Közvetítés az uniós tagállamokban

Litvánia

A bírósághoz való fordulás helyett miért ne választaná a vita közvetítés útján történő megoldását? Ez egyfajta alternatív vitarendezés, ahol a közvetítő abban segít, hogy a felek megegyezésre jussanak. Litvániában mind a kormányzat, mind pedig a gyakorló jogászok jól ismerik a közvetítés előnyeit.

Tartalomszolgáltató:
Litvánia

Kihez kell fordulni?

Nincs a közvetítés (tarpininkavimas) tekintetében felelős központi vagy kormányzati szerv, és Litvánia ilyen szerv létrehozását nem is tervezi.

Mely területeken van lehetőség közvetítés igénybevételére és/vagy mely területeken a legelterjedtebb a közvetítés?

Az egyeztető jellegű közvetítés (taikinamasis tarpininkavimas) polgári (azaz általános hatáskörű bíróságokon polgári eljárás keretében tárgyalt) jogvitákban alkalmazható.

Vannak-e külön szabályok e téren?

A közvetítés szabályozását a polgári jogi jogvitákban folytatott egyeztető közvetítésről szóló törvény (Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas) tartalmazza. Ennek keretében a közvetítés igénybevétele teljesen önkéntes. Nincsenek sajátos szabályok, és a közvetítőket magatartási szabályzat sem köti.

Tájékoztatás és képzés

Nemzeti képzési programot egyelőre nem vezettek be. Azonban képzést nyújt az Igazságügyi Minisztérium (Teisingumo ministerija) képzési központja, valamint magánszervezetek is. A magánszervezetek tevékenysége nem szabályozott.

Milyen költségekkel jár a közvetítés?

A polgári jogi jogvitákban folytatott egyeztető közvetítésről szóló törvény szerint az egyeztető közvetítés ellenérték fejében vagy ingyenesen végezhető. Ha ellenérték fejében végzik, az eljárás csak azt követően kezdődhet, hogy a közvetítő az eljárásban részt vevő mindkét féllel írásbeli megállapodást kötött a fizetendő díjról és a fizetés módjáról.

Végrehajtható-e a közvetítés eredményeként létrejött megállapodás?

A 2008/52/EK irányelv a jogvitában érintettek számára lehetővé teszi, hogy a közvetítés eredményeként létrejött írásbeli megállapodás végrehajthatóvá nyilvánítását kérjék. A tagállamok ezt közlik a bíróságokkal és az ilyen kérelmek intézésére illetékes más hatóságokkal.

A polgári jogi jogvitákban folytatott egyeztető közvetítésről szóló törvény szerint a jogvitában érdekelt felek választhatnak bíróságot. Ez lehet a jogvitában érintett felek lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes területi bíróság.

Utolsó frissítés: 07/04/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.