Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Közvetítés az uniós tagállamokban

Austrija

A bírósághoz való fordulás helyett miért ne választaná a vita közvetítés útján történő megoldását? Ez egyfajta alternatív vitarendezés, ahol a közvetítő abban segít, hogy a felek megegyezésre jussanak. Ausztriában mind a kormányzat, mind pedig a gyakorló jogászok jól ismerik a közvetítés előnyeit.

Sadržaj omogućio
Austrija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Miért ne rendezné jogvitáját bírósági eljárás helyett közvetítés (mediáció) útján?

A közvetítés olyan alternatív vitarendezési eljárás, ahol a probléma megoldásában közvetítő (mediátor) segíti a feleket.

Hová lehet fordulni?

A Szövetségi Igazságügyi Minisztérium közvetítői névjegyzéket vezet. Ide csak azokat a közvetítőket veszik fel, akik rendelkeznek az ehhez szükséges megfelelő képzettséggel.

Nincs olyan hatóság, amely a közvetítői szolgáltatásokkal kapcsolatban illetékes lenne.

Közvetítést bizonyos kereskedelmi, illetve nem kereskedelmi egyesületek is végeznek, egyes nem kormányzati szervezetek pedig támogatást nyújtanak a közvetítőknek.

Mikor indokolt a közvetítői eljárás?

A közvetítés olyan polgári jogi ügyekben szolgálja a konfliktusok megoldását, amelyek eldöntése egyébként a rendes bíróságok hatáskörébe tartozik. A közvetítési eljárás igénybevétele önkéntes. Az eljárás célja, hogy az érdekelt felek maguk rendezhessék a vitát.

Bizonyos szomszédjogi viták esetén a bírósági eljárást megelőzően – egyeztető fórum igénybevétele, bíróság előtti egyezségi kísérlet vagy közvetítés útján – meg kell kísérelni a vita bíróságon kívüli rendezését.

Vannak-e különös szabályok e téren?

Nincs olyan rendelet vagy magatartási kódex, amely kifejezetten a közvetítőkre vonatkozna.

A közvetítőket nem szakterület szerint veszik névjegyzékbe; nincsenek tehát pl. családjogra, orvosi vagy építészeti ügyekre specializálódott közvetítők. A nyilvántartásba vett közvetítők tevékenységi körét viszont feltüntetik a nevük mellett.

A vonatkozó rendelkezések szerint bárki felvehető a „nyilvántartásba vett közvetítők” névjegyzékébe, aki az előírt képzettséggel rendelkezik. Ugyanakkor a „közvetítő” megjelölés nem áll törvényi oltalom alatt.

Tájékoztatás és képzés

Itt találhat további információkat – egyebek mellett – a közvetítők ausztriai képzéséről és a nyilvántartásba vételükre vonatkozó követelményekről. Az információk csak német nyelven érhetők el.

Mennyibe kerül a közvetítés?

A közvetítés nem ingyenes.

A közvetítői díj mértékét a magánközvetítő és a vitában álló felek közötti megállapodás határozza meg.

Végrehajtható-e a közvetítés eredményeként létrejött megállapodás?

A 2008/52/EK irányelv lehetővé teszi a felek számára, hogy kérjék a közvetítés eredményeképpen létrejött írásbeli megállapodás tartalmának végrehajthatóvá nyilvánítását. A tagállamok közlik, hogy mely bíróságok vagy egyéb állami szervek illetékesek az ilyen kérelmek ügyében.

A közvetítés eredményeképpen létrejött megállapodás tartalma csak akkor végrehajtható, ha azt bíróság előtti egyezség keretében vagy közjegyző előtt kötik, és utóbbi esetben közjegyzői okiratba foglalják.

Utolsó frissítés: 28/01/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.