014 N/A Article 7, 2. Article 6, 1." Rozhodnutie Najvyššieho súdu" 10/03/2015

1-10 z/zo 21 dokumenty  pre „Veci“


Právna náuka

1-10 z/zo 27 dokumenty  pre „Právnu náuku“

výsledkov na strane zoradených podľa 
Bulletin slovenskej advokácie, 2005, p. 14, nr. 1 Spotrebiteľské zmluvy Adrián Gaban 01/01/1970
Justičná revue, 58, 2006, no. 11, p. 1-1698 Typové spotrebiteľské zmluvy MALIAR, M. 01/01/1970
 • Compilation of articles
  • Odkaz: Compilation of articles
  • Názov: Dezintegrácia slovenského právneho systému právom na ochranu spotrebiteľa
  • Autor: CSACH, K.
  • Rok vydania: 2007
Compilation of articles Dezintegrácia slovenského právneho systému právom na ochranu spotrebiteľa CSACH, K. 01/01/1970
 • Justičná revue, 58, 2006, no. 11, p. 1-1690
Justičná revue, 58, 2006, no. 11, p. 1-1690 Neprimerané podmienky v spotrebiteľských zmluvách vo svetle judikatúry Európskeho súdneho dvora a súdov členských štátov CSACH, K. 01/01/1970
Justičná revue, 59, 2007, no. 3, p. 295-317 Spotrebiteľské zmluvy v právnom poriadku Slovenskej republiky DRGONEC, J. 01/01/1970
Justičná revue, 62, 2010, no. 11, p. 1159-1173 Rozhodcovské súdy a ich právomoc v ochrane spotrebiteľov DRGONCOVÁ, J. 01/01/1970
CSACH, K., "Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi", Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2011, accessed 04.01.2017 Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi CSACH, K. 01/01/1970
Justičná revue, 63, 2011, no. 6-7, p. 930-938 Ad: rozhodcovské súdy a ich právomoc v ochrane spotrebiteľov BARDAČ, R. 01/01/1970
 • Justičná revue, 63, 201, no. 6-7, p. 815 - 840
Justičná revue, 63, 201, no. 6-7, p. 815 - 840 Prekážka právoplatne rozhodnutej veci v civilnom procese vo vybraných súvislostiach ŠTEVČEK, M., LAZÍKOVÁ, J. 01/01/1970
OLEXOVA & VASILISIN s.r.o., "Vymáhateľnosť nárokov spotrebiteľa z účasti na spotrebiteľskej súťaži", 2012, accessed 04.01.2017 Vymáhateľnosť nárokov spotrebiteľa z účasti na spotrebiteľskej súťaži OLEXOVA & VASILISIN s.r.o., Attorneys at law 01/01/1970

1-10 z/zo 27 dokumenty  pre „Právnu náuku“


Iný materiál

Nie sú k dispozícii žiadne výsledky