Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Közvetítés az uniós tagállamokban

Irska

Sadržaj omogućio
Irska

Kihez kell fordulni?

A közvetítői szolgálat biztosítására nincs központi állami szervezet.

Mely területeken van lehetőség közvetítés igénybevételére és/vagy mely területeken a legelterjedtebb a közvetítés?

A közvetítést leginkább személyi sérüléssel kapcsolatos, családjogi és kereskedelmi ügyekben, valamint az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogszabályok által tiltott megkülönböztetés miatt benyújtott panasszal kapcsolatos ügyekben veszik igénybe.

Vannak-e külön szabályok e téren?

Személyi sérülések

A közvetítés igénybevétele általában önkéntes. A közvetítés igénybevételét a polgári jogi felelősségről és a bíróságokról szóló, 2004. évi törvény (Civil Liability and Courts Act) (15. és 16. cikke) biztosítja. A 15. cikk bevezeti a közvetítői egyeztetés fogalmát. A bíróság elrendelheti, hogy a személyi sérülés miatt indított eljárás felei egymással személyesen tárgyaljanak és próbálják meg az ügyet rendezni. Amennyiben az egyik fél ennek a bírói rendelkezésnek nem tesz eleget, a bíróság elrendelheti, hogy a későbbiekben felmerülő költségeket ez a fél fizesse meg.

Ilyen ügyekben a közvetítő – bizonyos feltételek fennállása esetén – olyan személy lehet, akit „az igazságügyi, esélyegyenlőségi és jogreformügyi miniszter által az e cikk végrehajtása céljából határozatban kijelölt testület” nevezett ki.

További információért keresse fel a következő honlapokat: 2004. évi törvény a polgári jogi felelősségről és a bíróságokról (a 15. cikkben megjelölt testületek), 2005. évi rendelet és a 2004. évi törvény a polgári jogi felelősségről és a bíróságokról (a 15. cikkben megjelölt testületek), 2005. évi 2. számú rendelet.

Családjog

A családjog területén a különválásra irányuló per / házassági bontóper felei jogi képviselője részére számos törvény előírja, hogy egyeztessen (értelemszerűen) a felperessel vagy az alperessel a közvetítés igénybevételének lehetőségéről. Ennek célja annak elősegítése, hogy a különválás, illetve a házasság felbontása az élettársak/házasfelek közös megegyezésén alapulhasson. A jogi képviselő köteles a felek részére átadni azoknak a személyeknek a nevét és címét, akik jogosultak közvetítői szolgáltatást nyújtani egymástól elhidegült élettársak/házasfelek részére, valamint köteles igazolni a bíróság számára, hogy eleget tett ezeknek a követelményeknek. Amennyiben erre az igazolásra nem kerül sor, a bíróság elnapolhatja a tárgyalást annyi időre, amennyi meglátása szerint a jogi képviselő számára ahhoz szükséges, hogy a felekkel a közvetítői eljárás lehetőségéről való egyeztetést lefolytassa.

További információért kérjük, keresse fel a Családvédelmi Ügynökség és a Családjogi Közvetítői Szolgálat honlapját.

Kereskedelmi Ügyek

Egy, a kereskedelmi ügyek jegyzékébe felvett ügy tárgyalásakor a bíró (a Legfelsőbb Bíróságok Eljárási Szabályzatának 2004. évi 63A. szakasza alapján [Eljárások kereskedelmi ügyekben]) az egyik fél kérelmére vagy hivatalból határozhat úgy, hogy „az eljárást vagy az eljárásban érintett egyik kérdés tárgyalását elnapolja egy huszonnyolc napot meg nem haladó, általa ahhoz elegendőnek ítélt időszakra, hogy a felek megfontolják, hogy az eljárást vagy az eljárásban érintett kérdést közvetítéssel, békéltetéssel vagy választottbíróság útján próbálják megoldani és amennyiben a felek így döntenek, meghosszabbítja ezt a határidőt azért, hogy a felek meg tudjanak felelni e szabályzat előírásainak vagy a Bíróság rendeleteinek.”

Esélyegyenlőségi Közigazgatási Döntőbíróság

Az Esélyegyenlőségi Közigazgatási Döntőbíróságról további információt az állampolgári tájékoztató honlapon, valamint az Esélyegyenlőségi Közigazgatási Döntőbíróság honlapján talál.

Tájékoztatás és képzés

Főszabály szerint a közvetítők képzése nem állami feladat. A Családvédelmi Ügynökség feladatai közé tartozik ugyanakkor a képzés biztosítása családjogi ügyekben való közvetítés területén. A képzésre olyanok jelentkezhetnek, akik már elvégeztek egy 60 órás általános közvetítői tanfolyamot, és túljutottak egy szigorú kiválasztási eljáráson.

További információért keresse fel a Családvédelmi Ügynökség honlapját.

Milyen költségekkel jár a közvetítés?

A közvetítés általában nem díjmentes; a díjazás a magánközvetítő és a felek közötti megállapodástól függ.

A Családjogi Közvetítői Szolgálat és az Esélyegyenlőségi Közigazgatási Döntőbíróság ugyanakkor ingyenes szolgáltatást is nyújthatnak.

Végrehajtható-e a közvetítés eredményeképpen létrejött megállapodás?

A közvetítés eredményeképpen létrejött megállapodás a szerződésekre vonatkozó szabályok szerint hajtható végre.

Utolsó frissítés: 07/12/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.