Mirenje u zemljama EU-a

Bugarska

Umjesto odlaska na sud, zašto svoj spor ne biste riješili mirenjem? Mirenje je mjera alternativnog rješavanja sporova pri kojoj izmiritelj strankama u sporu pomaže postići dogovor. Vlada i pravnici praktičari u Bugarskoj upoznati su s prednostima mirenja.

Sadržaj omogućio
Bugarska

Kome se obratiti

Ministarstvo pravosuđa Bugarske uspostavilo je registar izmiritelja kao dio središnjeg registra neprofitnih korporativnih tijela koja nude korisne javne usluge.

Internetske stranice Ministarstva pravosuđa omogućavaju pristup:

U kojim je područjima mirenje dopušteno i/ili najčešće?

Mirenje je dopušteno u mnogim područjima prava. No, ta područja nisu regulirana ili ograničena zakonodavstvom. Sve donedavno, većina registriranih izmiritelja specijalizirala se za mirenje u području trgovine i poslovanja.

Postoje li posebna pravila koja treba slijediti?

Mirenje je potpuno dobrovoljan postupak. Iako pruža alternativan način za izvansudsko rješavanje sporova, ono nije preduvjet za pokretanje sudskog postupka.

Ne postoji poseban kodeks ponašanja za izmiritelje. Međutim, odredbe o etičkim standardima dio su Zakona o mirenju i Uredbe br. 2 od 15. ožujka 2007., u kojoj se navode uvjeti i postupci za davanje odobrenja organizacijama koje osposobljavaju izmiritelje.

Informiranje i osposobljavanje

Organizacije koje nude osposobljavanje izmiritelja dio su privatnog sektora.

Teme na seminarima za osposobljavanje obuhvaćaju pravne postupke i etička pravila ponašanja za izmiritelje i postupak utvrđen Zakonom o mirenju i Uredbom br. 2 od 15 ožujka 2007.

Koliki je trošak mirenja?

Mirenje nije besplatno. Plaćanje se dogovara između izmiritelja i uključenih strana.

Je li moguće izvršiti sporazum postignut kao rezultat mirenja?

U skladu s Direktivom 2008/52/EZ (poticanje i olakšavanje mirenja kao alternativnog načina rješavanja prekograničnih sporova u EU-u), mora biti moguće zatražiti da sadržaj pisanog sporazuma koji proizlazi iz mirenja bude izvršan.

Odredbe Direktive 2008/52/EZ o izvršnosti sporazuma koji proizlaze iz mirenja prenesene su u Zakon o mirenju.

Države članice dužne su obavijestiti sudove i druga tijela koja su nadležna za zaprimanje takvih zahtjeva.

Posljednji put ažurirano: 08/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.