Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Tarpininkavimas ES šalyse

Nyderlandai

Kam kreiptis į teismą, jei ginčus gali pabandyti išspręsti tarpininkas? Tai alternatyvi ginčų sprendimo (AGS) priemonė – tarpininkas padeda ginčo šalims pasiekti susitarimą. Ir Nyderlandų vyriausybė, ir teisininkai puikiai suvokia tarpininkavimo privalumus.

Turinį pateikė
Nyderlandai
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Į ką kreiptis?

Nyderlandų tarpininkavimo institutas (NTI) yra nepriklausomas institutas, kurio tikslas yra didinti informuotumą apie tarpininkavimą Nyderlanduose ir gerinti teikiamų paslaugų standartus. Šiuo tikslu NTI yra sukūręs įvairius modelius ir taisykles.

NTI taip pat tvarko nacionalinį tarpininkų registrą, į kurį įtraukiami tik kvalifikuoti tarpininkai. Tokie tarpininkai yra baigę pagrindinį tarpininkų mokymą, kurį pripažįsta NTI, ir yra išlaikę teorijos egzaminą bei gavę įvertinimą. NTI įregistruoti tarpininkai privalo nuolat tobulinti savo žinias ir įgūdžius, NTI tai tikrina. Registru galima naudotis: NTI tarpininkų registras.

Interneto svetainėje taip pat pateikiama nepriklausoma informacija apie tarpininkavimą ir tarpininkus Nyderlanduose. Informacijos interneto svetainėje galite ieškoti pagal savo interesus ir poreikius, naudodamiesi pritaikytais kriterijais. Pavyzdžiui, galite ieškoti tarpininko, turinčio patirties konkrečioje srityje.

NTI adresas: Westblaak 150, 3012 KM, Rotterdam. Pašto adresas: PO Box 21499, 3001 AL Rotterdam. Tel. 010 201 23 44, faksas 010 201 23 45, el. paštas info@nmi-mediation.nl

Tarpininkai gali įsiregistruoti NTI ir nuo tada privalo laikytis tarpininkams skirto elgesio kodekso. Registracija nėra privaloma (kaip ir Elgesio kodekso laikymasis), tačiau jei tarpininkas nori dirbti Nyderlandų subsidijuojamos teisinės pagalbos sistemoje arba pagal teismo nukreipimą, jis privalo įsiregistruoti NTI ir įgyti akreditaciją bei pereiti vertinimą.

Nyderlandai taip pat pateikė su teismu susieto tarpininkavimą iniciatyvą, vadinamą „Mediation naast rechtspraak“. Tai reiškia, kad Jūsų bylą nagrinėjantis apygardos ar apeliacinis teismas Jus įspės apie galimybę rinktis tarpininkavimą. Jis gali tai padaryti raštu, tuomet abi šalys gaus laišką su informaciniu lapeliu ir tarpininkavimo galimybės įsivertinimo bei atsakymo forma. Arba teisėjas posėdžio metu nurodys, kad Jūsų bylą galima nagrinėti tarpininkaujant, ir pasiūlys šią galimybę Jums ir kitai šaliai.

Be to, su tarpininkavimo pareigūnu galite susisiekti patys. Kiekviename apygardos teisme ir apeliaciniame teisme bus toks pareigūnas, galintis atsakyti į Jūsų klausimus, pateikti Jūsų pasiūlymą dėl tarpininkavimo kitai šaliai, padėti šalims surasti tinkamą tarpininką ir surengti pirmąjį susitikimą.

Daugiau informacijos apie tarpininkavimą galite gauti:

  • Teisinių paslaugų tarnyboje (Het Juridisch Loket) P.O. Box 487, 3500 AL Utrecht. Tel. 0900-8020 (0,10 / min);
  • Teisinės pagalbos taryboje (Raad voor Rechtsbijstand) Utrechte: Jaarbeursplein 15, 3521 AM Utrecht, P.O. Box 24080, 3502 MB Utrecht. Tel. 088-7871012 (Registracijos skyrius).

Kokiose srityse galima tarpininkauti ir (arba) dažniausiai tarpininkaujama?

Tarpininkavimas visuomet leidžiamas ir juo dažniausiai naudojamasi civilinėje teisėje ir viešojoje teisėje.

Ar reikia laikytis konkrečių taisyklių?

Tarpininkavimas pasirenkamas visiškai savanoriškai. Yra tarpininkams skirtas elgesio kodeksas.

Informacija ir mokymas

Nyderlandų tarpininkavimo institutas (NTI) teikia informaciją apie tarpininkavimą ir registruoja tarpininkus.

NTI atlieka nepriklausomą tarpininkavimo ir tarpininkų kokybės vertinimą visoje šalyje ir veda viešąjį tarpininkų registrą.

NTI registruotiems tarpininkams organizuojami mokymai ir suteikiama kvalifikacija dirbti tarpininkais pagal NTI tarpininkavimo taisykles. Jie įsipareigoja laikytis NTI Kokybės užtikrinimo sistemos reikalavimų.

Asmuo, norintis patekti į NTI tarpininkų registrą, turi atitikti du pagrindinius reikalavimus:

  • susituokusioms poroms, registruotiems partneriams ar kartu gyvenantiems asmenims: 35 200 EUR per metus;
  • atskiriems asmenims: 24 900 EUR per metus.

Be šių finansinių apribojimų, teisinė pagalba neskiriama toms šalims, kurių turtas viršija tam tikrą vertę, nuo kurios jį privaloma deklaruoti mokesčių įstaigai. Tokiu turtu laikomas antras būstas, kitas nekilnojamasis turtas, santaupos, likvidžios lėšos ir kt. turtas. Tiksli vertė, taikoma susituokusioms poroms, registruotiems partneriams ar kartu gyvenantiems asmenims, nustatoma remiantis mokesčių institucijų duomenimis.

Jei šalių lėšos yra mažesnės nei nustatyta riba, valstybė padengs advokato ar tarpininko išlaidų dalį. Tačiau valstybė nemokės visos sumos. Kiekviena šalis privalo prisidėti finansiškai. Tai sudaro 51 EUR už 0–4 valandas ir 102 EUR už 5 ir daugiau valandų (už tarpininkavimą, o ne kiekvienai šaliai). Advokatui mokėtina suma yra didesnė. Šie skaičiai yra tik orientacinio pobūdžio ir nėra teisiškai privalomi. Tikslius dydžius galima rasti Teisinės pagalbos tarybos interneto svetainėje.

Kiek kainuoja tarpininkavimas?

Tarpininkavimas sprendžiant ginčus civilinėse bylose yra mokamas.

Išlaidos priklauso nuo bylos rūšies. Kai kurios procedūros yra sudėtingos ir ilgai trunkančios, taigi brangesnės. Taip pat būna bylų, kuriose šalims patariama tarpininkavimo procedūroje naudotis konkrečios srities advokatų paslaugomis. Kartais nukreipimas pas tarpininką gali paskatinti šalis išspręsti nesutarimus pačias, o tai rodo, kad tarpininkavimas gali padėti išvengti ginčo plėtojimosi.

Jei ginčo šalys turi pakankamai lėšų, jos privalo pačios padengti tarpininkavimo išlaidas. Kad būtų galima pasinaudoti valstybės finansuojamo advokato ar tarpininko pagalba, taikomos tokios pajamų ribos:

  • susituokusioms poroms, registruotiems partneriams ar kartu gyvenantiems asmenims: 33 600 EUR per metus;
  • nesusituokusiems asmenims: 23 800 EUR per metus.

Be šių finansinių apribojimų, teisinė pagalba neskiriama ir toms šalims, kurių turtas viršija tam tikrą vertę, nuo kurios jį privaloma deklaruoti mokesčių įstaigai. Tokiu turtu laikomas antras būstas, kitas nekilnojamasis turtas, santaupos, grynieji pinigai, turtas ir kt. Tikslią vertę, taikomą susituokusioms poroms, registruotiems partneriams ar kartu gyvenantiems asmenims, nustato nacionalinės mokesčių institucijos. Nesusituokusiems asmenims ši vertė negali būti didesnė nei 19 698 EUR, o už kiekvieną vaiką pridedama 2 631 EUR.

Jei šalių lėšos yra mažesnės nei nustatyta riba, valstybė bendrai padengs advokato ar tarpininko išlaidas. Tačiau valstybė nemoka visos sumos. Kiekviena šalis privalo prisidėti finansiškai. Tai sudaro 45 EUR už 0–4 valandas ir 90 EUR už daugiau nei penkias valandas (už tarpininkavimą, o ne kiekvienai šaliai). Advokatui mokėtina suma yra didesnė.

Valstybės mokamos sumos dydis priklauso nuo tarpininkavimo trukmės, tačiau mokama daugiausia už aštuonias valandas. Tarpininkui mokama 400 EUR kompensacija už pirmąsias keturias valandas ir 400 EUR už kitas keturias valandas. (Taigi, jeigu tarpininkavimas trunka šešias valandas, tarpininkas gauna 800 EUR. Jeigu tarpininkavimas trunka dešimt valandų, tarpininkas gauna 800 EUR).

Be šios finansinės pagalbos, asmenims, turintiems mažas finansines galimybes, taikomas vadinamasis skatinimo mokestis. Šis mokestis taikomas visiems asmenims, kuriuos teismas nukreipia pas tarpininką (jis prilygsta 2,5 tarpininkavimo valandoms) ir nėra susijęs su šalių finansiniu pajėgumu. Tai tam tikra (dalinė) kompensacija už teismui jau sumokėtą mokestį. Tai yra laikina skatinimo priemonė, nes Teisingumo ministerija ateityje persvarstys jos taikymą. Dabartine tarpininkavimo politika siekiama, kad prieš kreipdamiesi į teismą asmenys išbandytų tarpininkavimą.

Šalys jokiais atvejais negauna pinigų. Tarpininkas pats nusprendžia jų prašyti ir juos gauti, o Teisinės pagalbos tarybos pačios valdo „įprastinio“ teisinės pagalbos ir skatinimo mokesčių dydžius.

Ar įmanoma užtikrinti, kad būtų vykdomas po tarpininkavimo priimtas susitarimas?

Direktyvoje 2008/52/EB nustatyta, kad ginčo šalys turi galimybę prašyti tarpininkaujant pasiekto rašytinio susitarimo turinį pripažinti vykdytinu. Valstybės narės nurodo tokius prašymus priimti kompetentingus teismus ir kitas institucijas. Informacija apie dabartinę Direktyvos įgyvendinimo padėtį galima gauti iš Teisinės pagalbos tarybos.

Susijusios nuorodos

Nyderlandų tarpininkavimo institutas

Paskutinis naujinimas: 11/04/2013

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.