Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Közvetítés az uniós tagállamokban

Lettország

A bírósági eljárás helyett miért nem próbálja meg közvetítés segítségével megoldani a vitás kérdést? Ez egy alternatív vitarendezési (ADR) eszköz, amely során egy közvetítő segít az egymással vitában álló feleknek abban, hogy megállapodásra jussanak. Lettország kormánya és igazságügyi szereplői tudatában vannak a közvetítés előnyeinek.

Tartalomszolgáltató:
Lettország

Kihez fordulhat?

Lettországban a közvetítés alkalmazása a polgári jogviták rendezésében jelenleg még gyerekcipőben jár. Nincs olyan központi kormányzati szerv, amely felelős lenne a közvetítői szakma szabályozásáért.

A Közvetítési Tanács

A Közvetítési Tanács (Mediācijas padome) egy 2011. július 25-én alapított szervezet, amely több, a közvetítés területén tevékenykedő, Lettországban nyilvántartásba vett szervezetet is összefog. Célja a közvetítők számára a közös képzési szabványok kidolgozása és a képzési programok szabályozásának bevezetése, a képesítéssel rendelkező közvetítők számára magatartási kódex elkészítése és elfogadása, az ilyen képesítők képviselete, a nemzeti és helyi hatóságok számára a Tanács álláspontjának közvetítése, valamint a közvetítéssel kapcsolatos jogalkotási kérdésekben és jogi gyakorlatokra vonatkozóan véleményalkotás.

A Közvetítési Tanácsot a következő szervezetek alapították:

 • „Közvetítés és AVR” (Mediācija un ADR);
 • „Integrált Közvetítés Lettországban” (Integrētā mediācija Latvijā);
 • „Társadalmi Integráció” (Áldozattámogató Központ) (Integrācija sabiedrībai (Cietušo atbalsta centrs));
 • A Kereskedelmi Közvetítők Egyesülete (Komercmediatoru asociācija).

A „Közvetítés és AVR” szervezet

A „Közvetítés és AVR” (Mediācija un ADR) 2005. április 7-én jött létre. Céljai:

 • az alternatív vitarendezési módszerek (közvetítés, békéltetés, pártatlan tényfeltárás, szakértői jelentések, választottbíróság, stb.) progresszív bevezetésének és használatának elősegítése Lettországban;
 • a döntéshozatali eljárásokban való részvétel, pl. az állami szervek által felállított munkacsoportok keretében;
 • a tagok szakmai képesítései erősítésének, valamint a lehető legmagasabb szintű közvetítési és AVR szolgáltatások nyújtásának elősegítése;
 • az alternatív vitarendezési szakemberek együttműködésének megteremtése a közös célkitűzések elérése érdekében;
 • együttműködés nemzetközi szervezetekkel, valamint más természetes és jogi személyekkel.

A szervezet tanácsot ad a vitában álló feleknek és azok képviselőinek a szakértő kiválasztásához, valamint előadásokat és szemináriumokat is tart a közvetítés és az alternatív vitarendezés témájában. A szervezet több tagja is polgári és büntetőügyekre szakosodott gyakorló közvetítő. A tagok tárgyalásvezetési és közvetítési szakértelmükre Lettországban és külföldön tettek szert egyesült államokbeli, egyesült királysági, németországi és más államokbeli tapasztalt közvetítők és vitarendezők mellett.

Az „Integrált Közvetítés Lettországban” szervezet

Az „Integrált Közvetítés Lettországban” (Integrētā mediācija Latvijā — IMLV) 2007. augusztus 10-én alakult. Célja egy olyan társadalom megvalósítása, ahol a vitákat sikeresen tudják rendezni, ahol mindegyik fél érdekeit egyenlően képviselik, és a vitarendezési folyamat emberséges, igazságos és együttműködésen alapszik. Az IMLV a németországi Integrált Közvetítés (Integrierte Mediation) elnevezésű szervezettel szoros együttműködésben alakult. Együttműködést az oktatás, a kiegészítő képzés, a felügyelet, a közvetítési szolgáltatások bevezetése és a bevált gyakorlatok alkalmazása területén terveznek.

Az IMLV célja a közvetítés fejlődésének előmozdítása regionális, nemzeti és nemzetközi szinten az intézmények és szervezetek vitarendezési eljárásaiba, valamint szakértők munkájába és általában a társadalomba történő integrálása révén.

E cél elérése érdekében az IMLV a következő feladatokat látja el:

 • az integrált közvetítés elképzelésének népszerűsítése és fejlesztése Lettországban a vitarendezés korszerű és kiemelkedő minőségű formájaként;
 • szakértők, szervezetek és intézmények együttműködésének előmozdítása;
 • az integrált közvetítés koncepcióinak és előnyeinek meghatározása és népszerűsítése;
 • a társadalom tájékoztatása és felvilágosítása az integrált közvetítés koncepcióiról és lehetőségeiről;
 • az integrált közvetítés sikereinek szélesebb körben való megismertetése;
 • a közvetítésről és a közvetítés különféle területekbe történő integrálásának lehetőségeiről szóló képzés szervezése;
 • tanulmányok és felmérések készítése.

Az IMLV különféle szakembereket – többek között gyakorló közvetítőket – hoz összeköttetésbe egymással, akiknek célja, hogy a munkájuk során közvetítési szaktudásokat alkalmazni tudják, és hogy a közvetítésről mint sikeres vitarendezési lehetőségről szemléletformálást végezzenek a nyilvánosság körében.

A „Társadalmi Integráció” szervezet (Áldozattámogató Központ)

A „Társadalmi Integráció” szervezet Áldozattámogató Központja 2003-ban kezdte meg működését. Fő célja a bűncselekmények sértettjeinek támogatása. A központban 2004 óta 20, a közvetítői eljárásokat jól ismerő közvetítő dolgozik, akik polgári és közigazgatási jogviták rendezésén tevékenykednek.


Mely területeken van lehetőség közvetítés igénybevételére és/vagy mely területeken a legelterjedtebb a közvetítés?

Közvetítés több területen is igénybe vehető. Leginkább a családjogi és a kereskedelmi jogi kapcsolatok területén kialakuló polgári viták esetében veszik igénybe.

Vonatkoznak-e különleges szabályok a közvetítésre?

A közvetítés igénybevétele teljes mértékben önkéntes.

A közvetítésben való részvétel nem előfeltétele az egyes bírósági eljárástípusok kezdeményezésének vagy folytatásának.

A közvetítők tevékenységét Lettországban nem szabályozza semmilyen külső jogszabály vagy rendelet.

Információ és képzés

Közvetítéssel foglalkozó honlap: http://www.mediacija.lv.

A „Közvetítés és AVR”, valamint a „Társadalmi Integráció” szervezet rendelkezik olyan oktatókkal, akik alapszintű közvetítési képzést tartanak a leendő közvetítők számára. Ezen túlmenően szakmai és személyes környezetben használható alapvető konfliktus oldási képességekről is szerveznek tanfolyamot.

Mennyibe kerül a közvetítés?

A polgári viták megoldására biztosított közvetítés nem ingyenes. A közvetítés díja különféle tényezőktől függ: a közvetítő képzettségétől és tapasztalatától, a vita összetettségétől, a szükséges közvetítési ülések számától és egyéb tényezőktől.

Mindazonáltal a gyermekek érdekeit és jogait érintő ügyekben a Rigai Családjogi Bíróság Kül- és Békítésügyi Testülete (Rīgas Bāriņtiesas Ārlietu un samierināšanas pārvalde) ingyenes szolgáltatást nyújt Riga város lakosai számára. A viták legtöbbször a gyermekek lakhelyével, a gyermeklátogatási jogokkal, a gyermekelhelyezéssel és a gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéseket érintik.

Végrehajtható-e a közvetítés eredményeképpen létrejött megállapodás?

A 2008/52/EK irányelv értelmében a közvetítési eljárásban részt vevő vitás felek kérhetik a közvetítés eredményeképpen létrejött írásos megállapodás végrehajthatóvá nyilvánítását. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, hogy az ilyen kérelmekkel mely bíróságokhoz vagy egyéb hatóságokhoz lehet fordulni.

Lettország még nem küldött ilyen jellegű tájékoztatást.

Linkek

Mediācija.lv

Utolsó frissítés: 05/04/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.