Közvetítés az uniós tagállamokban

Szlovákia

A bírósági eljárás helyett miért ne próbálná meg vitáját közvetítés útján rendezni? A közvetítés az alternatív vitarendezés egyik formája, amelynek során közvetítő segít a feleknek abban, hogy megállapodásra jussanak. Szlovákiában mind a kormányzat, mind a jogi szakemberek tisztában vannak a közvetítés előnyeivel.

Tartalomszolgáltató:
Szlovákia

Kihez fordulhatok?

szlovák Igazságügyi Minisztérium weboldala tartalmaz egy közvetítésről szóló részt, amely csak szlovák nyelven érhető el.

Mely területeken van lehetőség közvetítés igénybevételére, és/vagy mely területeken a legelterjedtebb a közvetítés?

A közvetítési mechanizmusokat a közvetítésről szóló, több törvényt módosító, módosított 420/2004. sz. törvény ismerteti, amely a következőket rögzíti:

  • a közvetítői eljárás menetét;
  • a közvetítés alapelveit; és
  • a közvetítés megszervezését és joghatásait.

Ez a törvény a polgári jogi, a családjogi, a kereskedelmi szerződésekkel kapcsolatos és a munkajogi jogvitákra vonatkozik.

A közvetítés olyan peren kívüli eljárás, amelynek során az érintett felek közvetítő segítségét veszik igénybe a szerződéses vagy egyéb jogviszonyukból eredő vita rendezése érdekében. Az eljárás során a jogvitában érintett két vagy több fél a közvetítő segítségével egyezséget köt.

§ A polgári eljárásról szóló módosított 160/2015. sz. törvény 170. szakaszának (2) bekezdése a következőket rögzíti: „Ha az adott esetben lehetséges és helyénvaló, a bíróság megkísérli a jogvita békés úton történő rendezését, illetve javasolja a feleknek, hogy közvetítés segítségével próbálják meg békés úton rendezni a jogvitát”.

Tájékoztatás és képzés

A szlovák Igazságügyi Minisztérium weboldalán a közvetítésről szóló rész szlovák nyelven nyújt tájékoztatást a közvetítésről. További információért kérjük, látogasson el az Európai Igazságügyi Hálózat weboldalára.

Milyen költségekkel jár a közvetítés?

A közvetítésért fizetni kell. A közvetítő díjazása egyéni, és általában óradíj alapján vagy átalánydíjként kerül meghatározásra. A közvetítés üzleti tevékenységnek minősül, és nincsenek fix költségei.

Végrehajtható-e a közvetítés eredményeként létrejött megállapodás?

2008/52/EK irányelv a közvetítés eredményeként létrejött írásbeli megállapodásban szereplő felek számára lehetővé teszi, hogy kérelmezzék a megállapodás tartalmának végrehajthatóvá nyilvánításátA tagállamok erről tájékoztatják a bíróságokat és az említett kérelmek fogadására illetékes egyéb hatóságokat.

A közvetítés a jogviták bíróságon kívüli, közvetítő segítségével történő rendezésére irányuló informális, önkéntes alapú és bizalmas eljárás. A közvetítés célja, hogy annak eredményeként mindkét fél számára elfogadható megállapodás jöjjön létre.

A közvetítői eljárás eredményeként létrejött megállapodást írásba kell foglalni. A megállapodás elsősorban az abban szereplő felekre vonatkozik, és rájuk nézve kötelező. A megállapodás alapján a jogosult kérelmezheti a határozat bírósági végrehajtását, illetve lefoglalást kérelmezhet, amennyiben:

  • a megállapodás közjegyzői okirat formájában jött létre;
  • bíróság vagy választottbíróság egyezségként jóváhagyta a megállapodást.

Ha a közvetítői eljárás során nem jön létre megállapodás, az ügy bíróság előtt folytatható.

Kapcsolódó linkek

A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma

Utolsó frissítés: 19/05/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.