Közvetítés az uniós tagállamokban

Dánia

Dániában lehetőség van arra, hogy magánkezdeményezés alapján vegyük igénybe a közvetítő szolgáltatásait. A magánszemélyként igénybe vett közvetítést a jog nem szabályozza, a közvetítés költségeit pedig a felek viselik. Emellett a jog a járási bíróságok, a felsőbíróságok, illetve a Tengerészeti és Kereskedelmi Bíróság előtt lévő polgári jogi ügyekben lehetőséget biztosít a közvetítésre, büntetőjogi esetekben pedig a konfliktusrendezésre (lásd alább).

Tartalomszolgáltató:
Dánia

Közvetítés polgári jogi ügyekben

Az igazságszolgáltatási törvény 27. fejezete rögzíti a járási bíróságok, a felsőbíróságok, illetve a Tengerészeti és Kereskedelmi Bíróság előtt folyamatban lévő polgári jogi ügyekben történő bírósági közvetítés szabályait.

A felek kérésére a bíróság bírósági közvetítőt jelölhet ki, aki segít a feleknek abban, hogy közös megegyezéssel rendezzék a köztük lévő vitás kérdést (bírósági közvetítés).

Az eljárás célja, hogy lehetőséget biztosítson a bíróság elé vitt ügyekben részes feleknek, hogy amennyiben úgy kívánják, a hagyományos, a hatályos jogon alapuló bírósági egyeztető eljárástól vagy a bírósági ítélettől eltérő módon próbálják meg rendezni a vitás kérdést. A bírósági közvetítés lehetőséget teremt a vitás kérdés közös megegyezéssel történő rendezésére, ez mindkét fél számára kielégítőbb megoldás, mivel a közvetítés során kidolgozott megállapodás esetében nagyobb befolyásuk van az események alakulására, és figyelembe tudják venni a háttérben meghúzódó érdekeiket, szükségletüket és a megegyezést követő időt.

A közvetítő lehet a szóban forgó bíróság egy, a közvetítői szerep betöltésére kijelölt bírája vagy tisztviselője, vagy olyan ügyvéd, akit a Bírósági Igazgatóság a közvetítői szerep betöltésére az érintett felsőbírósági körzetben kijelölt.

A közvetítő a felekkel konzultálva határozza meg a közvetítés menetét. A felek beleegyezésével a közvetítő külön-külön is tarthat velük megbeszéléseket.

Hacsak másképpen nem állapodnak meg, a felek mindegyike maga viseli saját bírósági közvetítési költségeit.

Amennyiben a közvetítés eredményeként közös megegyezés jön létre, erről hivatalos feljegyzés készíthető, amelyet követően az ügyet le lehet zárni.

Az igazságszolgáltatási törvény  478. cikke (1) bekezdésének második pontja értelmében a bíróság vagy más hatóság előtti megállapodás végrehajtható, amennyiben a jog lehetővé teszi a bírósági határozatok végrehajtását.

A 478. cikk (1) bekezdésének negyedik pontja értelmében a bíróságon kívüli, rendezetlen tartozásokra vonatkozó írásos megállapodás is végrehajtható, amennyiben a megállapodás kifejezetten rögzíti, hogy az végrehajtás alapjául szolgálhat.

Az igazságszolgáltatási törvény a következő oldalon található meg: A joggal kapcsolatos információk.

Közvetítés büntetőügyekben

A bűncselekményekkel kapcsolatos konfliktusrendezési tanácsokról szóló, 2009. június 12-i 467. sz. törvény, amely 2010. január 1-jén lép hatályba, országos szintű, állandó rendszert vezet be a büntetőügyekben történő konfliktusrendezésre.

Minden rendőrségi körzet rendőrbiztosa konfliktusrendezési tanácsot állít fel, ahol a bűncselekményt követően az áldozat és az elkövető semleges közvetítő jelenlétében találkozhat.

Konfliktusrendezési tanács keretében csak akkor kerülhet sor közvetítésre, ha a felek beleegyeznek a részvételbe. A gyermekek és 18 év alatti fiatalkorúak azonban csak törvényes képviselőjük beleegyezésével vehetnek részt a közvetítésben. Konfliktusrendezési tanács keretében csak akkor kerülhet sor közvetítésre, ha az elkövető a lényegi pontok tekintetében beismerte a bűncselekmény elkövetését.

A közvetítő – a felekkel való egyeztetést követően – meghatározza a konfliktusrendezési tanács menetrendjét. A konfliktusrendezés során a közvetítő segít a feleknek a bűncselekmény megvitatásában, és segíthet nekik bármely megállapodás kidolgozásában, amelyet a felek kötni kívánnak.

A konfliktusrendezés keretében történő közvetítés nem helyettesíti a bűncselekmény elkövetéséért járó büntetést vagy egyéb jogi következményt.

A bűncselekményekkel kapcsolatos konfliktusrendezési tanácsokról szóló törvény a következő oldalon található meg: A joggal kapcsolatos információk.

Kihez fordulhat?

Polgári jogi ügyekben az ügyben eljáró bírósághoz fordulhat. Az adott bíróság elérhetőségeit (cím, telefonszám stb.) a következő honlapon keresztül érheti el: Domstolsstyrelsen (Bírósági Igazgatóság).

Büntetőjogi ügyekben az ügyben eljáró körzeti  rendőrséghez fordulhat. Az adott rendőrségi körzet elérhetőségeit (cím, telefonszám stb.) a következő honlapon keresztül érheti el: Dán Országos Rendőrség.

Mely területeken van lehetőség közvetítés igénybevételére és/vagy mely területeken a legelterjedtebb a közvetítés?

Lásd fent.

Vannak-e külön szabályok e téren?

Lásd fent.

Tájékoztatás és képzés

Lásd fent.

Milyen költségekkel jár a közvetítés?

Lásd fent.

Végrehajtható-e a közvetítés eredményeként létrejött megállapodás?

Lásd fent.

Utolsó frissítés: 04/05/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.