Közvetítés az uniós tagállamokban

Málta

Bírósági eljárás helyett közvetítés útján is rendezheti a jogvitáit. A közvetítés az alternatív vitarendezés (AVR) egyik formája, amelynek során közvetítő segít a feleknek abban, hogy megállapodásra jussanak. Máltán mind a kormányzat, mind a jogi szakemberek jól ismerik a közvetítés előnyeit.

Tartalomszolgáltató:
Málta

Kihez kell fordulni?

Máltán a közvetítésért felelős kormányzati szerv a Máltai Közvetítői Központ, amely a közvetítésről szóló 2004. évi törvény 474. fejezete alapján jött létre. A Közvetítői Központ olyan fórumot biztosít, amelyhez a jogvita közvetítő segítségével történő rendezése érdekében a jogvitában érintett felek fordulhatnak, illetve amelyhez a feleket ennek érdekében utalhatják.

A Máltai Közvetítői Központtal a hivatalvezetőn keresztül lehet felvenni a kapcsolatot, a következő címen: 158 Triq il-Merkanti, Valletta VLT 1176, Málta.

Ezenkívül a Központ a +356 23279220-ás telefonszámon és az info@mediation.mt e-mail-címen keresztül is elérhető.

A Központ a felek rendelkezésére bocsátja az általa megfelelően akkreditált közvetítők jegyzékét, és felkéri a feleket, hogy válasszanak ki a jegyzékből egy közvetítőt, aki mindkét fél számára elfogadható. Ha a felek nem tudnak megállapodni a mindkettejük számára elfogadható közvetítő személyében, a Központ azt a közvetítőt jelöli ki, akinek a neve a soron következő a jóváhagyott közvetítők jegyzékében.

Mely területeken van lehetőség közvetítés igénybevételére, és/vagy mely területeken a legelterjedtebb a közvetítés?

A közvetítés polgári jogi, családjogi, szociális, kereskedelmi és munkaügyekben alkalmazható. Megjegyzendő, hogy a családjogi közvetítői eljárás csak egyes meghatározott családjogi jogvitákra vonatkozik, így például az örökléssel kapcsolatos vagy a családi vállalkozásokból eredő jogvitákra. Nem tartozik ide a különválás és a házasság felbontása, amelyek a polgári bíróság (a családjogi kollégium) hatáskörébe tartoznak, és külön jogszabály szabályozza őket.

Vannak sajátos szabályok e téren?

A közvetítés önkéntes eljárás. A felek bármely eljárásban közös kérelemmel fordulhatnak a bírósághoz annak érdekében, hogy függessze fel az eljárást mindaddig, amíg megkísérlik jogvitájuk közvetítés útján történő rendezését. Ezenkívül a bíróság a közvetítés idejére hivatalból is felfüggesztheti az eljárást, és utasíthatja a feleket, hogy próbálják meg közvetítés útján rendezni a jogvitát. Megjegyzendő azonban, hogy családjogi ügyekben a közvetítés kötelező, különösen a különválással, a gyermekek láthatásával, gondozásával és felügyeletével, valamint a gyermekek és a házastárs tartásával kapcsolatos ügyekben.

A Máltai Közvetítői Központ magatartási kódexszel rendelkezik, amelynek szabályait a közvetítők a közvetítői eljárás során kötelesek betartani.

A kódex tartalmazza az alapvető betartandó rendelkezéseket. Például felhatalmazza a Központ Kormányzótanácsát arra, hogy fegyelmi eljárást indítson minden olyan közvetítő ellen, akinek a magatartása nem felel meg a kódex alapelveiben előírt magatartásnak. Ha megállapítják, hogy egy adott közvetítő megsértette a kódex valamely rendelkezését, vagy helytelenül járt el, a Kormányzótanács az általa szükségesnek ítélt időtartamra törli az érintett személyt a közvetítők jegyzékéből.

Tájékoztatás és képzés

A közvetítők magatartási kódexe szerint a közvetítőknek aktívan követniük kell a közvetítési készségek elsajátítását elősegítő, időről időre elérhetővé váló oktatási és képzési lehetőségeket, és azokat igénybe kell venniük. A Máltai Közvetítői Központ időről időre képzéseket szervez a közvetítők számára. Az első ilyen – a közvetítési készségekről szóló – tanfolyam 2008 júliusában került megrendezésre. 2009. április 16. és 18. között került sor a második tanfolyamra, amely a közvetítői képességek fejlesztésére irányult, és a különválás pszichológiai, társadalmi és jogi szempontjaira összpontosított.

Milyen költségekkel jár a közvetítés?

A díjjegyzéket a 2020. évi 365. sz. jogi közlemény által módosított 2008. évi 309. sz. jogi közlemény 2. és 4. szabályzata tartalmazza (lásd a 474.01. sz. kiegészítő jogszabályt).

családjogi bírósághoz kapcsolódó közvetítés esetében a felek közös megegyezéssel közvetítőt választhatnak az igazságügyi miniszter által e célra kijelölt személyek jegyzékéből (amely esetben a felek viselik a közvetítés költségeit), vagy a bíróság rendel ki közvetítőt – rotációs alapon – az igazságügyi miniszter által meghatározott, a bíróság által kijelölhető személyek jegyzékéből (amely esetben a közvetítőknek járó díjat a polgári bíróságok hivatalvezetője fizeti ki).

Van lehetőség a közvetítés eredményeként létrejött megállapodás végrehajtására?

2008/52/EK irányelv értelmében lehetőséget kell biztosítani az arra vonatkozó kérelem benyújtására, hogy a közvetítés eredményeként létrejött írásbeli megállapodás tartalmát nyilvánítsák végrehajthatóvá. A 2010. évi IX. törvény módosította a közvetítésről szóló 2004. évi törvényt, elsősorban a határokon átnyúló jogvitákra vonatkozó irányelv rendelkezéseinek az átültetése céljából, amelyek alkalmazását a belföldi ügyekre is kiterjesztette.

Kapcsolódó linkek

Máltai Közvetítői Központ

A közvetítésről szóló 2004. évi máltai törvény

2008/52/EK irányelv

Utolsó frissítés: 19/05/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.