Izvorna jezična inačica ove stranice portugalski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Mirenje u zemljama EU-a

Portugal

Umjesto pred sudom, zašto spor ne biste riješili mirenjem? To je mjera za alternativno rješavanje sporova (ARS) u sklopu koje izmiritelj pomaže stranama u sporu da postignu sporazum. Prednosti posredovanja priznaju i državni službenici i pravni stručnjaci.

Sadržaj omogućio
Portugal
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Kome se obratiti?

U Portugalu postoji središnje tijelo vlasti nadležno za uređivanje aktivnosti mirenja – Glavna uprava za pravosudnu politiku (Direção-Geral da Política de Justiça).

Ta je glavna uprava odjel Ministarstva pravosuđa, a sjedište joj je na adresi:

Av. D. João II, Lote 1.08.01-E, Torre H, Pisos 2/3 1990-097 Lisabon.

Kontaktni podaci:

  • E-pošta: correio@dgpj.mj.pt
  • Telefon: (+351) 217924000
  • Faks: (+351) 217924048 ili 217924090.

Web-mjesto glavne uprave sadržava većinu informacija dostupnih o javnim uslugama mirenja, kao i o drugim načinima alternativnog rješavanja sporova.

Na njemu nema uputa za pronalaženje izmiritelja, no objavljeni su popisi izmiritelja. Kada se prema pravilima o uslugama javnog mirenja donese odluka o mirenju, izmiritelj se bira automatski.

Na području mirenja u Portugalu ne djeluju nevladine organizacije (NVO-ovi). No postoje privatna društva koja nude usluge mirenja i programe obuke za izmiritelje.

U kojim je područjima dopušteno pribjeći mirenju, odnosno u kojima mu se najčešće pribjegava?

Mirenje je dopušteno u raznim područjima.

Portugal je donio mjere za promicanje mirenja u specifičnim pravnim područjima, poglavito u područjima obiteljskog, radnog, kaznenog, građanskog i trgovačkog prava.

Mirenje u područjima obiteljskog, radnog i kaznenog prava ima posebnu strukturu i u njima postoje specijalizirani izmiritelji. Mirenje u području građanskog i trgovačkog prava odvija se u sklopu sudskih postupaka na sudovima za sporove male vrijednosti (Julgados de Paz – mirovni sudovi).

Mirenje se može odvijati i izvan sudske nadležnosti navedenih sudova, što se obično naziva izvansudskim mirenjem. No u toj se vrsti mirenja ne primjenjuju isti postupci kao i na pitanja za koja su nadležni Julgados de Paz jer, ako se tijekom izvansudskog mirenja ne postigne sporazum, proces nije moguće proslijediti sudu radi izricanja presude, kao što je slučaj s mirenjem u području građanskog i trgovačkog prava, za koje su nadležni Julgados de Paz.

Postoje li posebna pravila koja treba poštovati?

Pribjegavanje mirenju u potpunosti je dobrovoljno.

Ne postoji nacionalni kodeks ponašanja za izmiritelje. Izmiritelji provode svoje aktivnosti u skladu s Europskim kodeksom ponašanja za izmiritelje, a neke pravne i upravne strukture definiraju njihove aktivnosti i zahtjeve za obavljanje njihova zanimanja. Postoje smjernice za vođenje ročišta mirenja, metode koje se mogu primjenjivati radi ostvarenja konstruktivne komunikacije ili povjerenja između strana u sporu te način na koji izmiritelji mogu predlagati nagodbe.

Ponašanje izmiritelja pod nadzorom je javnog sustava mirenja. Vrsta ovisi o području u kojem rade. Javni sustav ima nadzorni odbor koji nadzire aktivnosti mirenja. Kriteriji koji se primjenjuju tijekom osposobljavanja izmiritelja imaju cilj usaditi etiku i načela utvrđene u Europskom kodeksu.

Svako područje mirenja – obiteljsko, radno, kazneno, građansko i trgovačko – ima vlastiti pravni okvir sa smjernicama za provođenje mirenja.

Trenutačno javni sustavi mirenja, uključujući mirenje u području građanskog i trgovačkog prava koje provode Julgados de Paz, nastoji rješavati samo sporove u Portugalu primjenom postupaka i rješenja predviđenih portugalskim zakonodavstvom.

Informacije i osposobljavanje

Informacije se mogu pronaći u odjeljku o mirenju na web-mjestu Glavne uprave za pravosudnu politiku.

Portugal vodi statistiku o pribjegavanju mirenju. Glavna uprava za pravosudnu politiku vodi evidenciju o broju otvorenih predmeta mirenja, broju zaključenih predmeta u kojima je postignuta nagodba, odnosno u kojima nije postignuta nagodba, te o trajanju svakog predmeta.

U Portugalu ne postoji nacionalno tijelo za osposobljavanje izmiritelja, koje osposobljavaju privatna tijela. Te tečajeve mirenja odobrava portugalsko Ministarstvo pravosuđa. Da bi dobili odobrenje, oni moraju obuhvaćati određen broj sati učenja, određene prakse poduke i poseban programski sadržaj usklađen s relevantnim zakonodavstvom.

Privatna tijela za osposobljavanje kandidata za uvrštavanje na popise izmiritelja koje sastavlja Glavna uprava za pravosudnu politiku moraju zadovoljavati kriterije za osposobljavanje. Program osposobljavanja osigurava da su oni sposobni i stručni za rješavanje obiteljskih, radnih, kaznenih i građanskih sporova mirenjem.

Koliko stoji mirenje?

Kada sud odluči pribjeći mirenju u obiteljskim sporovima, u skladu s člankom 147.C Zakona o skrbništvu nad djecom, ne naplaćuje se nikakva pristojba. U svim se drugim slučajevima plaćaju pristojbe bez iznimke, osim u slučajevima u kojima se dodjeljuje pravna pomoć.

Kada se mirenje provodi na inicijativu strana u sporu, troškovi za svaku stranu ovise o predmetu spora, i to na sljedeći način:

  • mirenje u području obiteljskog prava: svaka strana plaća 50 EUR
  • mirenje u području kaznenog prava: izuzeto od pristojbi kada ga zatraže javni tužitelj ili branjenik i privatni tužitelj
  • mirenje na području radnog prava: svaka strana plaća 50 EUR
  • građanska i trgovačka pitanja: svaka strana plaća 25 EUR(tu vrstu mirenja mogu provoditi Julgados de Paz i u tom se slučaju ta pristojba plaća ako se postigne nagodba)

Kada pristojbe za postupak mirenja moraju plaćati strane u sporu koje imaju financijskih problema, mogu zatražiti pravnu pomoć i ishoditi izuzeće od nadležnog tijela (tijela vlasti nadležnog za socijalnu sigurnost – Instituto de Segurança Social).

Korisne poveznice

Glavna uprava za pravosudnu politiku

Nadzorni odbor za sudove za sporove male vrijednosti

Posljednji put ažurirano: 04/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.