Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: svéd.
Swipe to change

Közvetítés az uniós tagállamokban

Svédország

Polgári jogi jogvita esetén ahelyett, hogy bírósághoz fordulna, választhatja a vita közvetítés útján történő megoldását is. Ez egyfajta alternatív vitarendezés, ahol a közvetítő abban segít, hogy a felek megegyezésre jussanak. Svédországban mind a kormányzat, mind pedig a gyakorló jogászok jól ismerik a közvetítés előnyeit. A közvetítést büntetőjogi ügyek esetében is alkalmazzák, de az nem képezi a büntetés részét és nem helyettesítheti a büntetőeljárást. A bűncselekmények kapcsán alkalmazott közvetítés célja, hogy az elkövető jobban érzékelje, milyen következményekkel járt az általa elkövetett bűncselekmény, az áldozat pedig lehetőséget kapjon a vele történtek feldolgozására.

Tartalomszolgáltató:
Svédország

Közvetítés polgári jogi ügyekben

Kihez kell fordulni?

Svédországban a közvetítői szakma szabályozására nincs központi szervezet. A közvetítéssel kapcsolatban a Svéd Nemzeti Bíróságigazgatási Szervezettől (Domstolverket) kérhető tájékoztatás. A Bíróságigazgatási Szervezet összeállította azon személyek jegyzékét, akik valamely bíróságon nyilatkozatot tettek arról, hogy hajlandóak közvetítőként fellépni – a jegyzék ugyancsak a https://www.domstol.se weboldalon található.

Kereskedelmi ügyekben a Stockholmi Kereskedelmi Kamara és a Nyugat-svédországi Kereskedelmi és Iparkamara tevékenykedik a közvetítés területén.

Mely területeken van lehetőség közvetítés igénybevételére és mely területeken a legelterjedtebb a közvetítés?

Számos területen nyílik lehetőség közvetítésre, de alkalmazása polgári jogi ügyekben a legelterjedtebb.

Közvetítő igénybevételére a bírósági eljárás keretében van lehetőség.

Vannak-e külön szabályok e téren?

A közvetítés igénybevétele teljes mértékben önkéntes. Nincsenek különleges szabályok, nincs például a közvetítőkre vonatkozó magatartási kódex.

Tájékoztatás és képzés

A közvetítőképzésre vonatkozóan nem áll rendelkezésre különleges tájékoztatás, és nincs országos képzési intézmény sem a közvetítők számára.

Milyen költségekkel jár a közvetítés?

A közvetítés nem ingyenes; a díjazást a magánközvetítő és a felek közötti megállapodás szabályozza. A költségeket a felek egyenlő mértékben viselik.

Közvetítés büntetőjogi ügyekben

Kihez kell fordulni?

2008. január 1. óta Svédország minden hatósága köteles felajánlani a közvetítés lehetőségét, ha a bűncselekményt 21 év alatti személy követte el. Mind a helyi hatóságok, mind pedig a rendőrség kezdeményezheti a kérdés felvetését, hogy érdekelt-e a törvénysértő a közvetítésben való részvételben.

Mely területeken van lehetőség közvetítés igénybevételére és mely területeken a legelterjedtebb a közvetítés?

Közvetítésre az elkövető életkorától függetlenül lehetőség van. A közvetítés a büntetőeljárás bármely szakaszában igénybe vehető. A közvetítésről szóló törvény tehát nem tartalmaz az életkorra vonatkozó felső korlátot, 2008. január 1. óta azonban Svédország minden hatóságának fel kell ajánlania a közvetítés lehetőségét, ha a bűncselekményt 21 év alatti személy követte el.

Vannak-e külön szabályok e téren?

A közvetítés nem a büntetés/szankció része. A közvetítés feltételei a következők:

  • Igénybevétele mindkét fél számára önkéntes.
  • A bűncselekményt bejelentették a rendőrségen és az elkövető elismerte részességét.
  • A körülményekre tekintettel a közvetítés megfelelőnek minősül.

Tájékoztatás és képzés

A törvény értelmében a közvetítőként kiválasztott személynek kompetensnek és becsületesnek kell lennie. A közvetítőnek emellett pártatlannak kell lennie.

A közvetítésről további információt a helyi hatóságoktól vagy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácstól (Brottsförebyggande rådet) kaphat.

Milyen költségekkel jár a közvetítés?

A közvetítés mind az áldozat, mind az elkövető számára ingyenes.

Utolsó frissítés: 09/11/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.