Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Mirenje u zemljama EU-a

Nizozemska

U okviru mirenja stranke zajedno rješavaju svoj spor pod vodstvom neovisnog izmiritelja. Ta vrsta izvansudskog rješavanja sporova ima mnoge prednosti. U mnogim je slučajevima potrebno samo kratkotrajno mirenje, što omogućuje izbjegavanje dugotrajnih i skupih sudskih postupaka. Mirenje pomaže i u očuvanju odnosa među strankama jer one zajedno rade na pronalaženju rješenja.

Sadržaj omogućio
Nizozemska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Kome se trebam obratiti?

U Nizozemskoj postoje razni registri izmiritelja. Nizozemska federacija izmiritelja (Mediatorsfederatie Nederland – MfN) vodi Registar izmiritelja (koji je prije bio poznat kao Registar NMI). MfN je federacija koja predstavlja najveća udruženja izmiritelja u Nizozemskoj. U registru MfN-a nalaze se samo oni izmiritelji koji ispunjavaju pažljivo utvrđene standarde kvalitete. Nizozemska vlada primjenjuje standarde MfN-a kao osnovu za registar izmiritelja koji rade u okviru sustava za pravnu pomoć (registar Odbora za pravnu pomoć (Raad voor Rechtsbijstand)). Postoji i Međunarodni registar za alternativno rješavanje sporova (ARS).

Adresa Nizozemske federacije izmiritelja:
Westblaak 140
3012 KM Rotterdam

Poštanska adresa:
Poštanski pretinac 21499
3001 AL Rotterdam

Telefonski broj: 010-201 23 44
E-adresa: info@mediatorsfederatienl.nl

U kojim je područjima primjena mirenja dopuštena i/ili najčešća?

Mirenje je uvijek dopušteno, a najčešće se primjenjuje u građanskim predmetima i javnopravnim predmetima. Već niz godina mirenje je moguće i u kaznenim predmetima.

Postoje li posebna pravila kojih se treba pridržavati?

Primjena mirenja potpuno je dobrovoljna. Pravom se od stranaka koje sudjeluju u mirenju ne zahtijeva da potpišu sporazum o mirenju, koji sadržava odredbe o pitanjima kao što su povjerljivost i zastupanje stranaka. Međutim, prema MfN-ovu Pravilniku o mirenju iz 2017. (Mediationreglement 2017) stranke koje se koriste uslugama MfN-ova izmiritelja moraju potpisati sporazum o mirenju.

Izmiritelji MfN-a moraju se pridržavati MfN-ova kodeksa ponašanja i poštovati njegov Pravilnik o mirenju. Ako netko ima pritužbu na rad izmiritelja, može je podnijeti Zakladi za kvalitetu rada izmiritelja (Stichting Kwaliteit Mediators – SKM).

Informacije i osposobljavanje

Da bi bili uvršteni u Registar izmiritelja, izmiritelji moraju završiti priznati osnovni tečaj osposobljavanja u području mirenja, položiti teorijski ispit, proći procjenu i dostaviti potvrdu o dobrom ponašanju (Verklaring Omtrent het Gedrag – VOG).

Moraju i stalno obnavljati svoje znanje tako da u svakom razdoblju od tri godine zadovolje određene zahtjeve. Konkretnije, u svakom razdoblju od tri godine moraju voditi barem devet mirenja, s ukupno barem 36 sati kontakta, a u svakoj godini moraju dovršiti barem dva mirenja, s ukupno barem osam sati kontakta. Od devet mirenja koje moraju voditi u svakom razdoblju od tri godine barem tri mirenja moraju završiti tako da se postigne pisani sporazum, a najviše tri mirenja mogu voditi zajedno s drugim izmiriteljem. Osim toga, u svakom razdoblju od tri godine izmiritelji moraju skupiti 48 PE bodova (stručno usavršavanje). Neke od tih bodova moraju skupiti u okviru sudjelovanja u istorazinskim raspravama. Izmiritelji svake tri godine moraju sudjelovati i u istorazinskom ocjenjivanju. Istorazinsko ocjenjivanje mjera je za osiguravanje kvalitete, a uključuje postupak u okviru kojeg neovisan i nepristran izmiritelj ocjenjuje jesu li usluge drugog izmiritelja na razini prosječnog standarda koji se može očekivati od stručnjaka. Drugim riječima, izmiritelji koji se nalaze u nizozemskom Registru izmiritelja podliježu strogim zahtjevima u pogledu kvalitete.

Koliki su troškovi mirenja?

Različiti izmiritelji mogu naplaćivati različite satnice. Na cijenu satnice izmiritelja utječu čimbenici kao što su iskustvo, stručno obrazovanje i područje specijalizacije. Stoga je razborito prije početka mirenja zatražiti od izmiritelja informacije o cijeni njihove satnice i o dodatnim troškovima koji bi mogli biti povezani s mirenjem. Izmiritelji uvijek moraju navesti svoje troškove. Troškovi mirenja ovise i o trajanju procesa mirenja i o broju savjetovanja s izmiriteljem. Cijena izmiritelja u prosjeku je 150 EUR po satu (bez PDV-a).

Ako sami ne možete platiti izmiritelja, mogli biste dobiti pravnu pomoć ako ispunjavate određene kriterije. Ako imate pravo na pravnu pomoć, platit ćete samo dio troškova razmjerno svojim prihodima.

Kliknite ovdje za više informacija o troškovima mirenja.

Je li moguće prisilno izvršiti sporazum koji je sklopljen mirenjem?

Propisi dopuštaju da osobe uključene u spor zatraže da pisani sporazum sklopljen mirenjem bude prisilno izvršiv.

Druge poveznice

Nizozemska federacija izmiritelja

Troškovi mirenja

MfN-ov Pravilnik o mirenju iz 2017.

Posljednji put ažurirano: 14/01/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.