Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Mediace v zemích EU

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Na koho se obrátit?

Více informací o mediaci na Kypru získáte od právního zástupce registrovaného na Kypru.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediaci lze využít při řešení jakéhokoli sporu za předpokladu, že obě zúčastněné strany s ní souhlasí.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Na rozdíl od jiných forem alternativního řešení sporu (arbitráž) neexistují pro mediační proces žádné zákony, které by jej výslovně řídily, a proto ani neexistují zvláštní pravidla, která musí mediace dodržovat.

Pozn.: návrh zákona o zvláštní oblasti mediace v rodinných případech byl předložen poslanecké sněmovně (Βουλή των Αντιπροσώπων) a v současné době je projednáván.

Jaké jsou náklady mediace?

Pro mediaci nejsou stanoveny žádné fixní náklady, náklady v podstatě závisí na složitosti případu a postavení mediátora.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Výsledek mediace není rozhodnutí, které lze vynutit stejným způsobem jako soudní rozhodnutí.

Poslední aktualizace: 11/04/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.