Propisi EU-a o mirenju

Europska unija aktivno promiče alternativne načine rješavanja sporova poput mirenja. Direktiva o mirenju primjenjuje se u svim zemljama EU-a. Ta se direktiva odnosi na mirenje u građanskim i trgovačkim stvarima.

Poticanjem upotrebe mirenja olakšava se rješavanje sporova i pridonosi se izbjegavanju zabrinutosti, gubitka vremena i novca povezanih sa sudskim parničenjem te time omogućava građanima da svoja zakonska prava osiguraju na učinkovit način.

Direktiva o mirenju primjenjuje se na prekogranične sporove u građanskim i trgovačkim stvarima.  Njome su obuhvaćeni sporovi u kojima, na dan kad se stranke dogovore o mirenju ili na dan kad sud odredi mirenje, barem jedna od stranaka ima domicil u državi članici različitoj od one u kojoj domicil ima bilo koja druga stranka.

Tim se pravnim instrumentom ponajprije nastoji poticati upotreba mirenja u državama članicama.

Stoga Direktiva sadržava pet pozitivnih pravila:

  • svaka je država članica obvezna poticati osposobljavanje miritelja i osigurati visokokvalitetno mirenje,
  • svaki sudac ima pravo pozvati strane u sporu da prvo pokušaju s mirenjem ako smatra da je to primjereno s obzirom na okolnosti predmeta,
  • sporazumi postignuti mirenjem mogu postati izvršivi ako obje stranke to zatraže. To se, primjerice, može postići uz sudsko odobrenje ili ovjeru javnog bilježnika,
  • Direktivom se osigurava da se mirenje odvija u povjerljivom okruženju. Miritelji nisu obvezni svjedočiti o onome što se dogodilo tijekom mirenja u slučaju budućeg spora između istih stranaka,
  • njome se jamči da, neovisno o trajanju mirenja, stranke i dalje imaju mogućnost pokretanja sudskog postupka: za vrijeme mirenja rokovi za pokretanje postupka pred sudom ne teku.

Skupina dionika uz pomoć Europske komisije izradila je Europski kodeks ponašanja za izmiritelje PDF (16 Kb) en u kojem se utvrđuje niz načela na koja se pojedini izmiritelji mogu dobrovoljno obvezati.

Posljednji put ažurirano: 17/11/2021

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.