Mirenje u zemljama EU-a

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

Kome se obratiti?

Za informacije o mirenju u Cipru obratite se Ministarstvu pravosuđa i javnog reda (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos), Odvjetničkoj komori Cipra (Pankýprios Dikigorikós Sýllogos), Ciparskoj trgovinskoj i industrijskoj komori (Kypriako Emporikó kai Viomichanikó Epimelitírio) ili Ciparskoj znanstveno-tehničkoj komori (Epistimonikó Technikó Epimelitírio Kýprou).

U kojem je području dopušteno i/ili u kojem se području najčešće traži mirenje?

Mirenje se može pokrenuti za rješavanje svakog građanskog spora, bez obzira na to je li riječ o prekograničnom sporu, uključujući trgovačke sporove, pod uvjetom da uključene stranke pristanu na to. Taj se zakon ne primjenjuje ni na obiteljske ni na radne sporove koji ne spadaju u prekogranične sporove.

Postoje li posebna pravila koja treba slijediti?

U skladu sa Zakonom o određenim pitanjima mirenja u građanskim sporovima iz 2012. (Zakon 159(I)/2012) stranke sporazumno imenuju miritelja. Postupak je neformalan. U dogovoru s miriteljem stranke se dogovaraju o postupku koji treba slijediti, njegovu trajanju, povjerljivosti postupka, naknadi miritelju i uvjetima plaćanja te o svim drugim pitanjima koja smatraju potrebnima.

Koliki je trošak mirenja?

U skladu sa zakonom prije pokretanja postupka mirenja stranke se dogovaraju o različitim pitanjima, u dogovoru s miriteljem, uključujući način utvrđivanja naknade za miritelja i uvjete plaćanja miritelja te o svim drugim troškovima postupka. Stoga ne postoji fiksni trošak mirenja, već on u osnovi ovisi o složenosti predmeta.

Je li moguće prisilno izvršiti sporazum postignut u postupku mirenja?

Ako stranke postignu sporazum o nagodbi, takav sporazum u pisanom obliku sastavlja miritelj, a obje stranke zajedno, ili jedna od njih uz izričitu suglasnost druge stranke, mogu sudu podnijeti zahtjev za izvršenje sporazuma o nagodbi. Taj bi sporazum u tom slučaju trebalo izvršiti na isti način kao i sudsku odluku.

Posljednji put ažurirano: 11/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.