Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Medling i EU-länderna

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Vem kontaktar man?

Kontakta en i Cypern registrerad advokat för information om medling.

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling kan användas för att lösa alla meningsskiljaktigheter, förutsatt att de berörda parterna samtycker.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Till skillnad från den andra formen av alternativ tvistlösning (skiljedom) finns det inga särskilda lagar som reglerar medlingsprocessen, och följaktligen finns det inga särskilda regler för medling.

ANM.: Ett lagförslag om den specifika frågan om medling på det familjerättsliga området har lagts fram i representanthuset (Βουλή των Αντιπροσώπων) och debatteras för närvarande.

Vad kostar medling?

Det finns ingen fastställd kostnad för medling, utan den beror på ärendets komplexitet och medlarens ställning.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

Resultatet av medling är inte en dom som kan verkställas på samma sätt som ett domstolsavgörande.

Senaste uppdatering: 11/04/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.