Közvetítés az uniós tagállamokban

Bulgária

A bírósági eljárás helyett miért ne próbálná meg vitáját közvetítés útján rendezni? Ez olyan alternatív vitarendezési eszköz, ahol a vitában érdekelt feleket közvetítő segíti a megegyezés elérésében. Bulgáriában a kormány és a jogászok is tisztában vannak a közvetítés előnyeivel.

Tartalomszolgáltató:
Bulgária

Kihez kell fordulni?

bolgár Igazságügyi Minisztérium létrehozott egy közvetítői nyilvántartást a közhasznú szolgáltatásokat kínáló nonprofit vállalati testületek központi nyilvántartásának részeként.

Az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról elérhetők a következők:

Mely területen megengedett és/vagy a leggyakoribb a közvetítés igénybevétele?

A közvetítés megengedett a jog számos területén. Ezeket a területeket azonban nem szabályozza vagy korlátozza jogszabály. A legutóbbi időkig a legtöbb bejegyzett közvetítő kereskedelmi és üzleti közvetítésre specializálódott.

Vannak sajátos szabályok e téren?

A közvetítői eljárás teljes mértékben önkéntes. Noha alternatív vitarendezési módot kínál a bíróság elkerülésével, nem előfeltétele a bírósági eljárás megindításának.

Nincs olyan konkrét magatartási kódex, amely a közvetítőkre vonatkozna. Azonban a közvetítésről szóló törvény, és a 2007. március 15-i 2. sz. rendelet, amely megállapítja a közvetítők képzésével foglalkozó szervezetek jóváhagyására vonatkozó feltételeket és eljárást, tartalmaz az etikai normákra vonatkozó rendelkezéseket

Tájékoztatás és képzés

A közvetítők képzésével foglalkozó szervezetek a magánszektorban működnek.

A képzési szemináriumok témái közé tartoznak a jogi eljárások és a közvetítők magatartására vonatkozó etikai szabályok, valamint a közvetítésről szóló törvényben és a 2007. március 15-i 2. sz. rendeletben megállapított eljárás.

Milyen költségekkel jár a közvetítés?

A közvetítésért díjat kell fizetni. A fizetendő összeg a közvetítő és az érintett felek megállapodásának tárgya.

Van lehetőség a közvetítés eredményeként létrejött megállapodás végrehajtására?

2008/52/EK irányelv értelmében (amely a határon átnyúló viták megoldásának alternatív formájaként a közvetítést ösztönzi és támogatja az Eu-ban), lehetővé kell tenni, hogy kérelmezni lehessen, hogy a közvetítés eredményeként létrejött írásbeli megállapodás tartalma végrehajtható legyen.

2008/52/EK irányelvnek a közvetítés eredményeként létrejött megállapodások végrehajthatóságról szóló rendelkezéseit a közvetítésről szóló törvény ültette át.

A tagállamok ezt kommunikálni fogják azon bíróságok és más hatóságok felé, amelyek az ilyen kérelmek fogadására illetékesek.

Utolsó frissítés: 08/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.