Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Közvetítés az uniós tagállamokban

Belgium

Per indítása helyett miért ne oldanánk meg a konfliktust közvetítéssel (mediációval)? A közvetítés alternatív vitarendezési mód, ahol egy közvetítő segíti a feleket a megegyezésben. Belgiumban a kormány és az érintett szakemberek fogékonyak a közvetítés előnyeire.

Tartalomszolgáltató:
Belgium

Kihez kell fordulni?

A Szövetségi Közvetítési Bizottság.

Noha a Szövetségi Közvetítési Bizottság maga nem végez közvetítést, de szabályozza a szakmát, és naprakész nyilvántartást vezet a minősített közvetítőkről.

A Bizottság titkársága flamand és francia nyelveken ad felvilágosítást. A Bizottság e-mail útján és postai úton is elérhető az alábbi címen:

SPF Justice (Szövetségi Igazságügyi Közszolgálat)
Commission fédérale de médiation (Szövetségi Közvetítési Bizottság)
Rue de la Loi, 34
1040 Bruxelles
Tel: (+32) 2 224 99 01
Fax: (+32) 2 224 99 07

A Szövetségi Közvetítési Bizottság (a közvetítők minősítése által) biztosítja a közvetítés minőségét és fejlesztését.

A közvetítők listája flamand és francia nyelveken áll rendelkezésre.

Mely területeken van lehetőség közvetítés igénybevételére és/vagy mely területeken a legelterjedtebb a közvetítés?

A közvetítés a következő területeken vehető igénybe:

 • polgári jog (beleértve a családi jogvitákat),
 • kereskedelmi jog,
 • munkajog,
 • létezik büntetőjogi és kártérítési közvetítés is, de e területek nem tartoznak a Szövetségi Közvetítési Bizottság hatáskörébe.

A közvetítés leggyakoribb területe a polgári jog, pontosabban a családi ügyek.

Melyek a követendő szabályok?

A közvetítés igénybevétele a felek önkéntes döntésén alapul, és az eljárás sikertelensége esetén nem von büntetést maga után.

Nemrégiben bevezetett családjogi rendelkezések szerint a bíró köteles tájékoztatni a feleket a közvetítés létéről és lehetőségéről.

Létezik közvetítői „Magatartási Kódex”, amely flamand és francia nyelveken áll rendelkezésre.

Tájékoztatás és képzés

Számos információ áll rendelkezésre az internetes honlapon flamand és francia nyelveken, ahol tájékoztatást adnak a közvetítés különböző ismérveiről (a közvetítés lefolyása, költsége, címek stb.).

Szakmabeliek rovata

Az internetes honlap e része tájékoztatást ad a közvetítők minősítési szempontjairól és képesítési feltételeiről.

A Szövetségi Közvetítési Bizottság szabályozta a közvetítők képzését, de magát a képzést a magánszektor nyújtja.

A képzési program egy 60 órás közös törzsanyagot foglal magában, amely legalább 25 óra elméleti képzésre és legalább 25 óra gyakorlati képzésre oszlik.

 • A közös törzsanyag a közvetítés általános elveit (etika / filozófia), a különböző alternatív vitarendezési módok tanulmányozását, az alkalmazandó jogot, valamint a közvetítés szociológiai, pszichológiai vetületit és a közvetítés folyamatát fedi le.
 • A gyakorlati képzési rész lefedi a program témaköreit, és szerepjátékokon keresztül fejleszti a tárgyalási és kommunikációs készséget.

A közös törzsanyagon kívül a képzés a különböző közvetítési típusokra jellemző tárgyakat is tartalmaz (legalább 30 órát, amely szabadon osztható fel az elméleti és gyakorlati képzési formák között).

Vannak a családi, a polgári, a kereskedelmi és társasági közvetítéssel foglalkozó speciális tárgyak is.

Minősítési szempontok

 • a közvetítők minősítési szempontjai,
 • a közvetítői minősítés elnyerése céljából beadott pályázati anyagra vonatkozó Iránymutatások a 2005. február 21-i törvény alapján,
 • a közvetítői elismerési kérelem jegyzéke (Word).

Képzési szempontok/ továbbképzés

Alapképzés

 • A képzőközpontok és a minősített közvetítők képzésének feltételeit és minősítési eljárásait rögzítő, 2007. február 1-i határozat
 • A Szövetségi Közvetítési Bizottság által minősített közvetítőképző intézmények

Továbbképzés

 • A minősített közvetítők továbbképzési köztelezettségeit, és a kapcsolódó képzési programok minősítési szempontjait meghatározó, 2008. december 18-i határozat

Magatartási Kódex

 • A minősített közvetítő magatartási kódexe (Word)

Panaszkezelés

 • A minősítés-visszavonási eljárásról, a magatartási kódexből következő szankciók meghatározásáról és a szankciók alkalmazására vonatkozó eljárásról szóló határozat

Milyen költségekkel jár a közvetítés?

A közvetítés nem ingyenes. A közvetítő tiszteletdíja a magánközvetítő és a felek közötti megállapodás tárgyát képezi. A tiszteletdíj összegét törvény nem szabályozza. Általában a felek fele-fele arányban fizetik ki a tiszteletdíjat.

A közvetítő tiszteletdíjának kifizetésére segély is igénybe vehető, amennyiben az adott fél szerény jövedelemmel rendelkezik, és azzal a feltétellel, hogy a közvetítő minősített.

Végrehajtható-e a közvetítés eredményeként létrejött megállapodás?

A 2008/52/EK európai irányelv értelmében lehetséges a közvetítés eredményeképpen létrejött írásbeli megállapodás végrehajtásának kérelmezése. A tagállamok megjelölik az ilyen típusú kérelmek befogadására hatáskörrel rendelkező bíróságokat vagy más hatóságokat. Belgium még nem adta meg ezt az információt.

Ugyanakkor a Bírósági Szabályzat 1733. és 1736. cikkeinek értelmében lehetőség van a közvetítés útján létrejött megállapodás bíróság általi jóváhagyására, amellyel a megállapodás hitelessé és végrehajthatóvá válik. Formailag ebben az esetben a megállapodás ítéletté válik.

A jóváhagyásnak létezik egy alternatívája is. A közvetítés útján létrejött megállapodás közjegyző által közjegyzői okiratba is foglalható. A megállapodás ebben az esetben bírósághoz fordulás nélkül is hitelessé és végrehajthatóvá válik. Erre csak a felek egyetértése esetén van lehetőség.

Kapcsolódó linkek

Szövetségi Igazságügyi Közszolgálat

Szövetségi Közvetítési Bizottság

Utolsó frissítés: 06/08/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.