Közvetítés az uniós tagállamokban

Olaszország

A jogviták bírósági eljárás helyett közvetítés útján is rendezhetők. A közvetítés olyan alternatív vitarendezési (AVR) eljárás, melynek során közvetítő segít a jogvitában érintett feleknek abban, hogy megállapodásra jussanak. A hatóságok és a jogi szakemberek különösen hatékony eszköznek tartják a közvetítői eljárást.

Tartalomszolgáltató:
Olaszország

1. Hová lehet fordulni?

Olaszországban a 28/2010. sz. törvényerejű rendelet hozta létre a polgári és kereskedelmi közvetítői rendszert; ennek segítségével olyan jogokkal kapcsolatos jogviták rendezhetők, amelyekről a felek szabadon lemondhatnak, illetve amelyeket a felek szabadon átruházhatnak (diritti disponibili).

A közvetítői szolgáltatásokat olyan állami és magánjogi közvetítő szervezetek nyújtják, amelyek szerepelnek a közvetítő szervezetek Igazságügyi Minisztérium által vezetett nyilvántartásában (registro degli organismi di mediazione).

Az Igazságügyi Minisztérium weboldalán a közvetítésre vonatkozó valamennyi információ elérhető.

Az akkreditált közvetítő szervezetek nyilvántartása közzétételre kerül az Igazságügyi Minisztérium weboldalán.

A nyilvántartás segítségével kapcsolatba léphet az Ön által kiválasztott közvetítő szervezettel, és igénybe veheti azon közvetítők szolgáltatásait, akik tagjai ennek a szervezetnek. További információk közvetlenül az érintett szervtől szerezhetők be.

2. Mely területeken megengedett és/vagy a legelterjedtebb a közvetítés?

A közvetítő szervezetek olyan jogokkal kapcsolatos polgári vagy kereskedelmi jogvitákban segíthetnek a peren kívüli egyezség elérésében, amelyekről a felek szabadon lemondhatnak, illetve amelyeket a felek szabadon átruházhatnak. Olaszországban a közös tulajdonnal, a dologi jogokkal, a vagyonfelosztással, az örökléssel, a családi megállapodásokkal, a bérlettel, a haszonkölcsönnel, a gazdasági társaságok bérletével, az orvosi és egészségügyi felelősséghez kapcsolódó károk megtérítésével, a sajtóban vagy más hirdetési eszközökön keresztül megvalósuló rágalmazással, valamint a biztosítási, banki és pénzügyi szerződésekkel kapcsolatos jogviták esetében a közvetítés az eljárás megindításának a feltétele. Ilyen esetekben a felet ügyvédnek kell segítenie. A közvetítői eljárás a bíróság kérésére vagy a felek által szerződésben meghatározott kötelezettség alapján is alkalmazható.

3. Vannak sajátos szabályok e téren?

A polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítésre vonatkozó szabályokat jelenleg a (2013. augusztus 9-i 98. sz. törvénybe foglalt 2013. június 21-i 69. sz. törvényerejű rendelet által, ezt követően pedig a módosításokkal a 2014. november 10-i 162. sz. törvénybe foglalt 2014. szeptember 12-i 132. sz. törvényerejű rendelet, valamint a 2015. augusztus 6-i 130. sz. törvényerejű rendelet által módosított) 28/2010. sz. törvényerejű rendelet és a 180/2010. sz. miniszteri rendelet rögzíti.

4. Képzés

Annak a személynek, aki szeretne közvetítő lenni, meg kell felelnie a 180/2010. sz. miniszteri rendelet 4. cikke (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott követelményeknek:

ennek megfelelően egyetemi diplomával vagy egy legalább hároméves egyetemi képzésnek megfelelő oklevéllel kell rendelkeznie, vagy valamely szakmai szövetség, illetve szervezet tagjának kell lennie; részt kell vennie az Igazságügyi Minisztérium által akkreditált valamely képzésszolgáltató legalább kétéves továbbképzésén; és a kétéves képzési időszak alatt legalább húsz közvetítői ügyben kell gyakornokként részt vennie.

Azokat az állami és magánjogi szervezeteket, amelyek a szükséges képzések elvégzését tanúsító bizonyítványt állítanak ki a közvetítők részére, az Igazságügyi Minisztérium abban az esetben akkreditálja, ha megfelelnek bizonyos követelményeknek.

5. Milyen költségekkel jár a közvetítés?

Az eljárás megindításának és magának a közvetítésnek a díjából álló közvetítési díj (indennità di mediazione) mértékét meghatározó szempontokat a 180/2010. sz. miniszteri rendelet 16. cikke rögzíti.

Ezeket az összegeket a rendelethez csatolt A. táblázat tartalmazza, és azok az eljárás tárgyát képező értéktől függően változnak.

6. Végrehajthatóvá lehet-e tenni a közvetítés eredményeként létrejött megállapodást?

A 28/2010. sz. törvényerejű rendelet 12. cikke úgy rendelkezik, hogy ha a közvetítői eljárásban részt vevő valamennyi fél ügyvédi képviselettel jár el, a felek és az ügyvédek által aláírt megállapodás a kisajátítás (espropriazione forzata), az egyes javak átadására vonatkozó kötelezettség (esecuzione per consegna e rilascio), a pozitív és a negatív kötelezettségek teljesítése (esecuzione degli obblighi di fare e non fare), valamint a bírósági jelzálogjog (ipoteca giudiziale) bejegyzése tekintetében végrehajtható okiratnak minősül. Az ügyvédek tanúsítják és igazolják, hogy a megállapodás összhangban van a kötelező szabályokkal és a közrenddel. Egyéb esetekben valamelyik fél kérelmére a bíróság elnöke végzéssel jóváhagyja a jegyzőkönyvhöz csatolt megállapodást, miután megállapították, hogy az megfelel az alaki követelményeknek, valamint a kötelező szabályoknak és a közrendi követelményeknek. A 2008. május 21-i 2008/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkében említett határokon átnyúló jogvita esetében a jegyzőkönyvet annak a bíróságnak az elnöke hagyja jóvá, amelynek a körzetében a megállapodást végre kell hajtani.

7. Ingyenes-e a közvetítői adatbázishoz való hozzáférés?

Az Igazságügyi Minisztérium jelenleg rendszeresen közzéteszi a weboldalán a közvetítő szervezetek és az egyes közvetítő szervezeteknél nyilvántartásba vett közvetítők jegyzékét.

Ez az 1. pontban említett weboldalon érhető el; a weboldalhoz való hozzáférés korlátlan és ingyenes.

Utolsó frissítés: 17/05/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.