Tarpininkavimas ES šalyse

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

Į ką kreiptis?

Jei reikia informacijos apie tarpininkavimą Kipre, kreipkitės į Teisingumo ir viešosios tvarkos ministeriją (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos), Kipro advokatų asociaciją (Pankýprios Dikigorikós Sýllogos), Kipro prekybos ir pramonės rūmus (Kypriako Emporikó kai Viomichanikó Epimelitírio) arba Kipro mokslo ir technikos rūmus (Epistimonikó Technikó Epimelitírio Kýprou).

Kokiose srityse galima tarpininkauti ir (arba) dažniausiai tarpininkaujama?

Tarpininkauti galima sprendžiant bet kokį tarptautinį arba nacionalinį civilinį ginčą, taip pat komercinį ginčą, jei su tuo sutinka ginčo šalys. Įstatymas netaikomas šeimos arba darbo ginčams, kurie nepriskiriami tarptautiniams ginčams.

Ar reikia laikytis konkrečių taisyklių?

Pagal 2012 m. Įstatymą dėl tam tikrų tarpininkavimo civiliniuose ginčuose aspektų (Įstatymas Nr. 159(I)/2012) šalys skiria tarpininką bendru susitarimu. Tai neoficiali procedūra. Pasikonsultavusios su tarpininku, šalys susitaria dėl procedūros, kurios turi būti laikomasi, jos trukmės, prievolės užtikrinti procedūros konfidencialumą, tarpininko atlygio ir mokėjimo sąlygų, taip pat dėl visų kitų klausimų, kurie, jų manymu, yra būtini.

Kiek kainuoja tarpininkavimas?

Pagal įstatymą, prieš inicijuojant tarpininkavimo procedūrą, šalys, pasikonsultavusios su tarpininku, susitaria dėl įvairių jos aspektų, taip pat dėl tarpininko atlygio nustatymo ir mokėjimo sąlygų bei visų kitų procedūros išlaidų. Taigi, nustatytos tarpininkavimo kainos nėra. Ji daugiausia priklauso nuo bylos sudėtingumo.

Ar įmanoma užtikrinti, kad būtų vykdomas po tarpininkavimo priimtas susitarimas?

Jeigu šalys sudaro taikos sutartį, ją raštu sudaro tarpininkas, o abi šalys kartu arba viena iš šalių su aiškiu kitos šalies sutikimu gali pateikti teismui prašymą vykdyti taikos sutartį. Tokiu atveju ji turėtų būti vykdoma taip pat, kaip ir teismo sprendimas.

Paskutinis naujinimas: 11/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.