Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Direktiva o prodaji robe široke potrošnje i jamstvima (1999/44)

Trgovci koji prodaju robu široke potrošnje u Europskoj uniji (EU) dužni su ispraviti nedostatke koji su postojali u trenutku isporuke i koji postanu očiti unutar dvije godine. Pravila EU-a potrošačima jamče minimalnu razinu zaštite, naročito ako roba ne zadovoljava obećane standarde.

DOKUMENT

Direktiva 99/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o određenim aspektima prodaje robe široke potrošnje i o jamstvima za takvu robu

SAŽETAK

Trgovci koji prodaju robu široke potrošnje u Europskoj uniji (EU) dužni su ispraviti nedostatke koji su postojali u trenutku isporuke i koji postanu očiti unutar dvije godine. Pravila EU-a potrošačima jamče minimalnu razinu zaštite, naročito ako roba ne zadovoljava obećane standarde.

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Usklađuje one dijelove zakona o potrošačkim ugovorima o prodaji robe koje pokrivaju pravna jamstva* i, u manjoj mjeri, komercijalna jamstva* (garancije).

KLJUČNE TOČKE

 • Trgovci potrošačima moraju isporučiti robu u skladu s prodajnim ugovorom.
 • Za robu se smatra da je u skladu s ugovorom, ako:
  • je u skladu s opisom prodaje;
  • je prikladna u svrhu za koju je namijenjena;
  • i pokazuje kakvoću i funkcionalnost koje potrošač može razumno očekivati.
 • Trgovci su odgovorni za pogrešnu instalaciju ako je ona sastavni dio ugovora. To se primjenjuje neovisno o tome jesu li radovi odgovornost trgovca ili nastali zbog netočnih uputa potrošačima.
 • Potrošači imaju pravo tražiti popravak ili zamjenu neispravne robe besplatno u razumnom roku i uz minimalne neugodnosti. Umjesto toga, mogu zatražiti odgovarajuće umanjene cijene ako popravak ili zamjena nisu provedeni na vrijeme ili bez velikih neugodnosti po potrošača.
 • Trgovci, koji su potrošačima odgovorni za robu koju prodaju, mogu poduzeti mjere protiv proizvođača ako se utvrdi da su oni odgovorni za nedostatak.
 • Trgovci su odgovorni za bilo koje nedostatke robe koji postanu očiti unutar dvije godine od njezine prodaje. Međutim, zemlje EU-a mogu inzistirati da potrošači o tim nedostacima trgovca moraju obavijestiti unutar dva mjeseca od njihova otkrivanja.
 • Komercijalna jamstva moraju navoditi zakonska prava kupca sukladno jamstvu i moraju biti napisana običnim, razumljivim jezikom. Potrošači mogu inzistirati da jamstvo bude dostupno u pisanom obliku.
 • Zemlje EU-a mogu odlučiti izuzeti rabljenu robu iz zakonodavstva.
 • Direktiva se ne primjenjuje na vodu, plin, električnu struju ili robu koja se prodaje putem prisilnog izvršenja sudskog naloga ili prema zakonskom ovlaštenju.

KLJUČNI POJMOVI

* Pravno jamstvo: pravna zaštita koju uživa potrošač ako se utvrdi da je roba neispravna. Ono ne ovisi o uvjetima u ugovoru.

* Komercijalno jamstvo: spremnost jamca (često proizvođač) da preuzme osobnu odgovornost za određene nedostatke u određenom vremenskom razdoblju.

Za više informacija, posjetite rubriku Prodaja i jamstva na mrežnoj stranici Europske komisije.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 99/44/EZ

7.7.1999.

1.1.2002.

SL L 171, 7.7.1999., str. 12. - 16.

Zakon (i) o izmjenama i dopunama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 2011/83/EU

12.12.2011.

13.12.2013.

SL L 304, 22.11.2011., str. 64. - 88.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača) (SL L 364, 9.12.2004., str. 1. - 11.)

Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 304, 22.11.2011., str. 64. - 88.)

Direktiva Vijeća 85/374/EEZ od 25. srpnja 1985. o približavanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s odgovornošću za neispravne proizvode (SL L 210, 7.8.1985., str. 29. - 33.).

Posljednji put ažurirano: 08/08/2018

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.