Közvetítés az uniós tagállamokban

Románia

Ahelyett, hogy a bíróságra mennénk, miért ne oldanánk meg a vitákat közvetítés útján? A közvetítés az alternatív vitarendezés (alternative dispute resolution – ADR) egyik formája, amely során egy közvetítő segíti a vitás feleket abban, hogy megállapodásra jussanak. A román kormány és a jogi szakma szem előtt tartja a közvetítés előnyeit.

Tartalomszolgáltató:
Románia

Kihez kell fordulni?

Romániában a közvetítésről szóló 192/2006. törvény által létrehozott Közvetítési Tanács (Consiliul de Mediere) felel a közvetítés felügyeletéért. A Tanács független jogi személy, amely a köz érdekében jár el, székhelye Bukarestben található.

A 192/2006. törvény lefektette a közvetítés létrehozásának jogszabályi kereteit, amelyek között a közvetítői szakma működik.

A Közvetítési Tanács tagjait a közvetítők választják, és a romániai igazságügyi minisztérium hagyja jóvá.

A Közvetítési Tanács fő feladata az alábbi területeken történő döntéshozatal:

 • a közvetítés területére vonatkozó képzési követelmények megállapítása a legjobb nemzetközi gyakorlat alapján, továbbá annak ellenőrzése, hogy a szakmabeliek ezeket betartják-e;
 • a közvetítők engedélyezése és a Közvetítők Névjegyzékének kezelése és frissítése;
 • a közvetítők képzési programjának jóváhagyása;
 • az engedélyezett közvetítők Etikai Kódexének és a fegyelmi felelősségükre vonatkozó szabályzatnak az elfogadása;
 • a Közvetítési Tanács szervezeti és működési szabályzatának elfogadása;
 • javaslattétel a közvetítésre vonatkozó jogszabályok módosítására vagy megfeleltetésére.

A Közvetítési Tanács elérhetőségei a következők:

Cím: Cuza Vodă utca, 64, 4. szektor, Bukarest

Telefon: 004 021 315 25 28; 004 021 330 25 60; 004 021 330 25 61

Fax: 004 021 330 25 28

E-mail cím: secretariat@cmediere.ro, Consiliul_de_mediere@yahoo.com

A Közvetítők Szakmai Szervezeteinek Országos Jegyzéke

A Közvetítési Tanács létrehozta a Közvetítők Szakmai Szervezeteinek Országos Jegyzékét. A Jegyzék felsorolja azokat a nem kormányzati szervezeteket, amelyek támogatják a közvetítést és képviselik a közvetítők szakmai érdekeit.

Az alábbi felsorolás a közvetítési szolgáltatásokat végző szakmai szervezeteket tartalmazza:

A közvetítők névjegyzéke

A 192/2006. törvény 12. §-a alapján az engedélyezett közvetítők a Közvetítési Tanács által vezetett és a Románia Hivatalos Közlönyének I. Részében közzétett „közvetítők névjegyzékében” kerülnek nyilvántartásba vételre.

A „közvetítők névjegyzéke” ezen kívül elérhető a Közvetítési Tanács és az igazságügyi minisztérium hivatalos honlapján.

Az engedélyezett közvetítők listája az alábbiakról tartalmaz információt:

 • a közvetítők tagsága a szakmai szervezetekben,
 • a diplomájukat kiadó felsőoktatási intézmény,
 • az általuk elvégzett közvetítői képzési program,
 • azok az idegen nyelvek, amelyeken közvetítési szolgáltatásokat nyújtanak,
 • elérhetőségi adataik.

Aki érdeklődik vitája közvetítés útján való rendezése iránt, a közvetítők névjegyzékének (listájának) a bíróságokon és az igazságügyi minisztérium honlapján történő közzétételét követő egy hónapon belül kapcsolatba léphet egy közvetítővel.

A Közvetítési Tanácsot jogszabály kötelezi a közvetítők névjegyzékének (listájának) rendszeres – legalább évente egyszer történő – aktualizálására, valamint arra, hogy a változásokat közölje a bíróságokkal, helyi önkormányzati szervekkel és az igazságügyi minisztériummal.

Mely területeken van lehetőség közvetítés igénybevételére és/vagy mely területeken a legelterjedtebb a közvetítés?

A 192/2006. törvény 2. §-a polgári, büntető és családjogi ügyekkel kapcsolatos jogvitákban, valamint a jogszabályok rendelkezései alapján más jogterületeken is megengedi, hogy a felek közvetítőhöz forduljanak. A fogyasztóvédelmi jogviták, valamint az olyan jogokkal kapcsolatos viták, amelyekről le lehet mondani, szintén eldönthetők közvetítés útján. Azonban a személyhez fűződő jogokkal és az olyan jogokkal kapcsolatos ügyek, amelyekről nem lehet lemondani, nem képezhetik közvetítés tárgyát.

Vannak-e külön szabályok e téren?

A közvetítés igénybevétele önkéntes alapon történik. A felek nem kötelesek a közvetítési szolgáltatások igénybevételére, és bármely szakaszban megszüntethetik a közvetítési eljárást. Más szóval a felek bármikor szabadon választhatnak más vitarendezési módot, vagyis bírósági vagy választottbírósági eljárást. Az érdekelt felek a bírósághoz fordulást megelőzően és a bírósági eljárás során is kapcsolatba léphetnek közvetítővel.

Azonban a közvetítésre vonatkozó több nemzeti jogszabály kötelezi a bírókat, hogy bizonyos esetekben tájékoztassák a feleket a közvetítés választásának lehetőségéről és annak előnyeiről. Más esetekben azoknak a feleknek, akik a közvetítést vagy más alternatív vitarendezési eljárást választják, pénzügyi ösztönzést kínálnak.

2007. február 17-én a Közvetítési Tanács jóváhagyta a közvetítők Etikai Kódexét. A Kódex a közvetítők névjegyzékében szereplő összes közvetítőre nézve kötelező.

Tájékoztatás és képzés

A Romániában végzett közvetítéssel kapcsolatban a legfőbb információforrás a Közvetítési Tanács honlapja.

Közvetítői képzést csak a magánszféra nyújt, azonban a Közvetítési Tanács felel a képzési programok szolgáltatóinak engedélyezéséért, annak biztosítása érdekében, hogy az összes tanfolyam azonos színvonalú képzést nyújtson.

A Közvetítési Tanács hivatalos honlapján a képzési programok szolgáltatóinak listája is megtalálható.

A tanfolyamok rendszeres időközönként indulnak. Jelenleg egy olyan képzési program működik, amely a közvetítők bevezető képzésének tekinthető (80 órás képzés). A program meghatározza a tanulmányi célokat, a program végére elsajátítandó készségeket, és az értékelés módját. A Közvetítési Tanács által engedélyezett 8 szolgáltató felel a segédanyagok és a feladatok kialakításáért, a nemzeti képzési program által meghatározott kereteken belül.

Milyen költségekkel jár a közvetítés?

A közvetítés nem ingyenes; a díj mértéke a magán közvetítő és a felek közötti megállapodás tárgyát képezi.

A helyi vagy az országos hatóságok jelenleg nem biztosítanak jogi vagy pénzügyi támogatást a közvetítői szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban.

Végrehajtható-e a közvetítés eredményeként létrejött megállapodás?

A 2008/52/EK irányelv lehetővé teszi a közvetítés eredményeként létrejött írásbeli megállapodás végrehajthatóvá nyilvánításának kérelmezését. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, hogy az ilyen kérelmekkel mely bíróságokhoz vagy egyéb hatóságokhoz lehet fordulni.

Románia még nem tett eleget e tájékoztatási kötelezettségének.

Utolsó frissítés: 10/06/2013

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.