Consumer Sales and Guarantees Directive (1999/44) - Lithuania

National Law

1-10 of 24 documents  for "National Laws"

results per page, sorted by 
 • Law on Consumer Protection of the Republic of Lithuania
  • Adoption date for national laws: 10/11/1994
  • In force date: 07/12/1994
Law on Consumer Protection of the Republic of Lithuania 10/11/1994 07/12/1994
 • The Republic of Lithuania Law on Tourism
  • Adoption date for national laws: 19/03/1998
  • In force date: 01/09/1998
The Republic of Lithuania Law on Tourism 19/03/1998 01/09/1998
 • The Law on Advertising of the Republic of Lithuania
  • Adoption date for national laws: 18/07/2000
  • In force date: 01/01/2001
The Law on Advertising of the Republic of Lithuania 18/07/2000 01/01/2001
 • The Republic of Lithuania Law on Advertising
The Republic of Lithuania Law on Advertising 18/07/2000 01/01/2001
 • Civil Code of the Republic of Lithuania
  • Adoption date for national laws: 18/07/2000
  • In force date: 01/07/2001
Civil Code of the Republic of Lithuania 18/07/2000 01/07/2001
 • The Law on Amendment of the Law on Consumer Defence
  • Adoption date for national laws: 19/09/2000
  • In force date: 01/01/2001
The Law on Amendment of the Law on Consumer Defence 19/09/2000 01/01/2001
 • Act on contracts concluded by means of communication.
  • Adoption date for national laws: 17/08/2001
  • In force date: 25/08/2001
Act on contracts concluded by means of communication. 17/08/2001 25/08/2001
 • Civil Procedure Code of the Republic of Lithuania
  • Adoption date for national laws: 28/02/2002
  • In force date: 01/01/2003
Civil Procedure Code of the Republic of Lithuania 28/02/2002 01/01/2003
 • Rules on Labelling and Indication of Prices of Goods
  • Adoption date for national laws: 15/05/2002
  • In force date: 10/06/2002
Rules on Labelling and Indication of Prices of Goods 15/05/2002 10/06/2002
 • Law on the Prohibition of Unfair Business-To-Consumer Commercial Practices
  • Adoption date for national laws: 21/12/2007
  • In force date: 01/02/2008
Law on the Prohibition of Unfair Business-To-Consumer Commercial Practices 21/12/2007 01/02/2008

1-10 of 24 documents  for "National Laws"


Enforcement System

No results available


Cases

6 documents found, displaying all  for "Cases"

results per page, sorted by 
 • 3K-3-350/2005
  • National ID: 3K-3-350/2005
  • Common Name: link
  • Directive Part: Article 3, 2. Article 6
  • Decision type: Supreme court decision
  • Decision date: 20/06/2005
3K-3-350/2005 link Article 3, 2. Article 6" Supreme court decision" 20/06/2005
 • 3K-3-156/2007
  • National ID: 3K-3-156/2007
  • Common Name: link
  • Directive Part: Article 1, 2., (a)
  • Decision type: Supreme court decision
  • Decision date: 06/04/2007
3K-3-156/2007 link Article 1, 2., (a)" Supreme court decision" 06/04/2007
 • 3K-3-256/2009
  • National ID: 3K-3-256/2009
  • Common Name: link
  • Directive Part: Article 3, 5. Article 3, 3. Article 3, 2.
  • Decision type: Other
  • Decision date: 01/06/2009
3K-3-256/2009 link Article 3, 5. Article 3, 3. Article 3, 2." Other" 01/06/2009
 • 3K-3-252/2013
  • National ID: 3K-3-252/2013
  • Common Name: link
  • Directive Part: Article 6 , 2. Article 6 , 3. Article 3, 3. Article 6 , 1. Article 5, 3.
  • Decision type: Supreme court decision
  • Decision date: 26/04/2013
3K-3-252/2013 link Article 6 , 2. Article 6 , 3. Article 3, 3. Article 6 , 1. Article 5, 3." Supreme court decision" 26/04/2013
 • 3K-3-406/2013
  • National ID: 3K-3-406/2013
  • Common Name: link
  • Directive Part: Article 3, 2. Article 1, 2., (e) Article 6
  • Decision type: Supreme court decision
  • Decision date: 19/07/2013
3K-3-406/2013 link Article 3, 2. Article 1, 2., (e) Article 6" Supreme court decision" 19/07/2013
 • 3K-3-446-706/2015
  • National ID: 3K-3-446-706/2015
  • Common Name: link
  • Directive Part: Article 3, 3. Article 3, 2.
  • Decision type: Supreme court decision
  • Decision date: 02/07/2015
3K-3-446-706/2015 link Article 3, 3. Article 3, 2." Supreme court decision" 02/07/2015

6 documents found, displaying all  for "Cases"


Legal Literature

4 documents found, displaying all  for "Legal Literature"

results per page, sorted by 
KATUOKA, Saulius. Vartotojų teisių apsauga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Mykolo Romerio Universitetas, 2016. Consumer Protection in Lithuania and in European Union KATUOKA, S. 01/01/1970
BUDNIKAS, Arvydas. Vartotojų teisių reglamentavimo tendencijos Europos Sąjungoje. In Juristas, 2012, v. 5. Consumer Rights Regulation Trends in the European Union BUDNIKAS, A. 01/01/1970
KYBARTIENĖ, Eglė, LINKEVIČIUS, Saulius. Prekių neatitikimas sutarčiai pagal 1999 m. gegužės 25 d. direktyvą 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų. In Vartotojų teisių apsaugos Europos Sąjungoje teisiniai aspektai: vartotojo, kaip sutarties šalies, apsauga, 2013. Lack of conformity of goods according to 25 May 1999 directive 1999/44/EC on the sale of consumer goods and associated guarantees KYBARTIENĖ, E., LINKEVIČIUS, S. 01/01/1970
MALINAUSKAITĖ, Jolita. VARTOTOJŲ TEISĖS. INFORMACINĖ MEDŽIAGA. Vilnius, Lietuvos vartotojų institutas, 2015. Consumer Rights. Informational Material MALINAUSKAITĖ, J. 01/01/1970

4 documents found, displaying all  for "Legal Literature"


Other material

One document found.  for "Other Material"

results per page, sorted by 
Consumer Rights Protection in Consumer Contractual Relations: Overview of Regulation and Case Law II Supreme Court of Lithuania

One document found.  for "Other Material"