Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Közvetítés az uniós tagállamokban

Skócia

Ahelyett, hogy bírósághoz fordulnánk, jogvitánkat próbáljuk meg inkább közvetítés útján megoldani. Ez egyfajta alternatív vitarendezési (AVR) módszer, ahol a közvetítő abban segít, hogy a felek megegyezésre jussanak. Skóciában mind a kormányzat, mind pedig a gyakorló jogászok jól ismerik a közvetítés lehetséges előnyeit. Az Egyesült Királyságon belül a közvetítés a Skócia joghatósága alá tartozó területen egyedi szervezettel rendelkezik és külön rendelkezések szabályozzák.

Tartalomszolgáltató:
Skócia
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Kihez kell fordulni?

Skóciában a közvetítéssel kapcsolatos szakpolitikáért a skót kormány Alkotmányügyi, Jogi és Bírósági Igazgatóságának Jogrendszerügyi Osztálya (Legal System Division, Constitution, Law and Courts Directorate) felel.

A közvetítéssel kapcsolatos fontosabb címek a következők:

 • Skót Közvetítési Hálózat (Scottish Mediation Network), 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP
 • SACRO (Közösségek megőrzése a jogsértések csökkentése révén – Safeguarding Communities Reducing Offending), 29 Albany Street, Edinburgh EH1 3QN
 • Skót Közösségi Közvetítési Hálózat (Scottish Community Mediation Network) 21 Abercromby Place, Edinburgh EH3 6QE. Relationships Scotland, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP
 • Skóciai Kapcsolatok (Relationships Scotland), 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP

Mely területeken lehetséges és/vagy a leggyakoribb a közvetítés igénybevétele?

Közvetítés minden jogterületen igénybe vehető. A közvetítést leggyakrabban családjogi és szomszédjogi vitákban veszik igénybe. Kereskedelmi és üzleti vitákat is egyre nagyobb számban próbálnak közvetítés útján megoldani. Közvetítést kell lehetővé tenni a kiegészítő oktatási támogatási igényekkel (additional support needs) kapcsolatos vitákban, továbbá rendelkezésre kell bocsátani a békéltetés lehetőségét a fogyatékkal élőket érintő megkülönböztetések miatti panaszok (disability discrimination claims) esetében.

Vannak-e speciális szabályok e téren?

Az egyre elterjedtebb közvetítői szakma Skóciában nem tartozik kötelező jogi szabályozás alá. A közvetítés igénybevétele egyúttal semmilyen bírósági eljárás megindításának nem feltétele. A közvetítés igénybevétele teljes mértékben önkéntes.

Ugyanakkor Skóciában a közvetítésre magatartási kódex vonatkozik. A kódex figyelembe veszi az egyes területek, így például a családjog, az orvostudomány vagy építőipar szakmai eltéréseit. A skót kormány támogatja a Skót Közvetítői Hálózat (Scottish Mediation Network – SMN) és a Skót Közvetítési Nyilvántartás (Scottish Mediation Register – SMR) munkáját és fejlesztését. Skóciában az SMN minden tagja köteles a közvetítésre vonatkozó magatartási kódexet betartani. Az SMR nyilvántartásban szereplő közvetítők és közvetítői szolgáltatások feltehetően magasabb színvonalat is képviselnek. Mindkét fenti kezdeményezés honlapja díjmentes és könnyen használható, a közvetítőknek pedig be kell tartaniuk a kódexet, amennyiben meg kívánnak jelenni a honlapokon.

Hogyan kaphat tájékoztatást a közvetítésről?

A közvetítésről a Skót Közvetítői Hálózat (SMN) honlapján kaphat információt, a Skót Közvetítési Nyilvántartás (SMR) pedig arra nézve ad tájékoztatást, hogy hogyan találhat közvetítőt Skóciában. Mindkét honlap elérhető a nyilvánosság számára, és valamennyi információhoz ingyenes hozzáférést biztosít.

A Skót Közvetítési Nyilvántartás a közvetítők és közvetítői szolgáltatások független nyilvántartása. Ez a honlap a különféle közvetítéssel foglalkozó személyekre vonatkozó információkhoz biztosít ingyenes hozzáférést. A honlapot a Skót Közvetítői Hálózat (SMN) tartja fenn.

A honlapon szereplő adatokat a közvetítők legalább évente egyszer frissítik.

A Skót Közvetítési Nyilvántartás a felhasználók számára az általuk kiválasztott közvetítő szakmai hozzáértését kívánja biztosítani, annak tanúsításával, hogy az adott közvetítő eleget tesz a minimumkövetelményeknek. Ezeket a követelményeket független Követelményügyi Testület (Standards Board) határozza meg. Azok a közvetítők, akik szerepelnek az SMR-ben, használhatják a „Skót Közvetítési Nyilvántartásban szereplő közvetítő” megnevezést, valamint nevük mellett feltüntethetik az SMR logót.

Amennyiben szabályozó szervezet tanúsítja, hogy egy közvetítő teljesítette a szervezet kiegészítő ágazati követelményeit, a nyilvántartásban a közvetítő adatai mellett e szervezet „jelképe” is feltüntethető.

Tájékoztatás és képzés

Az SMN hálózat honlapján 2004 óta „közvetítői térképet” is feltüntet. Az információk megjelenítését több ízben is fejlesztették – ezt a tevékenységet a skót kormány finanszírozta. A honlap elérhetőségét számos tájékoztató füzetben és internetes hivatkozások útján is feltüntetik. Jelenleg a Skót Közvetítési Nyilvántartás feladata egységes keresési pontot biztosítani a képzett közvetítők kiválasztásához.

Az SMN iroda telefonos megkereséseket is fogad, amelyeket a megfelelő közvetítői szolgálathoz irányítanak.

Az SMR feltünteti a közvetítőik képzettségét, hogy a feleknek a közvetítő kiválasztásához több információ álljon rendelkezésre.

Skóciában a közvetítés különböző területein képzési programok is vannak. Valamennyi képzési program időtartama legalább 30 óra, és a következőkre kell kiterjednie:

 • a közvetítés elvei és gyakorlata
 • a közvetítési eljárás szakaszai
 • etika és értékek a közvetítésben
 • a viták jogi vonatkozásai (ha vannak)
 • a közvetítés során hasznos kommunikációs ismeretek
 • tárgyalási ismeretek és alkalmazásuk
 • a konfliktusok hatásai és kezelésük módja
 • az eljárások különbözősége.

Milyen költségekkel jár a közvetítés?

A közvetítés költsége közvetítőnként változik, és nem tartozik állami szabályozás alá.

Magánszemélyek részére a közvetítés általában díjmentes, ha a vita gyermekeket, szomszédok közötti vagy közösségi konfliktusokat érint, illetve ha kiegészítő oktatási támogatási igényekre vagy fogyatékkal élőket érintő megkülönböztetések miatti békéltetésre vonatkozik.

A magánközvetítők díjazása napi 200 GBP és 2000 GBP közötti.

Végrehajtható-e a közvetítés eredményeként létrejött megállapodás?

A 2008/52/EK irányelv lehetővé teszi a vitában érintett felek számára annak kérelmezését, hogy a közvetítés eredményeképpen létrejövő írásbeli megállapodás végrehajtható legyen. A tagállamok tájékoztatják erről a bíróságokat és az ilyen kérelmek átvételére jogosult egyéb hatóságokat.

Kapcsolódó linkek

Skót Közvetítői Hálózat, Skót Közvetítési Nyilvántartás, követelmények, A Skót Közvetítési Nyilvántartásban szereplő közvetítő, szabályozó szervezet

Utolsó frissítés: 11/10/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.