Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Tarpininkavimas ES šalyse

Belgija

Kam kreiptis į teismą, jei ginčus gali padėti išspręsti tarpininkas? Tai yra alternatyvi ginčų sprendimo priemonė – tarpininkas padeda ginčo šalims susitarti. Ir Belgijos vyriausybė, ir teisininkai suvokia tarpininkavimo pranašumus.

Turinį pateikė
Belgija

Į ką kreiptis?

Federacinė tarpininkavimo komisija

Federacinė komisija pati visai netarpininkauja, bet nustato taisykles šios profesijos atstovams ir atnaujina patvirtintų tarpininkų sąrašą.

Komisijos sekretoriate informacija teikiama olandų ir prancūzų kalbomis. Jai galima rašyti e. paštu ir šiuo pašto adresu:

SPF Justice
Commission fédérale de médiation
Rue de la Loi, 34
1000 Bruxelles
Tel. (+32) 2 224 99 01
Faksas (+32) 2 224 99 07

Federacinė tarpininkavimo komisija, patvirtindama tarpininkus, užtikrina tarpininkavimo kokybę ir plėtimą.

Tarpininkų sąrašas pateikiamas olandų ir prancūzų kalbomis.

Kokiose srityse galima tarpininkauti ir (arba) dažniausiai tarpininkaujama?

Tarpininkauti galima šiose srityse:

 • civilinės teisės (įskaitant šeimos bylas),
 • komercinės teisės,
 • darbo teisės,
 • taip pat galima tarpininkauti baudžiamosios teisės ir žalos atlyginimo klausimais, bet šios sritys nepriskiriamos Federacinės tarpininkavimo komisijos kompetencijai.

Dažniausiai tarpininkaujama civilinės teisės, konkrečiau – šeimos bylų, srityje.

Kokių taisyklių reikia laikytis?

Tarpininkavimą šalys pasirenka savo noru; nepasiekus susitarimo sankcijos netaikomos.

Pagal naujausias šeimos teisės nuostatas teisėjas privalo šalims pranešti apie tarpininkavimą ir galimybes jį taikyti.

Yra priimtas tarpininkų elgesio kodeksas, jis pateikiamas olandų ir prancūzų kalbomis.

Informacija ir mokymas

Daug informacijos įvairiais tarpininkavimo klausimais (tarpininkavimo eiga, išlaidos, adresai ir kt.) pateikiama interneto svetainėje olandų ir prancūzų kalbomis.

Specialistų skiltis

Šioje interneto svetainės dalyje pateikiama informacija apie tarpininkų patvirtinimo kriterijus ir mokymo sąlygas.

Federacinė tarpininkavimo komisija nustatė tarpininkų mokymo taisykles, bet patį mokymą vykdo privataus sektoriaus atstovai.

Programą sudaro bendras 60 valandų kursas: ne mažiau kaip 25 valandos skiriamos teoriniam mokymui ir ne mažiau kaip 25 valandos – praktiniam mokymui.

 • Į bendrą kursą įtraukti bendrieji tarpininkavimo principai (etika ir (arba) filosofija), įvairių alternatyvaus ginčų sprendimo priemonių tyrimas, taikytina teisė, sociologiniai bei psichologiniai aspektai ir tarpininkavimo procesas.
 • Per pratybas mokomasi pagal programos medžiagą; vaidybiniais žaidimais ugdomas gebėjimas derėtis ir bendrauti.

Be šio bendro kurso, vykdomos atskiros kiekvienos rūšies tarpininkavimo programos (ne mažiau kaip 30 valandų, teorinio ir praktinio mokymo laikas laisvai paskirstomas).

Vykdomos atskiros tarpininkavimo šeimos, civilinėje, komercinėje ir socialinėje srityse programos.

Patvirtinimo kriterijai

 • Tarpininkų patvirtinimo kriterijai;
 • nurodymai dėl dokumentų pateikimo tarpininkui siekiant gauti patvirtinimą pagal 2005 m. vasario 21 d. įstatymą;
 • prašymo pripažinti tarpininku registracija (Word).

Mokymo ir (arba) tęstinio mokymo kriterijai

Pagrindinis mokymas

 • 2007 m. vasario 1 d. Sprendimas, kuriuo nustatomos mokymo centrų ir patvirtintų tarpininkų mokymo sąlygos ir patvirtinimo tvarka (PDF);
 • Federacinės tarpininkavimo komisijos patvirtintos tarpininkų mokymo institucijos.

Tęstinis mokymas

 • 2008 m. gruodžio 18 d. Sprendimas, kuriuo nustatomos patvirtintų tarpininkų tęstinio mokymo prievolės ir šios srities programų tvirtinimo kriterijai.

Gero elgesio kodeksas

 • Patvirtinto tarpininko gero elgesio kodeksas (Word).

Skundų tvarkymas

 • Sprendimas dėl patvirtinimo panaikinimo tvarkos, sankcijų pagal Gero elgesio kodeksą nustatymo ir šių sankcijų taikymo tvarkos.

Kiek kainuoja tarpininkavimas?

Tarpininkavimas yra mokamas. Dėl tarpininko užmokesčio tariasi privatus tarpininkas ir šalys. Teisės aktais užmokestis nereglamentuojamas. Paprastai kiekviena šalis moka po pusę užmokesčio.

Šalis gali gauti pagalbą tarpininko užmokesčiui sumokėti, jeigu šalies pajamos nedidelės ir jeigu tarpininkas yra patvirtintas.

Ar įmanoma užtikrinti, kad būtų vykdomas po tarpininkavimo priimtas susitarimas?

Pagal Europos Sąjungos direktyvą 2008/52/EB turi būti suteikiama galimybė prašyti, kad po tarpininkavimo priimtas rašytinis susitarimas būtų vykdomas privalomai. Valstybės narės praneša, kokie teismai ar kitos valdžios institucijos atsakingi už tokių prašymų priėmimą. Belgija šios informacijos dar nepranešė.

Tačiau pagal Teismų kodekso 1733 ir 1736 straipsnius galima prašyti, kad po tarpininkavimo priimtą susitarimą patvirtintų teisėjas, paskelbdamas šį susitarimą autentišku ir vykdytinu. Tuomet susitarimas įforminamas kaip teismo sprendimas.

Alternatyva teisėjo patvirtinimui egzistuoja. Galima prašyti, kad po tarpininkavimo priimtą susitarimą notariniu aktu įtvirtintų notaras. Taip susitarimas taip pat tampa autentiškas ir vykdytinas nesikreipiant į teisėją. Šį variantą galima rinktis tik tuomet, jeigu visos šalys dėl to sutaria.

Susijusios nuorodos

Federacinė viešoji teisingumo tarnyba

Federacinė tarpininkavimo komisija

Paskutinis naujinimas: 06/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.