Consumer Sales and Guarantees Directive (1999/44) - Sverige

Nationell lagstiftning

1–10 av 37 dokument  för ”Nationell lagstiftning”

träffar per sida, sorterade efter 
 • Resegarantilag (1972:204)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 06/06/1972
  • Datum för ikraftträdande: 01/07/1972
Resegarantilag (1972:204) 06/06/1972 01/07/1972
 • Konsumenttjänstlag (1985:716)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 11/07/1985
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1991
Konsumenttjänstlag (1985:716) 11/07/1985 01/01/1991
 • Konsumentköplag (1990:932)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 06/09/1990
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1991
Konsumentköplag (1990:932) 06/09/1990 01/01/1991
 • Lag (1992:1672) om paketresor
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 17/12/1992
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1993
  • PDF: legislation303_sv.pdf
Lag (1992:1672) om paketresor 17/12/1992 01/01/1993
 • Proposition 1994/95:17
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 13/10/1994
  • Datum för ikraftträdande: 13/10/1994
Proposition 1994/95:17 13/10/1994 13/10/1994
 • Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 15/12/1994
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1995
Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 15/12/1994 01/01/1995
 • Marknadsföringslag (1995:450)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 27/04/1995
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1996
Marknadsföringslag (1995:450) 27/04/1995 01/01/1996
 • Prisinformationslag (2004:347)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 13/05/2004
  • Datum för ikraftträdande: 01/10/2004
Prisinformationslag (2004:347) 13/05/2004 01/10/2004
 • Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 24/02/2005
  • Datum för ikraftträdande: 01/04/2005
Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 24/02/2005 01/04/2005
Amendments to the Marketing Practices Act 04/06/2008 01/07/2008

1–10 av 37 dokument  för ”Nationell lagstiftning”


Tillsynssystem

Inga träffar


Ärenden

1–10 av 12 dokument  för ”Ärenden”

träffar per sida, sorterade efter 
 • Supreme Court, Judgement T 2019/96
  • Nationellt id-nummer: Supreme Court, Judgement T 2019/96
  • Vedertaget namn: N/A
  • Direktivdel: Article 1, 2. Article 6 , 1.
  • Beslutstyp: Beslut av högsta domstolen
  • Beslutsdatum: 02/01/1998
Supreme Court, Judgement T 2019/96 N/A Article 1, 2. Article 6 , 1." Beslut av högsta domstolen" 02/01/1998
 • Supreme Court, Judgement Ö 449-00
  • Nationellt id-nummer: Supreme Court, Judgement Ö 449-00
  • Vedertaget namn: N/A
  • Direktivdel: Article 1, 1. Article 2, 5.
  • Beslutstyp: Beslut av högsta domstolen
  • Beslutsdatum: 20/03/2001
Supreme Court, Judgement Ö 449-00 N/A Article 1, 1. Article 2, 5." Beslut av högsta domstolen" 20/03/2001
 • Supreme Court, Judgement T 2703-97
  • Nationellt id-nummer: Supreme Court, Judgement T 2703-97
  • Vedertaget namn: N/A
  • Direktivdel: Article 3, 5. Article 1, 2.
  • Beslutstyp: Beslut av högsta domstolen
  • Beslutsdatum: 21/03/2001
Supreme Court, Judgement T 2703-97 N/A Article 3, 5. Article 1, 2." Beslut av högsta domstolen" 21/03/2001
 • Supreme Court, Judgement T 2803-00
Supreme Court, Judgement T 2803-00 N/A Article 1, 1." Beslut av högsta domstolen" 18/12/2002
 • NJA 2007 s. 962
  • Nationellt id-nummer: NJA 2007 s. 962
  • Vedertaget namn: N/A
  • Direktivdel: Article 5, 1.
  • Beslutstyp: Beslut av högsta domstolen
  • Beslutsdatum: 04/12/2007
NJA 2007 s. 962 N/A Article 5, 1." Beslut av högsta domstolen" 04/12/2007
 • MD 2008:1
  • Nationellt id-nummer: MD 2008:1
  • Vedertaget namn: N/A
  • Direktivdel: Article 5, 1.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 17/01/2008
MD 2008:1 N/A Article 5, 1." Domstolsbeslut överklagat" 17/01/2008
 • NJA 2013 s. 524
  • Nationellt id-nummer: NJA 2013 s. 524
  • Vedertaget namn: N/A
  • Direktivdel: Article 2, 1. Article 2, 2., (d) Article 3, 1. Chapter 4, Article 20 Article 5, 3.
  • Beslutstyp: Beslut av högsta domstolen
  • Beslutsdatum: 13/06/2013
NJA 2013 s. 524 N/A Article 2, 1. Article 2, 2., (d) Article 3, 1. Chapter 4, Article 20 Article 5, 3." Beslut av högsta domstolen" 13/06/2013
 • NJA 2015 s. 233
  • Nationellt id-nummer: NJA 2015 s. 233
  • Vedertaget namn: N/A
  • Direktivdel: Article 2, 4. Article 2, 1. Article 2, 2., (d) Article 2, 2., (c) Article 2, 2., (a) Article 1, 3. Article 3, 1.
  • Beslutstyp: Beslut av högsta domstolen
  • Beslutsdatum: 17/04/2015
NJA 2015 s. 233 N/A Article 2, 4. Article 2, 1. Article 2, 2., (d) Article 2, 2., (c) Article 2, 2., (a) Article 1, 3. Article 3, 1." Beslut av högsta domstolen" 17/04/2015
 • Court of Appeal, Judgment 2632-17
  • Nationellt id-nummer: Court of Appeal, Judgment 2632-17
  • Vedertaget namn: N/A
  • Direktivdel: Article 4 Article 4 Article 3
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 01/11/2017
Court of Appeal, Judgment 2632-17 N/A Article 4 Article 4 Article 3" Domstolsbeslut överklagat" 01/11/2017
Upper Norrland Court of Appeal, Judgement T 1142-19 N/A Article 2" Domstolsbeslut överklagat" 07/07/2020

1–10 av 12 dokument  för ”Ärenden”


Doktrin

1–10 av 16 dokument  för ”Doktrin”

träffar per sida, sorterade efter 
 • 1995, p. 203, Uppsala
1995, p. 203, Uppsala Konsumentskyddets former Lena Olsen 01/01/1970
 • 2002, p. 416, Uppsala
  • Referens: 2002, p. 416, Uppsala
  • Titel: Konsumentskyddet över gränserna – särskilt inom EU (Consumer protection over the boarders – particularly within EU)
  • Författare: Marie Larsson
  • Utgivningsår: 2002
2002, p. 416, Uppsala Konsumentskyddet över gränserna – särskilt inom EU (Consumer protection over the boarders – particularly within EU) Marie Larsson 01/01/1970
2003, 5, p. 361, Uppsala, publisher: Iustus Den nya köprätten Torgny Håstad 01/01/1970
2004, 2, p. 632, Stockholm, publisher: Norstedts Juridik Konsumentköplagen Johnny Herre 01/01/1970
 • 2008, p. 475, Stockholm, publisher: Norstedts Juridik
2008, p. 475, Stockholm, publisher: Norstedts Juridik Regelsamling i marknadsrätt (Collections on regulations in Marketing Law) Thomas Carlén-Wendels, Carl Anders Svensson, Anders Stenlund 01/01/1970
2008, p. 139, Stockholm, publisher: Norstedts Juridik Köprätten: en introduction (Sales Law: an introduction) Jan Kihlman 01/01/1970
2010, p. 314, Studentlitteratur (Lund) Den svenska marknadsföringslagstiftningen Carl Anders Svensson 01/01/1970
 • Ny juridik, 2011, pages 21-43, nr. 1
Ny juridik, 2011, pages 21-43, nr. 1 Konsumentavtalsvillkor på Internet Jenni Waltré, Julia Hedbäck 01/01/1970
Johansson, Svante O., 1960-. - Konsumenttjänstlagen : en kommentar / Svante O. Johansson. - 2013 – edition 1 - ISBN: 9789139112785 Konsumenttjänstlagen: en kommentar JOHANSSON, S. O. 01/01/1970
Herre, Johnny, 1963-. - Konsumentköplagen : en kommentar / Johnny Herre ; with Jan Ramberg. - 2014 – edition 4 - ISBN: 9789139018117 Konsumentköplagen: en kommentar HERRE, J, RAMBERG, J 01/01/1970

1–10 av 16 dokument  för ”Doktrin”


Annat material

En dokument hittades.  för ”Annat material”

träffar per sida, sorterade efter 
A new Consumer Sales Act, Legislative proposal. The Government

En dokument hittades.  för ”Annat material”