Sovittelu EU-maissa

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros

Keneen pitäisi ottaa yhteyttä?

Sovittelusta Kyproksessa antavat tietoja oikeusasioista ja yleisestä järjestyksestä vastaava ministeriö (Ypourgeio Dikaiosynis kai Dymosias Takseos), Kyproksen asianajajaliitto, Kyproksen kauppa- ja teollisuuskamari sekä Kyproksen tiede- ja tekniikkakamari.

Millä aloilla sovittelu on käytettävissä ja/tai sen käyttö on yleisintä?

Sovitteluun voidaan turvautua asianosaisten suostumuksella missä tahansa riita-asiassa, olipa kyse sitten rajat ylittävästä riita-asiasta tai vaikkapa kauppakiistasta. Lakia ei sovelleta perhekiistoihin eikä työmarkkinakiistoihin, sillä ne eivät kuulu rajat ylittäviin riita-asioihin.

Onko sovittelussa noudatettava erityisiä sääntöjä?

Sovittelusta tietyissä siviilioikeudellisissa asioissa vuonna 2012 annetun lain 159(Ι)/2012 mukaisesti osapuolet valitsevat sovittelijan yhteisymmärryksessä. Noudatettava menettely on epävirallinen. Osapuolet sopivat sovittelijaa kuullen menettelyn etenemisestä, sen kestosta, menettelyyn liittyvästä vaitiolovelvollisuudesta, sovittelijalle maksettavasta korvauksesta ja maksuehdoista sekä kaikista muista tarpeellisiksi katsotuista seikoista.

Paljonko sovittelu maksaa?

Lain mukaan osapuolet sopivat, yhteisymmärryksessä sovittelijan kanssa, ennen sovittelumenettelyn aloittamista muun muassa sovittelijan palkkion määrittämistavasta ja maksuehdoista sekä muista mahdollisista menettelyyn liittyvistä kuluista. Sovittelua varten ei ole määrätty kiinteitä kustannuksia. Kulut määräytyvät periaatteessa asian monimutkaisuuden mukaan.

Voidaanko sovittelussa aikaansaatu sopimus panna täytäntöön?

Jos osapuolet pääsevät sovintoratkaisuun, sovittelija laatii kirjallisen sovintosopimuksen ja joko molemmat osapuolet yhdessä tai toinen heistä muiden osapuolten nimenomaisella suostumuksella esittää tuomioistuimelle sovintosopimuksen täytäntöönpanoa koskevan hakemuksen. Tässä tapauksessa se on pantava täytäntöön samalla tavalla kuin tuomioistuimen päätös.

Päivitetty viimeksi: 11/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.