Consumer Sales and Guarantees Directive (1999/44) - Slovensko

Vnútroštátne právo

1-10 z/zo 34 dokumenty  pre „Vnútroštátne predpisy“

výsledkov na strane zoradených podľa 
 • Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 04/12/1963
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 16/12/1963
Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 04/12/1963 16/12/1963
 • Zákon č.40/1964 Zb.
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 26/02/1964
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 05/03/1964
Zákon č.40/1964 Zb. 26/02/1964 05/03/1964
 • Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 05/01/1991
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/01/1992
Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 05/01/1991 01/01/1992
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 05/11/1991
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/01/1992
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 05/11/1991 01/01/1992
 • Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 15/11/1995
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 09/12/1995
Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky 15/11/1995 09/12/1995
 • Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 16/03/2000
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/04/2000
  • PDF: legislation155_sk.pdf
Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji 16/03/2000 01/04/2000
 • Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 05/04/2001
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/05/2001
Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 05/04/2001 01/05/2001
 • Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 05/04/2001
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/05/2001
Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov 05/04/2001 01/05/2001
 • Zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 14/06/2001
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/10/2001
Zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr 14/06/2001 01/10/2001
 • Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 12/12/2001
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/01/2002
Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 12/12/2001 01/01/2002

1-10 z/zo 34 dokumenty  pre „Vnútroštátne predpisy“


Systém výkonu

Nie sú k dispozícii žiadne výsledky


Veci

Nájdených: 4 dokumenty, zobrazuje sa všetko  pre „Veci“

výsledkov na strane zoradených podľa 
 • 11S/92/2011
  • Národný identifikačný prvok: 11S/92/2011
  • Všeobecný názov: N/A
  • Časť smernice: Article 3, 4. Article 3, 2. Article 8, 2. Article 3, 3., -
  • Typ rozhodnutia: Súdne rozhodnutie v odvolacom konaní
  • Dátum rozhodnutia: 24/04/2012
11S/92/2011 N/A Article 3, 4. Article 3, 2. Article 8, 2. Article 3, 3., -" Súdne rozhodnutie v odvolacom konaní" 24/04/2012
 • 7C/817/2014
  • Národný identifikačný prvok: 7C/817/2014
  • Všeobecný názov: N/A
  • Časť smernice: Article 3, 2. Article 1, 2., (a)
  • Typ rozhodnutia: Súdne rozhodnutie, prvý stupeň
  • Dátum rozhodnutia: 24/02/2015
7C/817/2014 N/A Article 3, 2. Article 1, 2., (a)" Súdne rozhodnutie, prvý stupeň" 24/02/2015
 • 7C/792/2014
  • Národný identifikačný prvok: 7C/792/2014
  • Všeobecný názov: N/A
  • Časť smernice: Article 1, 2., (a)
  • Typ rozhodnutia: Súdne rozhodnutie, prvý stupeň
  • Dátum rozhodnutia: 05/03/2015
7C/792/2014 N/A Article 1, 2., (a)" Súdne rozhodnutie, prvý stupeň" 05/03/2015
 • Supreme Court, Judgement 6 Cdo/172/2018
  • Národný identifikačný prvok: Supreme Court, Judgement 6 Cdo/172/2018
  • Všeobecný názov: Uznesenie Najvyšší súd
  • Časť smernice: link
  • Typ rozhodnutia: Rozhodnutie Najvyššieho súdu
  • Dátum rozhodnutia: 18/09/2019
Supreme Court, Judgement 6 Cdo/172/2018 Uznesenie Najvyšší súd link" Rozhodnutie Najvyššieho súdu" 18/09/2019

Nájdených: 4 dokumenty, zobrazuje sa všetko  pre „Veci“


Právna náuka

Nájdených: 6 dokumenty, zobrazuje sa všetko  pre „Právnu náuku“

výsledkov na strane zoradených podľa 
 • Poradca, 2004, p. 12, nr. 10
Poradca, 2004, p. 12, nr. 10 Spotrebiteľská kúpna zmluva vo svele novej právnej úpravy Imrich Fekete 01/01/1970
 • Compilation of articles
  • Odkaz: Compilation of articles
  • Názov: Dezintegrácia slovenského právneho systému právom na ochranu spotrebiteľa
  • Autor: CSACH, K.
  • Rok vydania: 2007
Compilation of articles Dezintegrácia slovenského právneho systému právom na ochranu spotrebiteľa CSACH, K. 01/01/1970
CSACH, K., "Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi", Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2011, accessed 04.01.2017 Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi CSACH, K. 01/01/1970
Justičná revue, 66, 2014, no. 3, p. 411-423 Spotrebiteľské právo a Nariadenie o spoločnom európskom kúpnom práve RYCHNAVSKÝ, P. 01/01/1970
P. Ondrásiková, Právnická osoba nemôže byť spotrebiteľom?, Wolters Kluwer SK, 2015 Právnická osoba nemôže byť spotrebiteľom? ONDRÁŠIKOVÁ, P. 01/01/1970
Jana Mazáková, IURIS LIBRI spol. s.r.o., 2016, ISBN 978-80-89635-23-8 Judikatúra. Ochrana spotrebiteľa MAZÁKOVÁ, J. 01/01/1970

Nájdených: 6 dokumenty, zobrazuje sa všetko  pre „Právnu náuku“


Iný materiál

Našla sa jedna položka dokument.  pre „Iný materiál“

výsledkov na strane zoradených podľa 
Uplatnenie reklamácie pri kúpe tovaru Slovak Trade Inspection

Našla sa jedna položka dokument.  pre „Iný materiál“