Unfair Contract Terms Directive (93/13) - Sverige

Nationell lagstiftning

1–10 av 37 dokument  för ”Nationell lagstiftning”

träffar per sida, sorterade efter 
 • Resegarantilag (1972:204)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 06/06/1972
  • Datum för ikraftträdande: 01/07/1972
Resegarantilag (1972:204) 06/06/1972 01/07/1972
 • Konsumenttjänstlag (1985:716)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 11/07/1985
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1991
Konsumenttjänstlag (1985:716) 11/07/1985 01/01/1991
 • Konsumentköplag (1990:932)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 06/09/1990
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1991
Konsumentköplag (1990:932) 06/09/1990 01/01/1991
 • Lag (1992:1672) om paketresor
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 17/12/1992
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1993
  • PDF: legislation303_sv.pdf
Lag (1992:1672) om paketresor 17/12/1992 01/01/1993
 • Proposition 1994/95:17
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 13/10/1994
  • Datum för ikraftträdande: 13/10/1994
Proposition 1994/95:17 13/10/1994 13/10/1994
 • Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 15/12/1994
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1995
Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 15/12/1994 01/01/1995
 • Marknadsföringslag (1995:450)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 27/04/1995
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1996
Marknadsföringslag (1995:450) 27/04/1995 01/01/1996
 • Prisinformationslag (2004:347)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 13/05/2004
  • Datum för ikraftträdande: 01/10/2004
Prisinformationslag (2004:347) 13/05/2004 01/10/2004
 • Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 24/02/2005
  • Datum för ikraftträdande: 01/04/2005
Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 24/02/2005 01/04/2005
Amendments to the Marketing Practices Act 04/06/2008 01/07/2008

1–10 av 37 dokument  för ”Nationell lagstiftning”


Tillsynssystem

Inga träffar


Ärenden

1–10 av 13 dokument  för ”Ärenden”

träffar per sida, sorterade efter 
 • MD 2003:12
  • Nationellt id-nummer: MD 2003:12
  • Vedertaget namn: N/A
  • Direktivdel: ANNEX I, 1., (q) Article 3, 3. Article 3, 1.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 28/04/2003
MD 2003:12 N/A ANNEX I, 1., (q) Article 3, 3. Article 3, 1." Domstolsbeslut överklagat" 28/04/2003
 • MD 2005:34
  • Nationellt id-nummer: MD 2005:34
  • Vedertaget namn: N/A
  • Direktivdel: Article 3, 3. ANNEX I, 1., (h) Article 3, 1.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 22/11/2005
MD 2005:34 N/A Article 3, 3. ANNEX I, 1., (h) Article 3, 1." Domstolsbeslut överklagat" 22/11/2005
 • MD 2009:35
  • Nationellt id-nummer: MD 2009:35
  • Vedertaget namn: N/A
  • Direktivdel: Article 3, 3. ANNEX I, 1., (j) Article 3, 1.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 17/11/2009
MD 2009:35 N/A Article 3, 3. ANNEX I, 1., (j) Article 3, 1." Domstolsbeslut överklagat" 17/11/2009
 • MD 2010:10
  • Nationellt id-nummer: MD 2010:10
  • Vedertaget namn: Konsumentombudsmannen v. Kuoni Scandinavia AB
  • Direktivdel: Article 4, 4. Article 3, 3. Article 4, 6. Article 3, 1. Article 4, 5. Article 2
  • Beslutstyp: Annat
  • Beslutsdatum: 14/04/2010
MD 2010:10 Konsumentombudsmannen v. Kuoni Scandinavia AB Article 4, 4. Article 3, 3. Article 4, 6. Article 3, 1. Article 4, 5. Article 2" Annat" 14/04/2010
 • MD 2011:21
  • Nationellt id-nummer: MD 2011:21
  • Vedertaget namn: N/A
  • Direktivdel: Article 3, 1.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 27/07/2011
MD 2011:21 N/A Article 3, 1." Domstolsbeslut överklagat" 27/07/2011
 • MD 2011:26
  • Nationellt id-nummer: MD 2011:26
  • Vedertaget namn: Konsumentobudsmannen v. Tele2 Sverige AB
  • Direktivdel: Article 3, 3. Article 3, 1. Article 2
  • Beslutstyp: Annat
  • Beslutsdatum: 02/11/2011
MD 2011:26 Konsumentobudsmannen v. Tele2 Sverige AB Article 3, 3. Article 3, 1. Article 2" Annat" 02/11/2011
 • MD 2015:3
  • Nationellt id-nummer: MD 2015:3
  • Vedertaget namn: N/A
  • Direktivdel: Article 3, 3. Article 3, 1.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 09/03/2015
MD 2015:3 N/A Article 3, 3. Article 3, 1." Domstolsbeslut överklagat" 09/03/2015
 • MD 2015:5
  • Nationellt id-nummer: MD 2015:5
  • Vedertaget namn: N/A
  • Direktivdel: Article 3, 3. Article 3, 1.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 22/04/2015
MD 2015:5 N/A Article 3, 3. Article 3, 1." Domstolsbeslut överklagat" 22/04/2015
 • Supreme Court, Judgment T 3034-15
  • Nationellt id-nummer: Supreme Court, Judgment T 3034-15
  • Vedertaget namn: NJA 2017 s 113
  • Direktivdel: Article 3 ANNEX I
  • Beslutstyp: Beslut av högsta domstolen
  • Beslutsdatum: 24/02/2017
Supreme Court, Judgment T 3034-15 NJA 2017 s 113 Article 3 ANNEX I" Beslut av högsta domstolen" 24/02/2017
Patent and Market Court of Appeal, Judgment 11590-17 N/A Article 4 Article 3" Domstolsbeslut överklagat" 07/09/2018

1–10 av 13 dokument  för ”Ärenden”


Doktrin

1–10 av 14 dokument  för ”Doktrin”

träffar per sida, sorterade efter 
Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht (RabelsZ), 1976, pages 593-613 Schwedisches Verbraucherschutzrecht Ulf Bernitz 01/01/1970
 • 1990, p. 106, Lund
  • Referens: 1990, p. 106, Lund
  • Titel: Vad är oskäligt?
  • Författare: Aso Jansohn, Henrik Kjellin
  • Utgivningsår: 1990
1990, p. 106, Lund Vad är oskäligt? Aso Jansohn, Henrik Kjellin 01/01/1970
1995, 3, p. 300, Stockholm Avtalslagen Grönfors 01/01/1970
1995, 6, p. 130, Stockholm Standardavtalsrätt Ulf Bernitz 01/01/1970
European Review of Private Law, 1997, pages 213-221 Swedish standard contracts law and the EEC Directive on contract terms Ulf Bernitz 01/01/1970
1999, p. 350, Stockholm, publisher: Jure Studier kring 36 § avtalslagen. Claes-Robert Von Post 01/01/1970
 • 2002, p. 416, Uppsala
  • Referens: 2002, p. 416, Uppsala
  • Titel: Konsumentskyddet över gränserna – särskilt inom EU (Consumer protection over the boarders – particularly within EU)
  • Författare: Marie Larsson
  • Utgivningsår: 2002
2002, p. 416, Uppsala Konsumentskyddet över gränserna – särskilt inom EU (Consumer protection over the boarders – particularly within EU) Marie Larsson 01/01/1970
2008, 7, p. 242, publisher: Norstedts Juridik Standardavtalsrätt (Standard Contracts Law) Ulf Bernitz 01/01/1970
 • 2008, p. 475, Stockholm, publisher: Norstedts Juridik
2008, p. 475, Stockholm, publisher: Norstedts Juridik Regelsamling i marknadsrätt (Collections on regulations in Marketing Law) Thomas Carlén-Wendels, Carl Anders Svensson, Anders Stenlund 01/01/1970
 • Ny juridik, 2011, pages 21-43, nr. 1
Ny juridik, 2011, pages 21-43, nr. 1 Konsumentavtalsvillkor på Internet Jenni Waltré, Julia Hedbäck 01/01/1970

1–10 av 14 dokument  för ”Doktrin”


Annat material

8 dokument hittades, visar alla  för ”Annat material”

träffar per sida, sorterade efter 
A modernised consumer protection, Swedish Government Official Reports 2021:17 The Government
Decision 2018-07-01; 2018-10746 The National Board for Consumer Disputes
Decision 2019-05-15; 2018-11707 The National Board for Consumer Disputes
Decision 2019-05-27; 2018-14272 (I) and 2019-00735 (II) The National Board for Consumer Disputes
Decision 2020-06-29; 2020-04664 The National Board for Consumer Disputes
Decision 2020-06-29; 2020-09740 The National Board for Consumer Disputes
Dir 2020:13 (Terms of reference to the committee) The Government
Government Bill 2021/22:174, Modernising Consumer Protection The Government

8 dokument hittades, visar alla  för ”Annat material”