Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2022 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.
Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Közvetítés az uniós tagállamokban

Észak-Írország

A bírósághoz való fordulás helyett miért ne választaná a vita közvetítés útján történő megoldását? Ez olyan alternatív vitarendezés, amelynek révén egy közvetítő segít a vitában részes feleknek megegyezésre jutni. Észak-Írországban mind a kormány, mind a gyakorló jogászok jól ismerik a közvetítés előnyeit. Észak-Írországban nincs olyan minisztérium, amely felügyelné a közvetítési szolgáltatásokat. Vannak azonban közvetítő szervezetek és tanácsadói rendszerek.

Tartalomszolgáltató:
Észak-Írország

Kihez kell fordulni?

Az Észak-ír Jogi Társaság (Law Society of Northern Ireland) alternatív vitarendezési szolgálatot működtet, amellyel a jogviták rendezése során biztosít közvetítési szolgáltatásokat. Ez a szolgáltatás nem korlátozódik a bíróság előtti vitákra, azaz a vita bármely szakaszában igénybe vehető.

A vitarendezési szolgálat solicitorok és barristerek testületén keresztül látja el feladatát, ezeket a szakembereket képzésben részesítik, és feljogosítják arra, hogy a vitában érintett felek nevében közvetítőként járjanak el.

Más önkéntes szervezetek, úgymint a Relate és a Barnardos, családjogi ügyekben nyújtanak tanácsadási és közvetítési szolgáltatásokat. A Munkajogi Hivatal (Labour Relations Agency) munkajogi vitákban működtet választottbírósági rendszert.

Mely területeken van lehetőség közvetítés igénybevételére és/vagy mely területeken a legelterjedtebb a közvetítés?

A főbb területek a polgári/kereskedelmi jogi viták és a családjogi, a munkahelyi, valamint a közösségi közvetítés.

Vannak-e külön szabályok e téren?

Észak-Írország jogrendszerében nincs bírósági közvetítőrendszer. A bíróságok azonban elnapolják az ügyeket, ha van esély arra, hogy a kérdés közvetítéssel rendezhető – Észak-ír Bírósági Szolgálat (Northern Ireland Court Service)

A vitarendezési szolgálatok szabályait és eljárását az Észak-ír Jogi Társaság állapítja meg.

Tájékoztatás és képzés

A vitarendezési szolgálatot működtető solicitorok és barristerek testületét a Jogi Társaság képzi és tanúsítja.

Milyen költségekkel jár a közvetítés?

A közvetítés díja a szolgáltatótól függ, ezt az állam nem szabályozza.

Végrehajtható-e a közvetítés eredményeként létrejött megállapodás?

A közvetítés révén elért és a felek által aláírt megállapodás a bírósághoz benyújtott kereset bíróság általi elbírálásával azonos joghatású. A megállapodás a felek közötti kötelező erejű szerződésként akkor is végrehajtható, ha bíróság előtt nem indult eljárás.

Kapcsolódó linkek

Észak-ír Jogi Társaság

Vitarendezési szolgálat

Relate

Barnardos

Munkajogi Hivatal

Utolsó frissítés: 06/03/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.