Közvetítés az uniós tagállamokban

Csehország

Bírósági eljárás helyett miért ne rendezné vitáit közvetítés útján? Ez az alternatív vitarendezés egyik formája, ahol a vitában érintett felek közvetítő segítségével juthatnak megegyezésre. A közvetítés előnye az, hogy a vitarendezés e formájának igénybevételével időt és – gyakran – pénzt takaríthat meg a bírósági ügyekhez képest.

Tartalomszolgáltató:
Csehország

Kihez fordulhatok?

Büntetőügyekben a közvetítés célja a bűncselekmény következményeinek az elkövető és a sértett közötti rendezése; e tekintetben a közvetítésért felelős központi szerv a Cseh Köztársaság Pártfogó Felügyelõi és Közvetítői Szolgálata (Probační a mediační služba ČR). A szolgálatért a Cseh Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma felel.

Ha polgári ügyben kíván közvetítést igénybe venni, forduljon az ilyen szolgáltatást nyújtó közvetítők valamelyikéhez. A Cseh Köztársaságban dolgozó közvetítők elérhetőségét a különböző honlapokon a „közvetítés” (mediáció) keresőszó beírásával találja meg.

Közvetítői jegyzék található például a Cseh Közvetítői Egyesület, a Cseh Ügyvédi Kamara és a Cseh Köztársaság Választottbírósági és Közvetítői Egyesületének weboldalán. A Cseh Köztársaság Pártfogó Felügyelői és Közvetítői Szolgálata az érintett körzeti bíróságok illetékességi területe szerint jár el; elérhetőségei megtalálhatók a Szolgálat weboldalán.

A közvetítésről szóló 202/2012 sz. törvény alapján nyilvántartásba vett, a Cseh Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma által fenntartott közvetítők névjegyzéke itt érhető el.

A közvetítés területén számos egyéb nem kormányzati szervezet és testület tevékenykedik.

Mely területeken vehető igénybe, illetve mely területeken folyamodnak leggyakrabban közvetítéshez?

A közvetítés a jog minden területén igénybe vehető – például a családjog, a kereskedelmi jog és a bűntetőjog területén –, kivéve, ahol ezt jogszabály kizárja. A polgári perrendtartás szerint a bíróság elnöke – észszerűnek és megfelelőnek vélt esetben – arra kötelezheti az eljárásban részes feleket, hogy közvetítő jelenlétében tartsanak egy háromórás, előzetes egyeztetést. Ilyenkor az eljárás legfeljebb három hónapra felfüggeszthető.

Vannak-e speciális szabályok e téren?

Igen, a közvetítést a közvetítésről szóló 202/2012 sz. törvény és – büntetőeljárások esetén – a Cseh Köztársaság Pártfogó Felügyelői és Közvetítői Szolgálatáról szóló, 257/2000 sz. törvény szabályozza.

Tájékoztatás és képzés

A közvetítésről szóló 202/2012 sz. törvény értelmében tevékenykedő bejegyzett közvetítőknek sikeres szakmai vizsgát kell tenniük az Igazságügyi Minisztérium által kinevezett bizottság előtt. A Cseh Köztársaság Pártfogó Felügyelői és Közvetítői Szolgálatáról szóló, 257/2000 sz. törvényében meghatározott feladatkörben tevékenykedő közvetítőknek sikeres képesítővizsgát kell tenniük.

A büntető igazságszolgáltatási rendszerben tevékenykedő közvetítők képzését a Pártfogó Felügyelői és Közvetítői Szolgálat biztosítja; a büntetőjogon kívüli közvetítés terén számos testület és oktatási intézmény kínál képzést.

Milyen költségekkel jár a közvetítés?

A Pártfogó Felügyelői és Közvetítői Szolgálat által nyújtott közvetítés ingyenes, vagy az állam viseli a költségeket.

Ha egy polgári ügyben a bíróság felfüggeszti az eljárást, és a feleket – közvetítő részvételével zajló – előzetes egyeztetés tartására kötelezi, a közvetítői egyeztetés első három órájáért a végrehajtási szabályokban meghatározott díjat kell fizetni (minden megkezdett óráért 400 CZK összeget), amelyet a felek egyenlő arányban viselnek (ha a felek mentességet élveznek a bírósági díjak fizetése alól, akkor a díjat az állam fizeti). Ha a közvetítés időtartama meghaladja a három órát, a további költségeket a felek egyenlő arányban viselik, a közvetítő és a közvetítésben (vagyis az eljárásban) érintett felek által közösen meghatározott összeghatárig.

Végrehajtható-e a közvetítés eredményeként létrejött megállapodás?

2008/52/EK irányelv lehetővé teszi a vitában érintett felek számára annak kérelmezését, hogy a közvetítés eredményeképpen létrejövő írásbeli megállapodás végrehajtható legyen. Polgári ügyben a közvetítői eljárás felei közötti megállapodás a további eljárás keretében jóváhagyásra benyújtható a bírósághoz. A büntetőeljárás keretében a Pártfogó Felügyelői és Közvetítői Szolgálat által végzett közvetítés eredményét az ügyész és a bíróság is figyelembe veheti a konkrét ügyben történő döntéshozatalkor.

Utolsó frissítés: 14/01/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.