Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata holland nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Közvetítés az uniós tagállamokban

Hollandia

A közvetítés során a felek egy független közvetítő irányítása mellett közösen rendezik vitájukat. Az ilyen típusú, bíróságon kívüli vitarendezésnek számos előnye van. Sok esetben a közvetítésre csak rövid ideig van szükség, ami lehetővé teszi a hosszadalmas és költséges bírósági ügyek elkerülését. A közvetítés elősegíti a felek közötti kapcsolat fenntartását is, mivel együttműködnek a megoldás megtalálása érdekében.

Tartalomszolgáltató:
Hollandia
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Kihez fordulhatok?

Hollandiában több közvetítői névjegyzék létezik. A Holland Közvetítők Szövetsége (Mediatorsfederatie Nederland, MfN) vezeti a (korábban NMI-névjegyzékként ismert) közvetítői névjegyzéket. Az MfN Hollandia legnagyobb közvetítői szövetségét képviselő szövetség. A névjegyzékben csak olyan közvetítők szerepelnek, akik megfelelnek a gondosan megfontolt minőségi előírásoknak. A holland kormány az MfN normáit használja a költségmentességi rendszerben dolgozó közvetítők névjegyzékének alapjaként (a költségmentességi hivatal névjegyzéke [Raad voor Rechtsbijstand]). Létezik az ADR nemzetközi névjegyzéke is.

A Holland Közvetítők Szövetségének címe:
Westblaak 140
3012 KM Rotterdam

Levelezési cím:
PO Box 21499
3001 AL Rotterdam

Telefonszám: 010 - 201 23 44
E-mail-cím: info@mediatorsfederatienl.nl

Mely területen megengedett és/vagy leggyakoribb a közvetítés igénybevétele?

A közvetítés minden esetben megengedett, leggyakrabban a polgári jogi és a közjogi ügyekben veszik igénybe. A közvetítés büntetőügyekben már évek óta lehetséges.

Vannak sajátos szabályok e téren?

A közvetítés igénybevétele teljes mértékben önkéntes. A jogszabályok nem írják elő a részt vevő felek számára közvetítési megállapodás megkötését, amely titoktartási és a felek képviseletére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó megállapodás. Az MfN közvetítésről szóló 2017. évi rendelete (Mediationreglement 2017) értelmében azonban az MfN közvetítő szolgáltatásait igénybe vevő feleknek közvetítési megállapodást kell aláírniuk.

Az MFN közvetítőinek be kell tartaniuk az MfN magatartási kódexét, és be kell tartaniuk annak közvetítésről szóló rendeletét. Bárki, akinek panasza van a közvetítő munkájával kapcsolatban, a Mediator Quality Foundation nevű szervezethez (Stichting Kwaliteit Mediators, SKM) fordulhat.

Tájékoztatás és képzés

A közvetítők nyilvántartásába való felvételhez a közvetítőknek el kell végezniük egy elismert közvetítői alapképzést, elméleti vizsgát és értékelő vizsgát kell tenniük, és erkölcsi bizonyítványt kell bemutatniuk (Verklaring Omtrent het Gedrag, VOG).

Emellett naprakészen kell tartaniuk ismereteiket azáltal, hogy háromévente eleget tesznek bizonyos követelményeknek. Konkrétabban, háromévente legalább kilenc közvetítési ügyet kell kezelniük, összesen legalább 36 órás kapcsolattartási idővel, és legalább két közvetítési ügyet kell lezárniuk, évente összesen legalább 8 órás kapcsolattartási idővel. Az általuk háromévente kezelendő kilenc közvetítési ügy közül legalább háromnak írásbeli megállapodással kell zárulnia, és legfeljebb három esetében lehetséges a két közvetítő bevonásával történő közvetítés. Ezen túlmenően a közvetítőknek háromévente 48 PE-pontot (szakmai továbbképzést) kell szerezniük. E pontok egy részét szakértői megbeszéléseken való részvétel révén kell megszerezni. A közvetítőknek háromévente szakértői értékelésen is részt kell venniük. A szakértői értékelés minőségi intézkedés, és magában foglalja annak független, pártatlan szakértői értékelését, hogy a közvetítő szolgáltatásai elérik-e a szakembertől elvárható átlagos szintet. Más szóval a holland mediátorok nyilvántartásában szereplő közvetítőkre szigorú minőségi követelmények vonatkoznak.

Milyen költségekkel jár a közvetítés?

A különböző közvetítők különböző óradíjakat számíthatnak fel. A közvetítői díjakat olyan tényezők befolyásolják, mint a tapasztalat, szakmai háttér és szakterület. Ezért a közvetítés megkezdése előtt tanácsos megkérdezni a közvetítőktől, hogy milyen óradíjjal dolgoznak, és milyen járulékos költségek merülhetnek fel. A közvetítőknek mindig részletezniük kell költségeiket. A közvetítés költsége a közvetítési folyamat időtartamától és a közvetítővel folytatott konzultáció gyakoriságától is függ. A közvetítő átlagosan óránként 150 euróba kerül (héa nélkül).

Ha Ön nem engedheti meg magának, hogy közvetítőt fizessen, költségmentességben részesülhet, ha megfelel bizonyos kritériumoknak. Ha Ön költségmentességre jogosult, csak rászorultsági alapú hozzájárulást fizet a költségekhez.

A közvetítés költségeivel kapcsolatos további információkért kattintson ide.

Van lehetőség a közvetítés eredményeként létrejött megállapodás végrehajtására?

A jogszabályok lehetővé teszik a vitában érintett felek számára annak kérelmezését, hogy a közvetítés eredményeképpen létrejövő írásbeli megállapodás végrehajtható legyen.

Kapcsolódó linkek

Holland Közvetítők Szövetsége

Közvetítési költségek

Az MfN közvetítésről szóló 2017. évi rendelete

Utolsó frissítés: 14/01/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.