Mirenje u zemljama EU-a

Austrija

Umjesto odlaska na sud zašto svoj spor ne biste riješili mirenjem? Riječ je o alternativnom postupku rješavanja sporova, pri čemu izmiritelj pomaže strankama u sporu postići sporazum.

Sadržaj omogućio
Austrija

Koga mogu kontaktirati?

Savezno ministarstvo pravosuđa vodi popis registriranih izmiritelja. Svi izmiritelji koji se nalaze na tom popisu završili su posebno osposobljavanje.

Ne postoji središnje tijelo zaduženo za usluge mirenja.

Postoje strukovna i nestrukovna udruženja koja nude usluge mirenja i nekoliko nevladinih organizacija koje pružaju podršku izmiriteljima.

Kad bi se trebalo odlučiti za mirenje?

U građanskim predmetima mirenje se može koristiti za rješavanje sporova u kojima bi redovni sudovi u pravilu donosili odluku. Stranke u sporu mogu dobrovoljno izabrati mirenje kako bi same pronašle rješenje spora.

U nekim sporovima koji se odnose na susjedska prava stranke moraju pokušati riješiti sporno pitanje izvan suda prije nego što mogu podnijeti tužbu sudu. To mogu učiniti upućivanjem predmeta odboru za mirenje tako da preko okružnog suda traže sklapanje nagodbe prije sudskog postupka (postupak poznat kao „prätorischer Vergleich”) ili mirenjem.

Postoje li posebna pravila koja treba slijediti?

Ne postoje posebna pravila za izmiritelje ni kodeks o postupanju. Određena prava i obveze odnose se samo na izmiritelje koji se nalaze na registriranom popisu.

Izmiritelji se ne unose u registar prema specijalizaciji u određenom području, kao što su obiteljski, zdravstveni ili građevinski sporovi, već se pojedinosti o području u kojem registrirani izmiritelj radi unose odvojeno.

Svatko tko završi posebno osposobljavanje i ispunjava uvjete može biti upisan kao registrirani izmiritelj. „Izmiritelj” nije zaštićeni stručni naziv. Ipak, naziv „registrirani izmiritelj” ne mogu koristiti neovlaštene osobe.

Informacije i osposobljavanje

Dodatne informacije, uključujući pojedinosti o osposobljavanju i uvjetima potrebnima da bi se osoba registrirala kao izmiritelj u Austriji, možete pronaći ovdje. Informacije su dostupne samo na njemačkom.

Koja je cijena mirenja?

Mirenje u pravilu nije besplatno.

Privatni izmiritelj i stranke u sporu dogovaraju naknade za mirenje.

Može li sporazum na temelju mirenja biti izvršiv?

Na temelju Direktive 2008/52/EZ stranke u sporu moraju imati mogućnost podnošenja zahtjeva da pisani sporazum koji je rezultat mirenja postane izvršan. Države članice trebale bi naznačiti koji su sudovi ili druga tijela zadužena za zaprimanje takvih zahtjeva.

Sadržaj sporazuma koji je rezultat mirenja u Austriji izvršan je samo ako je sporazum sastavljen u obliku nagodbe (Vergleich) pred sudom ili javnobilježničkog akta pred javnim bilježnikom.

Posljednji put ažurirano: 28/03/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.