Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (maltiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Tarpininkavimas ES šalyse

Malta

Kam kreiptis į teismą, jei ginčus gali padėti išspręsti tarpininkas? Tai yra alternatyvi ginčų sprendimo priemonė – tarpininkas padeda ginčo šalims susitarti. Ir Maltos vyriausybė, ir teisininkai puikiai suvokia tarpininkavimo pranašumus.

Turinį pateikė
Malta

Į ką kreiptis?

Už tarpininkavimą Maltoje atsakinga vyriausybės įstaiga – Maltos tarpininkavimo centras, įsteigtas pagal 2004 m. tarpininkavimo įstatymo 474 skyrių. Tarpininkavimo centras – tai forumas, į kurį ginčo šalys gali kreiptis ar būti nukreiptos, kad padedant tarpininkui išspręstų ginčą.

Į Maltos tarpininkavimo centrą galima kreiptis per jo sekretorių (Registrar at Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100).

Taip pat galima skambinti tel. +35621251110 arba rašyti el. pašto adresu mediation.mjha@gov.mt.

Centre šalims pateikiamas centro tinkamai akredituotų tarpininkų sąrašas ir paprašoma iš šio sąrašo pasirinkti abiems šalims priimtiną tarpininką.

Kokiose srityse galima tarpininkauti ir (arba) dažniausiai tarpininkaujama?

Tarpininkauti galima ginčuose, susijusiuose su civiline, šeimos, socialine, komercine ir pramonės teise.

Ar reikia laikytis konkrečių taisyklių?

Tarpininkavimas – tai savanoriškas procesas. Tačiau bet kurio proceso šalys gali bendrai prašyti teismo sustabdyti bylą, kol jos mėgins išspręsti savo ginčą padedant tarpininkui. Be to, teismas gali savo iniciatyva sustabdyti bylą tarpininkavimo proceso laikui ir nurodyti šalims pamėginti išspręsti ginčą per tarpininką. Tačiau reikėtų pažymėti, kad tarpininkavimas šeimos bylose yra privalomas, visų pirma bylose dėl separacijos, bendravimo su vaikais, vaikų priežiūros ir globos bei vaikų ir (arba) sutuoktinių išlaikymo.

Maltos tarpininkavimo centras turi elgesio kodeksą, kurio tarpininkai privalo laikytis tarpininkavimo proceso metu.

Kodekse yra numatytos būtinos priemonės. Pavyzdžiui, numatyta, kad centro valdyba turi teisę taikyti drausmines priemones tarpininkui, jei jo elgesys neatitinka elgesio, kurio reikalaujama pagal kodekso principus, o jeigu nustatoma, kad tarpininkas pažeidė bet kurią kodekso nuostatą ar elgėsi netinkamai, jis išbraukiamas iš tarpininkų sąrašų tokiam laikui, kokiam valdyba mano esant tinkama.

Informacija ir mokymas

Maltos tarpininkavimo centras periodiškai organizuoja mokymo kursus tarpininkams. Pirmieji tokie kursai – tarpininkavimo įgūdžių kursai – surengti 2008 m. liepos mėn. Dar vieni kursai, kuriais siekta suteikti tarpininkavimo įgūdžių, daugiausia dėmesio skiriant psichologiniams, socialiniams ir teisiniams separacijos aspektams, surengti 2009 m. balandžio 16–18 d.

Kiek kainuoja tarpininkavimas?

Mokesčio tarifas reglamentuojamas 2008 m. teisinio pranešimo Nr. 309 2 ir 4 straipsniuose.

Tarpininkavimo šeimos bylose atveju šalys gali laisvai pasirinkti tarpininką (iš akredituotų tarpininkų sąrašo) ir pačios padengti tarpininkavimo išlaidas, tačiau teismo kancleris gali paskirti vieną iš tarpininkų rotacijos pagrindu iš Tarpininkavimo centro pateikto tarpininkų sąrašo. Antruoju atveju išlaidas padengia teismas.

Ar įmanoma užtikrinti, kad būtų vykdomas po tarpininkavimo priimtas susitarimas?

Pagal Direktyvą 2008/52/EB turi būti įmanoma prašyti, kad būtų vykdomas po tarpininkavimo priimto rašytinio susitarimo turinys. Valstybės narės pateiks informaciją apie teismus ar kitas tokius prašymus gauti kompetentingas institucijas.

Šiuo metu svarstomi 2004 m. Maltos tarpininkavimo įstatymo pakeitimai, siekiant į jį įtraukti minėtą nuostatą.

Susijusios nuorodos

Maltos tarpininkavimo centras

2004 m. Maltos tarpininkavimo įstatymas

Direktyva 2008/52/EB

Paskutinis naujinimas: 19/08/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.