Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata máltai nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Közvetítés az uniós tagállamokban

Málta

A bírósághoz való fordulás helyett miért ne választaná a vita közvetítés útján történő megoldását? Ez egyfajta alternatív vitarendezés, ahol a közvetítő abban segít, hogy a felek megegyezésre jussanak. Máltán mind a kormányzat, mind pedig a gyakorló jogászok jól ismerik a közvetítés előnyeit.

Tartalomszolgáltató:
Málta

Kihez kell fordulni?

Máltán a közvetítésért felelős kormányzati szerv a Máltai Közvetítői Központ, amely a közvetítésről szóló 2004. évi törvény 474. fejezete alapján jött létre. A Mediációs Központ olyan fórum, ahová a vitás felek fordulhatnak, vagy ahová őket annak érdekében utalhatják, hogy a vitájukat közvetítő segítségével rendezzék.

A Központtal a Máltai Közvetítői Központ hivatalvezetőjén keresztül lehet felvenni a kapcsolatot, a következő címen: Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

Telefonon a +35621251110 számon hívható, e-mailben pedig a mediation.mjha@gov.mt címen érhető el.

A Központ a felek rendelkezésére bocsátja a Központ megfelelő akkreditációjával rendelkező közvetítők jegyzékét, és felkéri a feleket, hogy a jegyzékről válasszanak ki egy általuk kölcsönösen elfogadható közvetítőt.

Mely területeken van lehetőség közvetítés igénybevételére és/vagy mely területeken a legelterjedtebb a közvetítés?

Közvetítés polgári jogi, családjogi, szociális, kereskedelmi és munkaügyekben lehetséges.

Vannak-e külön szabályok e téren?

A közvetítés önkéntes eljárás. Mindazonáltal bármely eljárás felei közös kérelemmel fordulhatnak a bírósághoz annak érdekében, hogy függessze fel az eljárást mindaddig, amíg megkísérlik vitájukat közvetítés útján rendezni. A bíróság jogosult továbbá saját kezdeményezésére is felfüggeszteni az eljárást, és a feleket arra utasítani, hogy próbálják meg a vitájukat közvetítés útján rendezni. Meg kell jegyezni azonban, hogy családjogi ügyekben a közvetítés kötelező, különösen különválás, a gyermek láthatása, a gyermek ellátása és felügyelete, valamint gyermek- és házastárs-tartási ügyek esetén.

A Máltai Közvetítői Központ etikai kódexszel rendelkezik, amelynek szabályait a közvetítőknek a közvetítői eljárás során be kell tartaniuk.

A kódex tartalmazza az alapvető betartandó rendelkezéseket. Például úgy rendelkezik, hogy a Központ Kormányzótanácsa fegyelmi eljárást indíthat bármely közvetítő ellen, akinek a magatartása nem felel meg a kódex alapelveiben előírt magatartásnak, vagy azzal ellentétes, és bármely közvetítőnek a nevét, akiről megállapítható, hogy a kódex bármely rendelkezését megsértette vagy helytelenül járt el, a Kormányzótanács által szükségesnek ítélt időre leveszik a közvetítők jegyzékéről.

Tájékoztatás és képzés

A Máltai Közvetítői Központ időről időre képzéseket szervez közvetítők számára. Az első ilyen – a közvetítési képességekről szóló – tanfolyamot 2008 júliusában tartották. 2009. április 16–18. között került sor a második tanfolyamra, amelynek célja a közvetítői képességek fejlesztése volt, és a különválás pszichológiai, társadalmi és jogi szempontjaira összpontosított.

Milyen költségekkel jár a közvetítés?

A díjjegyzéket a 2008. évi 309. sz. jogi közlemény 2. és 4. szabályzata tartalmazza.

Családjogi közvetítés esetén a felek vagy szabadon választanak egy közvetítőt (az akkreditált közvetítők jegyzékéről), és ennek költségeit maguk viselik, vagy pedig a bíróság hivatalvezetője nevez ki közvetítőt a Közvetítői Központ által továbbított jegyzékről, rotációs alapon. Utóbbi esetben a költségeket a bíróság viseli.

Végrehajtható-e a közvetítés eredményeként létrejött megállapodás?

A 2008/52/EK irányelv értelmében lehetővé kell tenni annak kérelmezését, hogy a közvetítés eredményeként létrejött írásbeli megállapodás tartalma végrehajtható legyen. A tagállamok közlik, hogy mely bíróságok vagy egyéb hatóságok jogosultak az ilyen kérelmek befogadására.

Jelenleg zajlik a közvetítésről szóló 2004. évi máltai törvény módosítása, a fenti rendelkezés törvénybe iktatása érdekében.

Kapcsolódó linkek

Máltai Közvetítői Központ

A közvetítésről szóló 2004. évi máltai törvény

2008/52/EK irányelv

Utolsó frissítés: 19/08/2015

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.