Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Consumer Sales and Guarantees Directive (1999/44) - Ηνωµένο Βασίλειο

Εθνική νομοθεσία

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα


Σύστημα επιβολής

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα


Υποθέσεις

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα


Νομική βιβλιογραφία

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα


Άλλο υλικό

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα