Mirenje u zemljama EU-a

Češka

Zašto ne biste spor pokušali riješiti mirenjem umjesto sudskim putem? Mirenje je vrsta alternativnog rješavanja sporova (ADR) u okviru koje izmiritelj pomaže strankama u sporu da postignu sporazum. Prednost mirenja ušteda je vremena (u usporedbi s dugotrajnim sudskim postupkom) i često financijska ušteda (u usporedbi s troškovima sudskog postupka).

Sadržaj omogućio
Češka

Kome se obratiti?

Služba za probaciju i mirenje Češke (Probační a mediační služba ČR) je središnje tijelo odgovorno za mirenje kao postupak kojim se između počinitelja i žrtve u kaznenom postupku rješavaju posljedice kaznenog djela. Za navedenu službu nadležno je Ministarstvo pravosuđa Češke.

Za mirenje u građanskopravnim stvarima možete se obratiti jednom od izmiritelja koji pružaju tu uslugu. Kontakti za izmiritelje koji rade u Češkoj mogu se pronaći na različitim internetskim stranicama tako da za pretraživanje unesete pojam „mirenje”.

Popis izmiritelja može se naći, na primjer, na internetskim stranicama Češkog udruženja izmiritelja, Češke odvjetničke komore i Češkog saveza za arbitražne postupke i postupke mirenja. Kontakti Službe za probaciju i mirenje Češke, koja djeluje u okviru nadležnosti mjerodavnih okružnih sudova, mogu se naći na internetskim stranicama te Službe.

Popis izmiritelja registriranih u skladu sa Zakonom br. 202/2012 o mirenju, koji održava Ministarstvo pravosuđa, dostupan je ovdje.

Brojne druge nevladine organizacije (NVO-i) i subjekti djeluju u području mirenja.

U kojim se područjima prihvaća mirenje ili se ono najčešće primjenjuje?

Mirenje je dopušteno u svim pravnim područjima, osim ako je zakonom isključeno. To uključuje obiteljsko, trgovačko i kazneno pravo. U skladu sa Zakonom o parničnom postupku predsjednik vijeća može, ako je to praktično i primjereno, naložiti strankama u postupku da održe početni trosatni sastanak s izmiriteljem. U takvim se slučajevima s postupkom može zastati do tri mjeseca.

Postoje li posebna pravila koja se moraju poštovati?

Da, mirenje je uređeno Zakonom br. 202/2012 o mirenju i, u području kaznenog postupka, Zakonom br. 257/2000 o Službi za probaciju i mirenje Češke.

Obavješćivanje i usavršavanje

Registrirani izmiritelj koji djeluje u skladu sa Zakonom br. 202/2012 o mirenju mora uspješno položiti stručni ispit pred povjerenstvom koje imenuje Ministarstvo pravosuđa. Izmiritelj koji djeluje u okviru nadležnosti Službe za probaciju i mirenje u skladu sa Zakonom br. 257/2000 o Službi za probaciju i mirenje Češke mora uspješno položiti kvalifikacijski ispit.

Služba za probaciju i mirenje zadužena je za usavršavanje izmiritelja koji djeluju unutar kaznenopravnog sustava. Usavršavanje u području mirenja izvan kaznenopravnog sustava nude brojna tijela i obrazovne ustanove.

Koliko iznosi trošak mirenja?

Mirenje koje pruža Služba za probaciju i mirenje besplatno je ili troškove plaća država.

Ako sud zastane s postupkom u građanskom predmetu i naloži strankama da održe početni sastanak s izmiriteljem, prva tri sata sastanka radi mirenja plaćaju se po cijeni utvrđenoj provedbenim zakonodavstvom (400 CZK za svaki započeti sat), a tu naknadu jednako dijele obje stranke (ako su stranke oslobođene plaćanja sudskih pristojbi, plaća je država). Ako mirenje traje dulje od tri sata, obje stranke jednako dijele dodatne troškove do iznosa dogovorenog između izmiritelja i stranaka u postupku mirenja.

Je li moguće provesti izvršenje sporazuma koji proizlazi iz mirenja?

Direktivom 2008/52/EZ omogućuje se strankama u sporu da zatraže da se pisani sporazum postignut mirenjem proglasi izvršivim. Sporazum između stranaka u postupku mirenja u građanskom predmetu može se podnijeti sudu na odobrenje u okviru daljnjeg postupka. Javni tužitelj i sud u svojoj odluci u određenom predmetu mogu uzeti uz obzir rezultate mirenja koje u okviru kaznenog postupka pruža Služba za probaciju i mirenje.

Posljednji put ažurirano: 14/01/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.