Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata szlovák nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Közvetítés az uniós tagállamokban

Szlovákia

Bírósághoz fordulás helyett miért nem próbálják meg a jogvitát közvetítés révén megoldani? Olyan alternatív vitarendezési (AVR) intézkedésről van szó, amelynek során közvetítő segít a jogvitában résztvevőknek abban, hogy megállapodásra jussanak. A szlovák kormány és jogászok tisztában vannak a közvetítés előnyeivel.

Tartalomszolgáltató:
Szlovákia
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Kihez kell fordulni?

A Szlovák Igazságügyi Minisztérium honlapján van egy közvetítésnek szentelt rész, amely csak szlovák nyelven érhető el.

Mely területeken van lehetőség közvetítés igénybevételére és/vagy mely területeken a legelterjedtebb a közvetítés?

A közvetítési mechanizmusokat a közvetítésről szóló 420/2004 törvény tartalmazza, amely az alábbiakról szóló törvényeket egészíti ki:

  • a közvetítés végrehajtása,
  • a közvetítés alapelvei, valamint
  • a közvetítés szervezése és hatásai.

Ez a törvény a polgári jogi, a családjogi, a kereskedelmi kötelmi jogi, valamint a munkajogi jogviszonyokra vonatkozik.

A közvetítés olyan bíróságon kívüli eljárás, amely keretében a közvetítő valamely szerződéses vagy egyéb jogviszonyban felmerülő konfliktus rendezését kísérli meg. Az eljárás során a vitában álló két vagy több fél a közvetítő segítségével tárgyalásokat folytat a vitás kérdés megoldása érdekében.

A 99/1963 törvény (Polgári Eljárási Törvénykönyv) 99. cikk (1) bekezdésének harmadik, módosított mondata értelmében: „Egyedi mérlegelés alapján az első meghallgatás előtt, továbbá az eljárás folyamán a bíróság felkérheti a feleket, hogy vegyenek részt egy, a Közvetítői Névjegyzékben szereplő közvetítővel rendezett nem hivatalos találkozón a vitás kérdés közvetítői eljárás útján való rendezése érdekében.”

Tájékoztatás és képzés

A Szlovák Igazságügyi Minisztérium honlapjának közvetítésrőlszóló része szlovák nyelven bocsát rendelkezésre a témában információkat. További információk az Európai Igazságügyi Hálózat honlapján olvashatók.

Milyen költségekkel jár a közvetítés?

A közvetítés térítés ellenében nyújtott szolgáltatás. A közvetítő számára fizetett térítés egyedileg kerül megállapításra és általában óradíjon vagy átalánydíjon alapul. A közvetítés üzleti céllal végzett tevékenység és nincsenek előre meghatározott költségei.

Végrehajtható-e a közvetítés eredményeképpen létrejött megállapodás?

A 2008/52/EK irányelv lehetővé teszi a vitában érintett felek számára, hogy kérjék a közvetítés eredményeképpen létrejött írásbeli megállapodásuk végrehajthatóvá nyilvánítását. A tagállamok erről tájékoztatják a bíróságokat és egyéb olyan hatóságokat, amelyekhez hatáskörük alapján beérkezhetnek ilyen kérelmek.

A közvetítés Szlovákiában nem hivatalos, önkéntes és bizalmas folyamat a konfliktusok bíróságon kívüli, közvetítő segítségével történő megoldására. A közvetítés célja, hogy mindkét fél számára elfogadható megállapodás szülessen.

A közvetítési folyamatból származó megállapodásnak írott formában kell rendelkezésre állnia. Elsősorban a megállapodásban érintett felekre vonatkozik és rájuk nézve kötelező erejű. A megállapodás alapján a jogosult fél kérheti a határozat bírósági végrehajtását, feltéve, hogy a megállapodás

  • közjegyzői okirat formájában jött létre;
  • egy választottbírói testület bíróságon létrejött egyezségként jóváhagyja.

Ha a közvetítés során nem születik megállapodás, az ügy bíróság elé vihető.

Kapcsolódó linkek

Szlovák Igazságügyi Minisztérium

Utolsó frissítés: 18/05/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.