Consumer Sales and Guarantees Directive (1999/44) - Nederland

Nationale wetgeving

1-10 van 19 documenten  voor "Nationale wetgeving"

resultaten per pagina, gerangschikt op 
 • Algemene termijnenwet
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 25/07/1964
  • Datum van inwerkingtreding: 01/04/1965
  • PDF: legislation335_nl.pdf
Algemene termijnenwet 25/07/1964 01/04/1965
 • Colportagewet
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 07/09/1973
  • Datum van inwerkingtreding: 01/08/1975
  • PDF: legislation261_nl.pdf
Colportagewet 07/09/1973 01/08/1975
 • Mediawet
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 21/04/1987
  • Datum van inwerkingtreding: 04/06/1987
  • PDF: legislation321_nl.pdf
Mediawet 21/04/1987 04/06/1987
 • Besluit van 15 januari 1993, houdende regels inzake de gegevens die de organisatoren van georganiseerde reizen ten behoeve van de reizigers moeten vermelden (Gegevensbesluit georganiseerde reizen)
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 15/01/1993
  • Datum van inwerkingtreding: 27/01/1993
  • PDF: legislation255_nl.pdf
Besluit van 15 januari 1993, houdende regels inzake de gegevens die de organisatoren van georganiseerde reizen ten behoeve van de reizigers moeten vermelden (Gegevensbesluit georganiseerde reizen) 15/01/1993 27/01/1993
 • Gegevensbesluit georganiseerde reizen
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 15/01/1993
  • Datum van inwerkingtreding: 27/01/1993
Gegevensbesluit georganiseerde reizen 15/01/1993 27/01/1993
 • Telecommunicatiewet
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 19/10/1998
  • Datum van inwerkingtreding: 05/11/1998
  • PDF: legislation323_nl.pdf
Telecommunicatiewet 19/10/1998 05/11/1998
 • Aanpassing van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 10/04/1999
  • Datum van inwerkingtreding: 16/04/1999
Aanpassing van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten 10/04/1999 16/04/1999
 • Wet van 25 april 2000 tot aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 25/04/2000
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/2001
  • PDF: legislation260_nl.pdf
Wet van 25 april 2000 tot aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen 25/04/2000 01/01/2001
 • Wet bescherming persoonsgegevens
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 06/07/2000
  • Datum van inwerkingtreding: 01/09/2001
  • PDF: legislation324_nl.pdf
Wet bescherming persoonsgegevens 06/07/2000 01/09/2001
 • Wet van 21 december 2000 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan richtlijn nr. 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 mei 1997
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 21/12/2000
  • Datum van inwerkingtreding: 01/02/2001
  • PDF: legislation258_nl.pdf
Wet van 21 december 2000 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan richtlijn nr. 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 mei 1997 21/12/2000 01/02/2001

1-10 van 19 documenten  voor "Nationale wetgeving"


Handhavingssysteem

Geen resultaten


Zaken

1-10 van 39 documenten  voor "Zaken"

resultaten per pagina, gerangschikt op 
 • 2006/930
  • Nationaal ID: 2006/930
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Article 1, 1.
  • Soort beslissing: Overige
  • Datum beslissing: 06/11/2007
2006/930 N/A Article 1, 1." Overige" 06/11/2007
 • 0600105
  • Nationaal ID: 0600105
  • Gangbare benaming: International Horse Trading v. X
  • Richtlijnonderdelen: Article 5, 2. Article 5, 1. Article 5, 3.
  • Soort beslissing: Overige
  • Datum beslissing: 12/03/2008
0600105 International Horse Trading v. X Article 5, 2. Article 5, 1. Article 5, 3." Overige" 12/03/2008
 • HD 103.004.155
  • Nationaal ID: HD 103.004.155
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Article 2, 1. Article 1, 1.
  • Soort beslissing: Overige
  • Datum beslissing: 13/05/2008
HD 103.004.155 N/A Article 2, 1. Article 1, 1." Overige" 13/05/2008
 • 200.010.949
  • Nationaal ID: 200.010.949
  • Gangbare benaming: X v. Ergoflex BV
  • Richtlijnonderdelen: Article 2, 1. Article 1, 1. Article 5, 1.
  • Soort beslissing: Overige
  • Datum beslissing: 19/05/2009
200.010.949 X v. Ergoflex BV Article 2, 1. Article 1, 1. Article 5, 1." Overige" 19/05/2009
 • 200.046.921/01
  • Nationaal ID: 200.046.921/01
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Article 5, 3.
  • Soort beslissing: Overige
  • Datum beslissing: 23/11/2010
200.046.921/01 N/A Article 5, 3." Overige" 23/11/2010
 • 200.045.224/01
  • Nationaal ID: 200.045.224/01
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Article 3, 4. Article 3, 5. Article 3, 6. Article 3, 3. Article 3, 1.
  • Soort beslissing: Overige
  • Datum beslissing: 26/04/2011
200.045.224/01 N/A Article 3, 4. Article 3, 5. Article 3, 6. Article 3, 3. Article 3, 1." Overige" 26/04/2011
 • 200.073.980/01
  • Nationaal ID: 200.073.980/01
  • Gangbare benaming: X v. Seaways Yachting BV
  • Richtlijnonderdelen: Article 2, 1. Article 3, 1.
  • Soort beslissing: Overige
  • Datum beslissing: 18/10/2011
200.073.980/01 X v. Seaways Yachting BV Article 2, 1. Article 3, 1." Overige" 18/10/2011
 • 200.079.868/01
  • Nationaal ID: 200.079.868/01
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Article 1, 4.
  • Soort beslissing: Overige
  • Datum beslissing: 21/02/2012
200.079.868/01 N/A Article 1, 4." Overige" 21/02/2012
 • ECLI:NL:HR:2013:BY4600
  • Nationaal ID: ECLI:NL:HR:2013:BY4600
  • Gangbare benaming: Van de Steeg v. Rabobank
  • Richtlijnonderdelen: link Article 5, 1.
  • Soort beslissing: Beslissing hooggerechtshof
  • Datum beslissing: 08/02/2013
ECLI:NL:HR:2013:BY4600 Van de Steeg v. Rabobank link Article 5, 1." Beslissing hooggerechtshof" 08/02/2013
 • ECLI:NL:GHAMS:2014:4589
  • Nationaal ID: ECLI:NL:GHAMS:2014:4589
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: link Article 4 Article 3
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing in beroep
  • Datum beslissing: 04/11/2014
ECLI:NL:GHAMS:2014:4589 N/A link Article 4 Article 3" Rechterlijke beslissing in beroep" 04/11/2014

1-10 van 39 documenten  voor "Zaken"


Rechtsleer

1-10 van 59 documenten  voor "Rechtsleer"

resultaten per pagina, gerangschikt op 
Nieuwbrief Bedrijfsjuridische berichten (Bb), 1999, pages 181-191, nr. 19 De richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de verkoop en de garanties voor consumptiegoederen M.G. Kelder 01/01/1970
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2000, pages 685-686, nr. 6419 Wie is er bang voor de actio quanti minoris? Over een onvermijdelijke Europese ontwikkeling J.M. Smits 01/01/1970
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2001, pages 51-56, nr. 6430 De richtlijn consumentenkoop: een vergelijking met het Weens Koopverdrag C.A. Joustra 01/01/1970
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2001, pages 73-75, nr. 6431 Ambtshalve toetsing van dwingend Europees consumenten-recht: gevolgen van het arrest van het Europees Hof van Justitie van 27 juni 2000 voor het Burgerlijk Wetboek N. Frenk 01/01/1970
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2001, pages 727-738, nr. 6455 Grenzen aan het recht op nakoming M. Veldman 01/01/1970
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2001, pages 1047-1049, nr. 6470 De voorgenomen implementatie van de richtlijn consumenten-koop: een gebrekkig wetsvoorstel J.M. Smits 01/01/1970
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2002, pages 291-297, nr. 7 Verhaal op de voorschakel: gaat de Nederlandse wetgever te ver? M. Koning, P. Meijer 01/01/1970
Nederlands tijdschrift voor Europees recht (NTER), 2003, pages 155-161, nr. 6 Consumentenkoop en garanties volgens het herziene consumentenkooprecht M.B.M. Loos 01/01/1970
 • 2005, Baden-Baden
  • Referentie: 2005, Baden-Baden
  • Titel: The Dutch Law After the Incorporation of the Consumer Sales Directive – Much Ado About Nothing?
  • Auteur: André Janssen
  • Jaar van publicatie: 2005
2005, Baden-Baden The Dutch Law After the Incorporation of the Consumer Sales Directive – Much Ado About Nothing? André Janssen 01/01/1970
Tijdschrift voor Konsumentenrecht (TvC), 2006, pages 48-60 Kroniek van het Europese consumentenrecht J.G.J. Rinkes 01/01/1970

1-10 van 59 documenten  voor "Rechtsleer"


Ander materiaal

Geen resultaten