Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.
Šis puslapis šiuo metu verčiamas. Atsiprašome už nepatogumus

Tarpininkavimas ES šalyse

Jungtinė Karalystė

Turinį pateikė
Jungtinė Karalystė