Mediation i EU-landene

Mægling befinder sig på forskellige udviklingstrin i medlemsstaterne. I nogle medlemsstater findes der omfattende love eller procedureregler for mægling. I andre har de lovgivende organer kun vist begrænset interesse for at fastsætte regler om mægling. Der findes dog medlemsstater, der har en solid mæglingskultur, som overvejende bygger på selvregulering.

Flere og flere tvister indbringes for retten. Som konsekvens heraf er der ikke bare længere ventetider på at få løst en tvist, sagsomkostningerne er også steget til et sådant niveau, at de ofte ikke står i rimeligt forhold til tvistens værdi.

Mægling er i de fleste tilfælde hurtigere og derfor billigere end almindelige retlige procedurer. Dette gælder især i lande, hvor der i retssystemet findes en stor ophobning af uafsluttet arbejde, og hvor en gennemsnitlig retlig procedure varer flere år.

Derfor er der trods stor spredning i områder og metoder inden for mægling i EU en stigende interesse for at bilægge tvister på denne måde som et alternativ til afgørelse i retten.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Sidste opdatering: 17/11/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.