Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Mediation i EU-landene

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Hvem kontakter man?

Yderligere oplysninger om mediation i Cypern kan fås ved at kontakte en advokat, der er registreret i Cypern.

På hvilke områder er mediation mulig og/eller mest brugt?

Mediation kan bruges til at løse alle former for tvister, forudsat at parterne er enige om det.

Skal der følges særlige regler?

Til forskel fra den anden form for alternativ konfliktløsning (voldgift) er mediationsprocessen ikke omfattet af specifikke love, og der er derfor ingen særlige regler for mediation.

NB: Repræsentanternes hus (Βουλή των Αντιπροσώπων) behandler p.t. et forslag til lov om mediation i familieanliggender.

Hvad koster mediation?

Der er ingen faste omkostninger til mediation. Prisen afhænger hovedsagelig af sagens kompleksitet og mediatorens status.

Kan en mediationsaftale fuldbyrdes?

Resultatet af mediation er ikke en dom, der kan fuldbyrdes på samme måde som en domstols afgørelse.

Sidste opdatering: 08/02/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.