Tarpininkavimas ES šalyse

Nyderlandai

Taikant tarpininkavimą, šalys kartu sprendžia savo ginčą, naudodamosi nepriklausomo tarpininko nurodymais. Šios rūšies neteisminis ginčų sprendimas turi daug privalumų. Daugumoje bylų tarpininkavimą reikalaujama taikyti tik trumpą laiką, todėl galima išvengti išvengti ilgai trunkančių, brangių teismo bylų. Tarpininkavimas taip pat padeda išlaikyti šalių ryšius, nes jos bendradarbiauja siekdamos rasti sprendimą.

Turinį pateikė
Nyderlandai

Kur turėčiau kreiptis?

Nyderlanduose veikia įvairūs tarpininkų registrai. Nyderlandų tarpininkų federacija (Mediatorsfederatie Nederland, MfN) tvarko tarpininkų registrą (anksčiau vadintas NMI registru). MfN yra didžiausioms tarpininkų asociacijoms atstovaujanti federacija Nyderlanduose. Jos registrą sudaro tik atidžiai įvertintus kokybės standartus atitinkantys tarpininkai. Nyderlandų vyriausybė naudojasi MfN standartais registruodama tarpininkus, kurie dirba pagal teisinės pagalbos sistemą (Teisinės pagalbos tarybos registras (Raad voor Rechtsbijstand)). Taip pat yra AGS tarptautinis registras.

Nyderlandų tarpininkų federacijos adresas:
Westblaak 140
3012 KM Rotterdam

Pašto adresas:
PO Box 21499
3001 AL Rotterdam

Telefono numeris: 010 - 201 23 44
E. pašto adresas: info@mediatorsfederatienl.nl

Kokiose srityse galima naudotis ir (arba) dažniausiai naudojamasi tarpininkavimu?

Tarpininkavimą taikyti leidžiama visada ir dažniausiai jis naudojamas civilinėse bylose ir su viešąja teise susijusiose bylose. Taip pat ne vienus metus jau galima naudotis tarpininkavimu baudžiamosiose bylose.

Ar reikia vadovautis konkrečiomis taisyklėmis?

Tarpininkavimas taikomas tik savanoriškai. Pagal įstatymą nereikalaujama, kad dalyvaujančios šalys pasirašytų tarpininkavimo susitarimą, kuriame nustatomos sąlygos, susijusios su tokiais klausimais kaip konfidencialumas ir atstovavimas šalims. Tačiau pagal 2017 m. MfN tarpininkavimo reglamentą (Mediationreglement 2017) šalys, kurios naudojasi MfN tarpininko paslaugomis, privalo pasirašyti tarpininkavimo susitarimą.

MfN tarpininkai privalo laikytis MfN elgesio kodekso ir Tarpininkavimo reglamento. Bet kuris asmuo, turintis skundų dėl tarpininko darbo, juos gali paduoti Tarpininkų kokybės fondui (Stichting Kwaliteit Mediators, SKM).

Informavimas ir mokymas

Tam, kad būtų įtraukti į Tarpininkų registrą, tarpininkai privalo užbaigti pripažintus pagrindinio mokymo kursus tarpininkavimo srityje, išlaikyti teorijos egzaminą ir būti įvertinti, taip pat pateikti gero elgesio pažymėjimą (Verklaring Omtrent het Gedrag, VOG).

Jie taip pat privalo nuolat atnaujinti savo žinias ir kas trejus metus patvirtinti, kad atitinka tam tikrus reikalavimus. Konkrečiau, jie privalo kas trejus metus tarpininkauti bent devyniose tarpininkavimo bylose, įskaitant ne mažiau kaip 36 kontaktines valandas, ir kasmet užbaigti bent dvi tarpininkavimo bylas, įskaitant iš viso ne mažiau kaip 8 kontaktines valandas. Iš devynių tarpininkavimo bylų, kuriose jie privalo tarpininkauti kas trejus metus, ne mažiau kaip trys bylos turi būti užbaigtos sudarant rašytinį susitarimą ir ne daugiau kaip trijose bylose gali būti tarpininkaujama su kitu tarpininku. Be to, tarpininkai kas trejus metus privalo uždirbti 48 PE (profesinės kvalifikacijos kėlimo) kreditus. Kai kurie iš šių kreditų turi būti uždirbti dalyvaujant tarpusavio diskusijose. Tarpininkai kas trejus metus taip pat privalo dalyvauti tarpusavio vertinime. Tarpusavio vertinimas yra kokybinė priemonė ir susijusi su nepriklausomu, nešališku tarpusavio vertinimu siekiant nustatyti, ar tarpininko paslaugos atitinka vidutinį standartą, kurio galima tikėtis iš specialisto. Kitaip tariant, į Nyderlandų tarpininkų registrą įrašytiems tarpininkams taikomi griežti kokybės reikalavimai.

Kiek kainuoja tarpininkavimas?

Įvairūs tarpininkai gali taikyti skirtingus valandinius įkainius. Tarpininkų įkainiams įtakos turi tokie veiksniai kaip jų patirtis, profesinis išsilavinimas ir specializacijos sritis. Todėl prieš pradedant taikyti tarpininkavimą, tarpininkų verta paklausti, koks yra jų valandinis įkainis ir kokių gali būti papildomų išlaidų. Tarpininkai visada privalo tiksliai nurodyti savo paslaugų kainą. Tarpininkavimo kaina taip pat priklauso nuo tarpininkavimo proceso ir to, kiek kartų konsultuojamasi su tarpininku. Vidutiniškai tarpininko įkainis yra 150 EUR už valandą (neįskaitant PVM).

Jeigu negalite sumokėti už tarpininką, jums gali būti suteikta teisinė pagalba, jei atitinkate tam tikrus kriterijus. Jeigu turite teisę gauti teisinę pagalbą, sumokėsite tik tą kainos dalį, kuri nustatoma įvertinus jūsų lėšas.

Spauskite čia, jeigu norite gauti daugiau informacijos apie tarpininkavimo kainą.

Ar įmanoma užtikrinti taikant tarpininkavimą sudaryto susitarimo vykdymą?

Pagal įstatymą ginčo šalims leidžiama prašyti, kad taikant tarpininkavimą sudarytas rašytinis susitarimas būtų vykdomas.

Susijusios nuorodos

Nyderlandų tarpininkų federacija

Tarpininkavimo išlaidos

2017 m. MfN tarpininkavimo reglamentas

Paskutinis naujinimas: 14/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.