Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (slovakų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Tarpininkavimas ES šalyse

Slovakija

Kam kreiptis į teismą, jei ginčus gali padėti išspręsti tarpininkas? Tai yra alternatyvi ginčų sprendimo priemonė – tarpininkas padeda ginčo šalims susitarti. Ir Slovakijos vyriausybė, ir teisininkai suvokia tarpininkavimo pranašumus.

Turinį pateikė
Slovakija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Į ką kreiptis?

Slovakijos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainėje yra tarpininkavimui skirtas skyrius, kuriame informacija pateikiama tik slovakų kalba.

Kokiose srityse galima tarpininkauti ir (arba) dažniausiai tarpininkaujama?

Tarpininkavimo mechanizmai apibūdinti Tarpininkavimo įstatyme Nr. 420/2004, kuriuo keičiami tam tikri įstatymai, su pakeitimais, reglamentuojantys:

  • tarpininkavimo procesą,
  • pagrindinius tarpininkavimo principus ir
  • tarpininkavimo organizavimą ir poveikį.

Šis įstatymas taikomas ginčams dėl civiline teise, šeimos teise, komerciniais įsipareigojimais ir darbo teise reglamentuojamų santykių.

Tarpininkavimas – tai ne teisminis procesas, kurio metu tarpininkas siekia padėti išspręsti ginčą dėl sutartinių ar kitų teisinių santykių. Tai procedūra, kai tarpininkas padeda dviem ar daugiau ginčo šalių išspręsti ginčą.

Įstatymo Nr. 99/1963 (Civilinio proceso kodekso) 99 straipsnio 1 dalies trečiame sakinyje su pakeitimais nustatyta: „Atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, prieš pirmąjį svarstymą ir vykstant teismo procesui teismas gali pakviesti ginčo šalis surengti neformalų susitikimą su tarpininku, nurodytu tarpininkų registre, kuris siektų padėti išspręsti ginčą.“

Informacija ir mokymas

Slovakijos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainės skyriuje apie tarpininkavimą pateikiama su tarpininkavimu susijusi informacija slovakų kalba. Daugiau informacijos galima rasti Europos teisminio tinklo interneto svetainėje.

Kiek kainuoja tarpininkavimas?

Tarpininkavimas yra atlygintinė paslauga. Tarpininkavimo atlygis individualus ir paprastai grindžiamas valandiniu arba nustatytuoju užmokesčiu. Tarpininkavimas – tai komercinė veikla ir iš anksto nustatytų įkainių nėra.

Ar įmanoma užtikrinti, kad būtų vykdomas po tarpininkavimo priimtas susitarimas?

Pagal Direktyvą 2008/52/EB ginčo šalims leidžiama prašyti pripažinti tarpininkavimu pasiektą rašytinį susitarimą privalomai vykdomu. Valstybės narės praneš apie tai teismams ar kitoms kompetentingoms gauti tokius prašymus institucijoms.

Tarpininkavimas Slovakijoje yra neformalus, savanoriškas ir konfidencialus ginčų sprendimo ne teisme pasinaudojant tarpininko paslaugomis procesas. Tarpininkavimo tikslas – pasiekti abiem šalims priimtiną susitarimą.

Po tarpininkavimo procedūros pasiektas susitarimas turi būti rašytinis. Jis visų pirma taikomas susitarime dalyvaujančioms šalims ir yra joms privalomas. Remdamasi šiuo susitarimu, tokią teisę turinti šalis gali kreiptis dėl sprendimo vykdymo užtikrinimo teisme arba įvykdymo, jei tik susitarimas:

  • parengtas kaip notarinis dokumentas,
  • patvirtintas arbitražo institucijos kaip sutaikinimas teisme.

Jei tarpininkaujant susitarimas nepasiekiamas, ginčą galima nagrinėti teisme.

Susijusios nuorodos

Slovakijos Respublikos teisingumo ministerija

Paskutinis naujinimas: 27/02/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.