Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Közvetítés az uniós tagállamokban

Ausztria

A bírósághoz való fordulás helyett miért ne választaná a vita közvetítés útján történő megoldását? Ez egyfajta alternatív vitarendezés, ahol a közvetítő abban segít, hogy a felek megegyezésre jussanak. Ausztriában mind a kormányzat, mind pedig a gyakorló jogászok jól ismerik a közvetítés előnyeit.

Tartalomszolgáltató:
Ausztria
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Miért ne rendezné jogvitáját bírósági eljárás helyett közvetítés (mediáció) útján?

A közvetítés olyan alternatív vitarendezési eljárás, ahol a probléma megoldásában közvetítő (mediátor) segíti a feleket.

Hová lehet fordulni?

A Szövetségi Igazságügyi Minisztérium közvetítői névjegyzéket vezet. Ide csak azokat a közvetítőket veszik fel, akik rendelkeznek az ehhez szükséges megfelelő képzettséggel.

Nincs olyan hatóság, amely a közvetítői szolgáltatásokkal kapcsolatban illetékes lenne.

Közvetítést bizonyos kereskedelmi, illetve nem kereskedelmi egyesületek is végeznek, egyes nem kormányzati szervezetek pedig támogatást nyújtanak a közvetítőknek.

Mikor indokolt a közvetítői eljárás?

A közvetítés olyan polgári jogi ügyekben szolgálja a konfliktusok megoldását, amelyek eldöntése egyébként a rendes bíróságok hatáskörébe tartozik. A közvetítési eljárás igénybevétele önkéntes. Az eljárás célja, hogy az érdekelt felek maguk rendezhessék a vitát.

Bizonyos szomszédjogi viták esetén a bírósági eljárást megelőzően – egyeztető fórum igénybevétele, bíróság előtti egyezségi kísérlet vagy közvetítés útján – meg kell kísérelni a vita bíróságon kívüli rendezését.

Vannak-e különös szabályok e téren?

Nincs olyan rendelet vagy magatartási kódex, amely kifejezetten a közvetítőkre vonatkozna.

A közvetítőket nem szakterület szerint veszik névjegyzékbe; nincsenek tehát pl. családjogra, orvosi vagy építészeti ügyekre specializálódott közvetítők. A nyilvántartásba vett közvetítők tevékenységi körét viszont feltüntetik a nevük mellett.

A vonatkozó rendelkezések szerint bárki felvehető a „nyilvántartásba vett közvetítők” névjegyzékébe, aki az előírt képzettséggel rendelkezik. Ugyanakkor a „közvetítő” megjelölés nem áll törvényi oltalom alatt.

Tájékoztatás és képzés

Itt találhat további információkat – egyebek mellett – a közvetítők ausztriai képzéséről és a nyilvántartásba vételükre vonatkozó követelményekről. Az információk csak német nyelven érhetők el.

Mennyibe kerül a közvetítés?

A közvetítés nem ingyenes.

A közvetítői díj mértékét a magánközvetítő és a vitában álló felek közötti megállapodás határozza meg.

Végrehajtható-e a közvetítés eredményeként létrejött megállapodás?

A 2008/52/EK irányelv lehetővé teszi a felek számára, hogy kérjék a közvetítés eredményeképpen létrejött írásbeli megállapodás tartalmának végrehajthatóvá nyilvánítását. A tagállamok közlik, hogy mely bíróságok vagy egyéb állami szervek illetékesek az ilyen kérelmek ügyében.

A közvetítés eredményeképpen létrejött megállapodás tartalma csak akkor végrehajtható, ha azt bíróság előtti egyezség keretében vagy közjegyző előtt kötik, és utóbbi esetben közjegyzői okiratba foglalják.

Utolsó frissítés: 28/01/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.