Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Közvetítés az uniós tagállamokban

Nizozemska

Ha nem akar bírósághoz fordulni, próbálja inkább közvetítés útján megoldani jogvitáját! Ez egy alternatív vitarendezési módszer (ADR), melyben a közvetítő segít a jogvitában részt vevő feleknek egyezségre jutni. Hollandia kormánya és igazságügyi szakemberei tisztában vannak a közvetítés előnyeivel.

Sadržaj omogućio
Nizozemska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Kihez lehet fordulni?

A Holland Közvetítői Intézet (NMI) önálló intézet, amelynek célja a közvetítéssel kapcsolatos ismeretterjesztés Hollandiában, valamint az elérhető szolgáltatások színvonalának emelése. E célból az NMI több modellt és szabályt is kidolgozott.

Az NMI továbbá vezeti az országos közvetítői nyilvántartást, amelyben csak a képesített közvetítők szerepelnek. Ehhez a közvetítőknek el kell végezniük egy, az NMI által elismert alapfokú közvetítői képzést, majd elméleti és értékelő vizsgát kell letenniük. Az NMI által nyilvántartásba vett közvetítők kötelesek ismereteiket és készségeiket naprakészen tartani, amit az NMI ellenőriz. A nyilvántartás a következő címen érhető el: NMI – közvetítői nyilvántartás.

Az oldal független tájékoztatást nyújt továbbá a hollandiai közvetítésről és közvetítőkről. Az oldalon Ön érdeklődése és preferenciái szerint, igényeinek megfelelő szempontok alapján kereshet információkat. Kereshet például olyan közvetítőt, aki meghatározott területen rendelkezik szakértelemmel.

Az NMI címe: Westblaak 150, 3012 KM Rotterdam. Postacíme: P.O. Box 21499, 3001 AL Rotterdam. Tel.: 010 - 201 23 44, fax: 010 - 201 23 45, e-mail: info@nmi-mediation.nl.

A közvetítők kérhetik az NMI-nél nyilvántartásba vételüket, ebben az esetben be kell tartaniuk a közvetítők magatartási kódexét. A nyilvántartásba vétel – csakúgy, mint a magatartási kódex elfogadása – önkéntes, de ha a közvetítő a holland támogatott jogi segítségnyújtási vagy bírósági kirendelési rendszer keretében kíván tevékenykedni, akkreditációt kell szereznie és értékelő vizsgát kell letennie, és nyilvántartásba kell vetetnie magát az NMI-nél.

Hollandia emellett „Mediation naast rechtspraak” elnevezéssel kezdeményezést fogadott el a bíróságokhoz kapcsolódó közvetítés tárgyában. Ez azt jelenti, hogy az Ön ügyét tárgyaló kerületi bíróság vagy fellebbviteli bíróság figyelmezteti Önt a közvetítői eljárás igénybevételének lehetőségére. Ezt megteheti írásban, a feleknek küldött levéllel, amely tartalmaz egy tájékoztató füzetet, egy közvetítéssel kapcsolatos kérdéssort, valamint egy válasznyomtatványt. Az is lehetséges, hogy a bíró jelzi a tárgyaláson, hogy az Ön ügyében közvetítési eljárásra kerülhet sor, és e lehetőség igénybevételét javasolja Önnek és a másik félnek.

Ön saját elhatározása alapján is felkeresheti a közvetítői irodát. Mindegyik kerületi bíróságon és fellebbviteli bíróságon lesz olyan ügyintéző, aki válaszol az Ön kérdéseire, eljuttatja a másik félhez az Ön közvetítői eljárás igénybevételére vonatkozó javaslatát, segíti a feleket a megfelelő közvetítő megtalálásában, és megszervezi az első találkozót.

A közvetítésről további információkat kaphat a következő szervektől:

  • A Jogi Szolgáltatások Irodája (Het Juridisch Loket) P.O. Box 487, 3500 AL Utrecht. Tel.: 0900-8020 (0,10 euró percenként).
  • Az utrechti székhelyű Költségmentességi Tanács (Raad voor Rechtsbijstand): Jaarbeursplein 15, 3521 AM Utrecht, P.O. Box 24080, 3502 MB Utrecht. Tel.: 088-7871012 (Registration Department – nyilvántartási osztály).

Mely területeken megengedett és/vagy legelterjedtebb a közvetítés?

A közvetítés minden esetben megengedett, leggyakrabban a polgári jog és a közjog területén veszik igénybe.

Vannak-e külön szabályok e téren?

A közvetítés igénybevétele teljes mértékben önkéntes. A közvetítők számára létezik magatartási kódex.

Tájékoztatás és képzés

A Holland Közvetítői Intézet (NMI) tájékoztatást nyújt a közvetítésről és nyilvántartásba veszi a közvetítőket.

Az NMI a közvetítés és a közvetítők tekintetében az ország egész területén független minőségbiztosítást nyújt, valamint nyilvános közvetítői nyilvántartást is üzemeltet.

Az NMI nyilvántartásában szereplő közvetítők megfelelő képzettséggel rendelkeznek, és jogosultak arra, hogy az NMI közvetítési szabályaival összhangban közvetítőként járjanak el. Ezek a közvetítők követik az NMI minőségbiztosítási rendszerét.

Ahhoz, hogy az NMI nyilvántartásba vegyen egy közvetítőt, utóbbinak két alapvető követelménynek kell eleget tennie:

  • közvetítői képzés sikeres teljesítése az NMI által akkreditált intézetnél;
  • a vonatkozó tudásanyagot értékelő vizsga letétele.

Az NMI több közvetítőképző intézetet is akkreditált. Az intézetek képzési programjainak skálája a hatnapos alaptanfolyamtól a 20 vagy több napos tanfolyamokig terjed. E tanfolyamok valamelyikének sikeres teljesítése az NMI közvetítői nyilvántartásába vétel két előfeltételének egyike.

A nyilvántartásába vétel második alapfeltétele a vonatkozó tudásanyagot felmérő vizsga letétele. A holland kormány statisztikát vezet a közvetítésről (angol nyelvű összefoglaló is elérhető).

Milyen költségekkel jár a közvetítés?

Polgári jogviták rendezésekor a közvetítés nem ingyenes.

A költségek mértéke az ügy típusától függ. Néhány eljárás összetett és időigényes, ezért magasabb költségekkel jár. Vannak olyan ügyek is, amelyeknél a közvetítés során ajánlatos szakosodott ügyvédhez fordulni. Előfordul, hogy a közvetítő elé utalás arra készteti a feleket, hogy problémáikat maguk oldják meg, ami azt jelzi, hogy a közvetítés alkalmas arra, hogy megelőzze a jogvita eszkalálódását.

Ha a felek megfelelő pénzügyi forrásokkal rendelkeznek, kötelesek maguk állni a közvetítés költségeit: Az államilag finanszírozott ügyvéd vagy közvetítő igénybevételére való jogosultság jövedelemhatára:

  • házastársak, bejegyzett élettársak, illetve együtt élő személyek esetében: évi 35 200 EUR.
  • egyedülálló személyek esetében: évi 24 900 EUR.

E pénzügyi korlátok mellett nem jogosultak a költségmentességre azok a felek, akik egy meghatározott értékhatár fölötti, az adóhivatalnak bejelentendő vagyonnal rendelkeznek. Ebbe beletartozik a második otthon, másik ingatlan, megtakarítások, készpénzbeli megtakarítások, vagyontárgyak stb. A házastársak, a bejegyzett élettársak, illetve az együtt élő személyek esetében a pontos értéket a nemzeti adóhatóságoktól származó adatok alapján határozzák meg.

Ha a felek vagyona az irányadó küszöbérték alá esik, az ügyvédi vagy közvetítői költség finanszírozásához az állam hozzájárul. Mindazonáltal az állam soha nem fedezi a teljes összeget. Mindegyik félnek részt kell vállalnia a költségek viseléséből. Ennek összege 0–4 óra esetén 51 EUR, 5 óra vagy annál hosszabb idő esetén pedig 102 EUR (közvetítésenként, nem felenként). Ügyvéd esetén a fizetendő hozzájárulás összege magasabb. Ezek az adatok tájékoztató jellegűek, és jogilag nem kötelező erejűek. A pontos összegek megtalálhatók a Költségmentességi Tanács weboldalán.

Végrehajtható-e a közvetítés eredményeként létrejött megállapodás?

A 2008/52/EK irányelv lehetővé teszi a vitában érintett felek számára annak kérelmezését, hogy a közvetítés eredményeképpen létrejövő írásbeli megállapodás végrehajtható legyen. Az ilyen kérelmek fogadására hatáskörrel rendelkező bíróságokat és más hatóságokat a tagállamok jelölik ki. Az irányelv végrehajtásának mindenkori állásáról szóló információk a Költségmentességi Tanácstól szerezhetők.

Linkek

Holland Közvetítői Intézet

Utolsó frissítés: 11/04/2013

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.