Sovittelu EU-maissa

Sovittelukäytäntöjen kehitys vaihtelee jäsenvaltioittain. Joissakin jäsenvaltioissa on annettu sovittelun osalta kattavaa lainsäädäntöä tai menettelysääntöjä. Toisissa jäsenvaltioissa lainsäädäntöelimet ovat osoittaneet vain vähäistä mielenkiintoa sovittelun sääntelyyn. Joissakin jäsenvaltioissa on kuitenkin vahvat perinteet sovittelumenettelyllä, joka perustuu useimmissa tapauksissa itsesääntelyyn.

Riitoja viedään yhä useammin tuomioistuinten käsiteltäväksi. Sen seurauksena riitojen ratkaisuajat ovat pidentyneet ja oikeudenkäyntikulut nousseet tasolle, joka on usein suhteeton riidan arvoon nähden.

Sovittelu on useimmissa tapauksissa nopeampi ja sen vuoksi yleensä halvempi kuin tavallinen oikeudenkäyntimenettely, varsinkin niissä maissa, joissa tuomioistuimet ovat pahoin ruuhkautuneet ja tuomioistuinkäsittely kestää keskimäärin useita vuosia.

Tämän vuoksi kiinnostus sovitteluun tuomioistuinten päätöksille vaihtoehtoisena riidanratkaisuna lisääntyy kaiken aikaa huolimatta siitä, että sovittelun piiriin kuuluvat alat ja sovittelumenetelmät vaihtelevat eri puolilla Euroopan unionia.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Päivitetty viimeksi: 17/11/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.