Közvetítés az uniós tagállamokban

Ausztria

A bírósági eljárás helyett miért ne próbálná meg vitáját közvetítés útján rendezni? A közvetítés olyan alternatív vitarendezési eljárás, ahol a probléma megoldásában közvetítő (mediátor) segíti a feleket.

Tartalomszolgáltató:
Ausztria

Hová lehet fordulni?

A Szövetségi Igazságügyi Minisztérium közvetítői jegyzéket vezet. Ide csak azokat a közvetítőket veszik fel, akik rendelkeznek az ehhez szükséges megfelelő képzettséggel.

Nincs olyan központi hatóság, amely a közvetítői szolgáltatásokkal kapcsolatban illetékes lenne.

Közvetítést bizonyos szakmai, illetve nem szakmai egyesületek végeznek, egyes nem kormányzati szervezetek pedig támogatást nyújtanak a közvetítőknek.

Mikor indokolt a közvetítői eljárás?

A közvetítés olyan polgári jogi ügyekben szolgálja a konfliktusok megoldását, amelyek eldöntése egyébként a rendes bíróságok hatáskörébe tartozik. A vitában részt vevő felek önkéntesen választhatják a közvetítést annak érdekében, hogy saját megoldást találjanak a vitára.

Bizonyos szomszédjogi viták esetén a felek, mielőtt bírósághoz fordulhatnak, kötelesek megkísérelni a vita bíróságon kívüli rendezését. Ennek érdekében az ügyet békéltető testület elé vihetik, peren kívüli egyezséget köthetnek a helyi bíróság előtt (ún. prätorischer Vergleich) vagy mediátor segítségét vehetik igénybe.

Vannak sajátos szabályok e téren?

Nincs olyan rendelet vagy magatartási kódex, amely kifejezetten a közvetítőkre vonatkozna. Bizonyos jogok és kötelezettségek csak a nyilvántartásban szereplő bejegyzett közvetítőkre vonatkoznak.

A közvetítőket nem szakterület szerint veszik jegyzékbe; tehát nem mint pl. családjogi, orvosi vagy építészeti ügyekre specializálódott közvetítők. A nyilvántartásba vett közvetítők tevékenységi körét viszont feltüntetik a nevük mellett.

Bejegyzett közvetítőként az kerülhet be a nyilvántartásba, aki sikeresen elvégezte a megfelelő képzést és megfelel a követelményeknek. A közvetítő nem védett szakmai cím, ugyanakkor a „bejegyzett közvetítő” címet jogosulatlan személyek nem használhatják.

Tájékoztatás és képzés

Itt találhat további információkat – egyebek mellett – a közvetítők ausztriai képzéséről és a nyilvántartásba vételükre vonatkozó követelményekről. Az információk csak német nyelven érhetők el.

Mennyibe kerül a közvetítés?

A közvetítés főszabály szerint nem ingyenes.

A közvetítői díj mértékét a magánközvetítő és a vitában álló felek közötti megállapodás határozza meg.

Végrehajtható-e a közvetítés eredményeként létrejött megállapodás?

2008/52/EK irányelv lehetővé teszi a felek számára, hogy kérjék a közvetítés eredményeképpen létrejött írásbeli megállapodás tartalmának végrehajthatóvá nyilvánítását. A tagállamok közlik, hogy mely bíróságok vagy egyéb állami szervek illetékesek az ilyen kérelmek ügyében.

Ausztriában a közvetítés eredményeképpen létrejött megállapodás tartalma csak akkor végrehajtható, ha azt bíróság előtti egyezség (Vergleich) formájában vagy közjegyző előtt kötik, és utóbbi esetben közjegyzői okiratba foglalják.

Utolsó frissítés: 28/03/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.