Timeshare Directive (94/47) - Polska

Przepisy krajowe

1-10 z 23 dokumenty  dla „Przepisów krajowych”

wyników na stronie, uporządkowano według 
 • Kodeks Cywilny
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 23/04/1964
  • Data wejścia w życie: 01/01/1965
  • PDF: Kodeks cywilny_pl.pdf
Kodeks Cywilny 23/04/1964 01/01/1965
 • Kodeks postępowania cywilnego
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 17/11/1964
  • Data wejścia w życie: 01/01/1965
Kodeks postępowania cywilnego 17/11/1964 01/01/1965
 • Kodeks wykroczeń
Kodeks wykroczeń 20/05/1971 01/01/1972
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 16/04/1993 09/12/1993
 • Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r.
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 29/08/1997
  • Data wejścia w życie: 01/07/1998
  • PDF: legislation262_pl.pdf
Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. 29/08/1997 01/07/1998
Ustawa o usługach turystycznych 29/08/1997 01/07/1998
 • Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną (.
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 02/03/2000
  • Data wejścia w życie: 01/07/2000
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną (. 02/03/2000 01/07/2000
 • Ustawa z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 02/03/2000
  • Data wejścia w życie: 01/07/2000
  • PDF: legislation154_pl.pdf
Ustawa z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 02/03/2000 01/07/2000
 • Ustawa z 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 13/07/2000
  • Data wejścia w życie: 08/12/2000
  • PDF: legislation264_pl.pdf
Ustawa z 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku 13/07/2000 08/12/2000
 • Ustawa o cenach z 5 lipca 2001 r.
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 05/07/2001
  • Data wejścia w życie: 11/12/2001
  • PDF: legislation265_pl.pdf
Ustawa o cenach z 5 lipca 2001 r. 05/07/2001 11/12/2001

1-10 z 23 dokumenty  dla „Przepisów krajowych”


System egzekwowania przepisów

Brak wyników


Sprawy

Brak wyników


Literatura prawnicza

1-10 z 16 dokumenty  dla „Literatury prawniczej”

wyników na stronie, uporządkowano według 
 • Kwartalnik Prawa Prywatnego, 1997, nr. 3
  • Odniesienie: Kwartalnik Prawa Prywatnego, 1997, nr. 3
  • Tytuł: Wprowadzenie do dyrektywy 94/47 EWG z 16.4.1994 r. o ochronie nabywców w odniesieniu do niektórych aspektów umów o nabyciu prawa do korzystania z nieruchomości na podstawie czasowego udziału
  • Autor: Miroslaw Nesterowicz
  • Rok publikacji: 1997
Kwartalnik Prawa Prywatnego, 1997, nr. 3 Wprowadzenie do dyrektywy 94/47 EWG z 16.4.1994 r. o ochronie nabywców w odniesieniu do niektórych aspektów umów o nabyciu prawa do korzystania z nieruchomości na podstawie czasowego udziału Miroslaw Nesterowicz 01/01/1970
Przegląd Legislacyjny, 2000, pages 22-28, nr. 1 Ochrona nabywców timesharingu w projekcie Komisji Kodyfikacyjnej Kodeksu Cywilnego K. Zaradkiewicz 01/01/1970
Edukacja Prawnicza, 2001, nr. 4 Ochrona nabywców timesharingu K. Zaradkiewicz 01/01/1970
 • Rejent, 2001, nr. 4
  • Odniesienie: Rejent, 2001, nr. 4
  • Tytuł: Timesharing w prawie polskim (uwagi na tle ustawy z dnia 13 lipca 2000r)
  • Autor: B. Fuchs
  • Rok publikacji: 2001
Rejent, 2001, nr. 4 Timesharing w prawie polskim (uwagi na tle ustawy z dnia 13 lipca 2000r) B. Fuchs 01/01/1970
2002, 2, Warszawa, publishers: C. H. Beck and Wydawnictwo Prawo umów konsumenckich Ewa Łętowska 01/01/1970
2003, Kraków, publisher: Zakamycze Prawo turystyczne Miroslaw Nesterowicz 01/01/1970
2004, Warszawa, publisher: C. H. Beck Europejskie prawo umów konsumenckich Ewa Łętowska 01/01/1970
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, pages 413-430 Antynomie ochrony konsumenta w prawie wspólnotowym. E. Łetowska 01/01/1970
 • Europejski Przegląd Sądowy, 2006, pages 12-24
Europejski Przegląd Sądowy, 2006, pages 12-24 Implementacja prawa konsumenckiego w Polsce M. Jagielska, E. Łetowska, K. Lis, P Mikłaszewicz, A. Wiewiórowska-Domagalska 01/01/1970
ADR. Arbitraż i mediacja, 2008, pages 21-25 Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich K. Gajda 01/01/1970

1-10 z 16 dokumenty  dla „Literatury prawniczej”


Inne materiały

Brak wyników