Közvetítés az uniós tagállamokban

Szlovákia

Bírósághoz fordulás helyett miért nem próbálják meg a jogvitát közvetítés révén megoldani? Olyan alternatív vitarendezési (AVR) intézkedésről van szó, amelynek során közvetítő segít a jogvitában résztvevőknek abban, hogy megállapodásra jussanak. A szlovák kormány és jogászok tisztában vannak a közvetítés előnyeivel.

Tartalomszolgáltató:
Szlovákia

Kihez kell fordulni?

A Szlovák Igazságügyi Minisztérium honlapján van egy közvetítésnek szentelt rész, amely csak szlovák nyelven érhető el.

Mely területeken van lehetőség közvetítés igénybevételére és/vagy mely területeken a legelterjedtebb a közvetítés?

A közvetítési mechanizmusokat a közvetítésről szóló 420/2004 törvény tartalmazza, amely az alábbiakról szóló törvényeket egészíti ki:

  • a közvetítés végrehajtása,
  • a közvetítés alapelvei, valamint
  • a közvetítés szervezése és hatásai.

Ez a törvény a polgári jogi, a családjogi, a kereskedelmi kötelmi jogi, valamint a munkajogi jogviszonyokra vonatkozik.

A közvetítés olyan bíróságon kívüli eljárás, amely keretében a közvetítő valamely szerződéses vagy egyéb jogviszonyban felmerülő konfliktus rendezését kísérli meg. Az eljárás során a vitában álló két vagy több fél a közvetítő segítségével tárgyalásokat folytat a vitás kérdés megoldása érdekében.

A 99/1963 törvény (Polgári Eljárási Törvénykönyv) 99. cikk (1) bekezdésének harmadik, módosított mondata értelmében: „Egyedi mérlegelés alapján az első meghallgatás előtt, továbbá az eljárás folyamán a bíróság felkérheti a feleket, hogy vegyenek részt egy, a Közvetítői Névjegyzékben szereplő közvetítővel rendezett nem hivatalos találkozón a vitás kérdés közvetítői eljárás útján való rendezése érdekében.”

Tájékoztatás és képzés

A Szlovák Igazságügyi Minisztérium honlapjának közvetítésrőlszóló része szlovák nyelven bocsát rendelkezésre a témában információkat. További információk az Európai Igazságügyi Hálózat honlapján olvashatók.

Milyen költségekkel jár a közvetítés?

A közvetítés térítés ellenében nyújtott szolgáltatás. A közvetítő számára fizetett térítés egyedileg kerül megállapításra és általában óradíjon vagy átalánydíjon alapul. A közvetítés üzleti céllal végzett tevékenység és nincsenek előre meghatározott költségei.

Végrehajtható-e a közvetítés eredményeképpen létrejött megállapodás?

A 2008/52/EK irányelv lehetővé teszi a vitában érintett felek számára, hogy kérjék a közvetítés eredményeképpen létrejött írásbeli megállapodásuk végrehajthatóvá nyilvánítását. A tagállamok erről tájékoztatják a bíróságokat és egyéb olyan hatóságokat, amelyekhez hatáskörük alapján beérkezhetnek ilyen kérelmek.

A közvetítés Szlovákiában nem hivatalos, önkéntes és bizalmas folyamat a konfliktusok bíróságon kívüli, közvetítő segítségével történő megoldására. A közvetítés célja, hogy mindkét fél számára elfogadható megállapodás szülessen.

A közvetítési folyamatból származó megállapodásnak írott formában kell rendelkezésre állnia. Elsősorban a megállapodásban érintett felekre vonatkozik és rájuk nézve kötelező erejű. A megállapodás alapján a jogosult fél kérheti a határozat bírósági végrehajtását, feltéve, hogy a megállapodás

  • közjegyzői okirat formájában jött létre;
  • egy választottbírói testület bíróságon létrejött egyezségként jóváhagyja.

Ha a közvetítés során nem születik megállapodás, az ügy bíróság elé vihető.

Kapcsolódó linkek

Szlovák Igazságügyi Minisztérium

Utolsó frissítés: 18/05/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.